Eaka jala tervislik seisund ja hooldus

Toimumiskuupäev: 09. aug 2021
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: hooldustöötajad, pereõed
Hind: 80
Maht: 8 akadeemilist tundi

Eaka jala tervislik seisund ja hooldus

Koolituse eesmärk on anda teadmised küüne ehitusest ja funktsioonist ning esmased oskused jalahoolduses probleemide hindamiseks ning küünte korrigeerimiseks ja hoolduseks.

Koolitusele on oodatud tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid, kellel on teadmised anatoomiast, füsioloogiast, diabeedist ja hügieenist, nt. hooldustöötajad, pereõed, kes vajavad oma igapäevatöös teadmisi ja oskusi esmasest eakate jala- ja  küünehooldusest.

Õppekavarühm: ISCED 1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppemeetodid: Loengud, seminar, praktika

Teemad

Auditoorne töö (3 akadeemilist tundi)

Küüne ehitus ja funktsioonid
Eaka tervise ja haiguste seotus jalahoolduses

Praktiline töö (5 akadeemilist tundi)

-Oskab hinnata ja valida õigeid ergonoomilisi ja -töövõtteid teostamaks jalahoolduse protseduuri;
-Teostab jalahooldust manuaalselt ja aparaadiga;
-Tegutsedes oskab arvestada patsiendi/ kliendi eripäraga;
-Nõustab erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitab tegevusi nende ennetamiseks;
-Oskab ära tunda erinevaid jalgade haiguslikke seisundeid ning pakkuda lahendusi nende leevendamiseks.

Õpiväljundid

-Mõistab erinevaid tervise probleeme, haiguste olemust ja mõju jalahooldusele ning hoolduse põhimõtteid erinevate tervise probleemide korral;
-Teeb ennast säästvalt eakale või puudega inimesele hooldusprotseduuri valides õige hoolduse ja hooldustoote;
-Oskab valida protseduuri teostamiseks vajalikud ja ergonoomilised töövahendid.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel osalemine 100% ulatuses. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkonnaks on jalaraviõppe praktikaklass, mis võimaldavad õpiväljundite saavutamise.

Koolitaja

Dagmar Mošarov

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Dagmar Mošarov