Hooldustöötaja algkursus

Alguskuupäev: 07. apr 2020
Lõppkuupäev: 09. apr 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Hoolekandeasutuste töötajad ja vabatahtlikud, kes lähevad appi hooldekodudesse
Maht: 16 akadeemilist tundi

 

 

Õppija:

·         väärtustab oma kutseala;

·         järgib kutse-eetika nõudeid, oskab teha eetilisi ja seadusest lähtuvaid valikuid;

·         omab valmisolekut meeskonnatööks;

·         järgib a- ja antiseptika reegleid ning oskab teostada jäätmekäitlust enda tervist ja keskkonda säästes;

·         oskab iseseisvalt rakendada hooldustoimingute alaseid teadmisi ning oskusi järgnevates hooldustoimingutes:

o   isikliku hügieeni toimingud voodis: näo, käte, jalgade, juuste pesemine,  üla- ja alakeha pesemine, jne.;

o   välimuse jälgimine ja korrastamisel abistamine (juuksed, küüned, habe, rõivastus)

o   eritamine ja selle abistamine (mähkmevahetus, siibri ja uriinipudeli kasutamine)

o   voodipesu vahetamine ja korrastamine

voodihaige patsiendi toitmine.

 

Koolituse struktuur ja maht (akadeemilistes tundides):

1.      Auditoorse töö teemad ( 6)

·         Hoolduse alused ja ajalugu

·         A-ja antiseptika

·         Patsiendi pesemine ja mähkme vahetus

·         Voodipesu vahetus

·         Lamaja patsiendi toitmine

NB! Kõikide teemade juures käsitletakse:

·         Kuidas ümbritsevat keskkonna turvalisuselt  hoida ja säilitada (ümbruse ohtude märkamine ja neile tähelepanu juhtimine)?

·         Kuidas hooldustegevusi dokumenteerida vastavalt osakonna spetsiifikale?

·         Kuidas rakendada A- ja antiseptika reegleid? Jäätmekäitlus?

 

2.      Isesesva töö ja kodustes tingimustes simuleeritud praktilise töö teemad (10)

·         Hooldaja isiklik hügiee, esteetilisus ja eetika

·         A-ja antiseptika reeglite järgimine hooldustöös – kätepesu, isikukaitse vahendid, isolatsioon, pinnad.

·         isikliku hügieeni toimingud voodis: näo, käte, jalgade, juuste pesemine,  nina- ja suuõõne puhastamine; üla- ja alakeha pesemine (patsiendi ettevalmistus püsikateteriseerimiseks)

·         välimuse jälgimine ja korrastamisel abistamine (juuksed, küüned, habe, rõivastus jne.)

·         eritamine ja selle abistamine (mähkmevahetus, uriinpudeli ja siibri kasutamine)

·         voodipesu vahetamine ja korrastamine

·         Lamaja haige toitmine


Lektor

Taimi Taimalu