Pervasiivsete häiretega inimesega suhtlemine ja õpetamine

Alguskuupäev: 13. nov 2020
Lõppkuupäev: 17. nov 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud
Hind: -
Maht: 6 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Rahastaja: -

Pervasiivsete häiretega inimesega suhtlemine ja õpetamine

 

Koolituse eesmärk on õppejõudude teadmiste ja oskuste arendamine töötamisel pervasiivste häiretega üliõpilastega

Õppekavarühm: 0913 Õenduse ja ämmaemanduse õppekavarühm
Õppemeetodid: Tõhustatud loeng, arutelu, diskussioon

Teemad

Auditoorne töö

Pervasiivsete häirete mõiste, klassifikatsioon ja tunnused

Pervasiivsete häirete sümptomid ja raskusastmed ja nende eristamine

Pervasiivsete häiretega õppijate õpetamise võimalused

Suhtlemine pervasiivstete häiretega õliõpilastega

Õpiväljundid

Teab pervasiivste häirete mõistet, klassifikatsiooni ja tunnuseid
Tunneb pervasiivsete häirete sümptomeid ja oskab hinnata nende raskusastet
Teab, millised võimalused on pervasiivsete häiretega üliõpilaste õpetamiseks
Teab, millised suhtlemise eripärad on pervasiivste häiretega üliõpilastega vajalikud

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel peab osalema 100% ulatuses. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Hübriidõpe auditooriumis ja Zoom keskkonnas

Koolitajad

Kati Külm, MD, psühhiaater
Tiina Uusma, cMA, eripedagoog
Eva Roots, MSc, kliiniline psühholoog

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi.