Terves kehas terve teadmine

Toimumiskuupäev: 19. nov 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: kõrgkoolide õppejõud ja teadustöötajad, tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusasutustes töötavad tervishoiutöötajad ja ametnikud, terviseedendajad, üliõpilased ning teised teemast huvitatud
Maht: 6 akadeemilist tundi

Olete oodatud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teaduskonverentsile "Terves kehas terve teadmine" 2020!

 

Tartu Tervishoiu Kõrgkool korraldab neljandat korda teaduskonverentsi „Terves kehas terve teadmine“, kus tutvustatakse tervishoiuteemaliste rakendusuuringute ja kõrgkooli lõputööde põnevaid tulemusi. Konverentsil esinevad ettekannete ja posterettekannetega kõrgkooli õppejõud.

Koolitus toimb veebivahendusel ja on osalejatele tasuta! Konverentsi modereerib Margit Raid.
 

AJAKAVA

Kellaaeg

Ettekandja(d)

Teema

10.00-10.20

Ulla Preeden

Konverentsi avasõnad

10.20-10.40

Marit Kiljako

Õe põhiõppe üliõpilaste hinnang farmakoloogia ja ravimite manustamise õppele kliinilisel õppepraktikal kolme Balti riigi kolmes kõrgkoolis

10.40-11.00

Inga Ploomipuu, Helen Udras, Mattis Vider

Eesti keelt kõnelevate inimeste antibiootikumide tarbimisharjumused

11.00-11.20

Ewa Roots (Urd)

Koerale lugemise mõju lapse lugemisoskusele, -huvile ja enesekindlusele

11.20-11.40

Tiina Kukkes, Katre Vares, Laura Marleen Reissar

Radioloogiatehnikute töömotivatsiooni mõjutegurid

11.40-12.00

Margus Kangro

Rahvusvaheline radiograafia magistriõpe

12.00-12.30

 

PAUS

12.30-12.50

Kristi Vahur, Egle Silluta

Eesti mängutubade puhtus ja ohutus lastevanemate hinnangul

12.50-13.10

Helen  Udras, Kristi Vahur, Kärol Tori

Korduvkasutatavate joogiveepudelite mikrobioloogiline kvaliteet

13.10-13.30

Ave Kutman, Birgit Hüneva

Pedikuloosi esinemine eelkooliealiste laste seas ning lapsevanemate teadlikkus peatäidega seonduvast

13.30-13.50

Ülle Parm, Margus Viigimaa, Andras Laugamets, Taimi Taimalu, Maire Aruots, Anna-Liisa Tamm

Üle 45-aastaste mitteprofessionaalsete meesmaratoonarite tervisega seotud aspektid

13.50-14.10

Edward Juhkam, Ivi Vaher

Füsioterapeudi õppekava üliõpilaste kehaline võimekus

14.10-14.40

 

PAUS

14.40-15.00

Margit
Lenk-Adusoo, Liina Haring (juh)

Patsientide vägivaldse käitumisega seotud hoiakud  Eesti psühhiaatriakliinikute õenduspersonali hulgas

15.00-15.20

Airin Treiman-Kiveste, Tarja Pölkki, Ruth Kalda, Mari Kangasniemi

Vastsündinute  protseduuri valu hindamine ja mitte-farmaoloogiline valutustamine eesti haiglates – õdede vaatekoht

15.20-15.40

Eerik Jõgi, Ingrid Väling, Toonika Rinken

Escherichia coli biosensor tehnoloogiast

 

15.40-16.00

Aivar Orav

Kas laboratoorne meetod sobib ikka kasutamiseks?

16.00-16.20

Anneli Raave-Sepp Verevõtt, see on ju imelihtne!?

16.20-16.40

Kalle Kepler, Raul Mastik, Taavi Taivere

Hajukiirtevõre kasutamise põhjendatusest lasteradiograafias

16.40-17.00

 

Kokkuvõtete tegemine ja konverentsi lõpetamine

Registreerimine

Konverentsile saab registreerida täites alloleva vormi, et registreerimine õnnestuks, tuleb nõutud väljadesse linnukesed teha, kuid arvet teile ei esitata.

Küsimuste puhul helistage ja kirjutage: Jaan Looga, jaanlooga(at)nooruse.ee, 7370210