Kuidas ennetada ja lahendada konflikte?

Toimumiskuupäev: 08. sept 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Tervishoiutöötajad
Hind: 65
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Olete oodatud koolitusele „Kuidas ennetada ja lahendada konflikte?“

Koolituse eesmärk on anda ülevaade konfliktide tekkepõhjustest, tagajärgedest ja võimalikest lahendusvariantidest.

Õppekavarühm: 0031 Isikuareng
Õppemeetodid: Tõhustatud loeng, juhtumianalüüsid, arutelud, videoanalüüsid, töölehed, küsimustikud, rollimängud, grupitöö, reflektsioon.

Teemad

Auditoorne töö

Probleem vs konflikt. Konflikti tüübid. Konflikti tekkimise põhjused

Konflikti osapooled ja põhiprobleem. Milline on minu konfliktikäitumine?

Konfliktide lahendamine enda sees ja meeskonnas

Juhtumite analüüsimine tervishoiutöötajate töös. Minu tegevusplaani koostamine

Õpiväljundid

teab erinevaid konfliktitüüpe ja konfliktide tekkimise põhjuseid
oskab sõnastada konflikti põhiprobleemi ja nimetada konflikti osapooled
oskab analüüsida oma konfliktikäitumist
oskab kirjeldada mõnda konfliktset olukorda ning analüüsida võimalikku lahendust vastavalt konfliktijuhtimise põhimõtetele

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel peab osalema 100% ulatuses. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Auditoorne töö toimub ruumis, kus on arvuti ja projektor, pabertahvel ning on olemas internetiühendus. Toolid ja lauad on vajadusel liigutatavad. Suur osa õppest toimub info jagamise ja sellele järgnevate teemakohaste aruteludena kogu grupis kui ka väikestes rühmades. Enamasti kasutatakse tõhustatud lühiloengu meetodit. Näitlikustamise eesmärgil kasutatakse ka video analüüse, enesekohaseid küsimustikke. Kõik osalised saavad paberil vajalikud õppematerjalid.

Koolitaja

Maiken Jaanisk MSc,  Aastast 2000 aktiivne koolitaja meeskonnatöö, suhtlemise-, arengu-  ja kriisipsühholoogia ning kliinilise psühholoogia teemadel. Samast ajast ka aktiivne psühholoog-nõustaja. Aastast 2004 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis psühholoogia õppejõud. Aastast 2015 omab Täiskasvanu koolitaja 6 taset.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Maiken Jaanisk