Toimetulek pingete ja keeruliste olukordadega

Toimumiskuupäev: 15. sept 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Tervishoiutöötajad
Hind: 65
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Olete oodatud koolitusele „Toimetulek pingete ja keeruliste olukordadega“!

Koolituse eesmärk on anda ülevaade keerulistest olukordadest tervishoiutöötajate töös ning pingetega toimetulekuviisidest.

Õppekavarühm: 0031 Isikuareng
Õppemeetodid: Tõhustatud loeng, juhtumianalüüsid, arutelud, videoanalüüsid, töölehed, küsimustikud, grupitöö, ajurünnak.

Teemad

Auditoorne töö

Keerulised olukorrad ja kuidas neid ära tunda?  Probleemile suunatud lahendus

Kommunikatsioon kui vahend pingete ennetamisel  

Erinevad suhtlemistehnikad: aktiivne kuulamine, enesekehtestamine

Toimetulek pingetega. Stress ja läbipõlemine. Tervishoiutöötaja pädevus ja vastutus

Õpiväljundid

oskab ära tunda ja nimetada keerulisi olukordi oma töös
teab pingetega toimetulekuviise
oskab vastavalt olukorrale kasutada vähemalt ühte toimetulekuviisi

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel peab osalema 100% ulatuses. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Auditoorne töö toimub ruumis, kus on arvuti ja projektor, pabertahvel ning on olemas internetiühendus. Toolid ja lauad on vajadusel liigutatavad. Suur osa õppest toimub info jagamise ja sellele järgnevate teemakohaste aruteludena kogu grupis kui ka väikestes rühmades. Enamasti kasutatakse tõhustatud lühiloengu meetodit. Näitlikustamise eesmärgil kasutatakse ka video analüüse, enesekohaseid küsimustikke. Kõik osalised saavad paberil vajalikud õppematerjalid.

Koolitaja

Maiken Jaanisk MSc,  Aastast 2000 aktiivne koolitaja meeskonnatöö, suhtlemise-, arengu-  ja kriisipsühholoogia ning kliinilise psühholoogia teemadel. Samast ajast ka aktiivne psühholoog-nõustaja. Aastast 2004 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis psühholoogia õppejõud. Aastast 2015 omab Täiskasvanu koolitaja 6 taset.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Maiken Jaanisk