Toimetulek ärevate klientide/patsientidega

Toimumiskuupäev: 18. veebr 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Tervishoiutöötajad
Hind: 65
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Olete oodatud koolitusele „Toimetulek ärevate klientide/patsientidega“!

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ärevuse ilmingutest, erinevateast ärevushäiretest ja ärevusega toimetulekuviisidest kliendi/patsiendiga.

Õppekavarühm: 0913 Õendus ja ämmaemandus
Õppemeetodid: Tõhustatud loeng, juhtumianalüüsid, arutelud, videoanalüüsid, töölehed, küsimustikud, grupitöö, ajurünnak, rollimängud ja lõõgastusharjutused.

Teemad

Auditoorne töö

Ärevuse ilmingud ja märkamine, erinevad situatsioonid ja ärevuse väljendused

Paanikahäire, foobiad, üldine ärevushäire, OCD, kohanemishäire  

Toimetulek ärevate klientide/patsientidega: erinevad harjutused ja ülesanded. Tervishoiutöötaja pädevus ja vastutus

Õpiväljundid

teab ärevuse ilminguid
oskab ära tunda äreva kliendi/patsiendi
teab erinevaid ärevusega toimetulekuviise ja oskab kasutada vähemalt ühte igapäevatöös kliendi/patsiendiga

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel peab osalema 100% ulatuses. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Auditoorne töö toimub ruumis, kus on arvuti ja projektor, pabertahvel ning on olemas internetiühendus. Toolid ja lauad on vajadusel liigutatavad. Suur osa õppest toimub info jagamise ja sellele järgnevate teemakohaste aruteludena kogu grupis kui ka väikestes rühmades. Enamasti kasutatakse tõhustatud lühiloengu meetodit. Näitlikustamise eesmärgil kasutatakse ka video analüüse, enesekohaseid küsimustikke. Kõik osalised saavad paberil vajalikud õppematerjalid.

Koolitaja

Maiken Jaanisk MSc, Aastast 2000 aktiivne koolitaja meeskonnatöö, suhtlemise-, arengu-  ja kriisipsühholoogia ning kliinilise psühholoogia teemadel. Samast ajast ka aktiivne psühholoog-nõustaja. Aastast 2004 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis psühholoogia õppejõud. Aastast 2015 omab Täiskasvanu koolitaja 6 taset.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Maiken Jaanisk