Jalahooldusinstrumentide hügieenikoolitus

Toimumiskuupäev: 09. veebr 2021
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid
Hind: 80
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Jalahooldusinstrumentide hügieenikoolitus

Koolituse eesmärk on, et jalahooldusega tegelev spetsialist järgiks a- ja antiseptika reegleid ja hooldab korrektselt instrumente.

Koolitusele on oodatud tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid.

Õppekavarühm: ISCED 1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppemeetodid: Seminar, praktiline osa, rollimängud.

Teemad

Auditoorne töö (4 akadeemilist tundi)

Anti- ja aseptika, käte hügieen ja isikukaitsevahendid;
Võimalikud infektsioonid ja nakkused jalaravikabinetis;
Jalahoolduse instrumentide ja vahendite hoolduse teoreetilised lähtepunktid.

Praktiline töö (4 akadeemilist tundi)

Anti- ja aseptika, käte hügieen ja isikukaitsevahendite kasutamine;
Töökoha ettevalmistus;
Võimalikud infektsioonid ja nakkused jalaravikabinetis, nende tuvastamine ja tegutsemine vastavalt tekitajale;
Jalahoolduse instrumentide ja vahendite hooldus.

Õpiväljundid

Järgib a- ja antiseptika reegleid.
Kasutab korrektselt isikukaitsevahendeid vastavalt situatsioonile.
Teab enamlevinud infektsioone ja nakkuseid jalaravis.
Hooldab korrektselt instrumente ja tööks vaja minevaid vahendeid.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel osalemine 100% ulatuses, praktiline test. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkonnaks on jalaraviõppe praktikaklass, mis võimaldavad õpiväljundite saavutamise.

Koolitaja

Ave Kõrve-Noorkõiv, RM, RN, MA. Lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, õdede eriala koolitus, terviseõde. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lektor.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Ave Kõrve-Noorkõiv