Klassikalise massaaži algkursus

Alguskuupäev: 04. veebr 2020
Lõppkuupäev: 12. veebr 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Kõik huvilised
Hind: 210
Maht: 52 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Olete oodatud klassikalise massaaži algkursusele!

Koolituse eesmärk on anda ülevaade klassikalise massaaži tegemise teooriast ning õpetada massaaži põhivõtete rakendamist.

Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppemeetodid: praktilised harjutused, teooria

Teemad

Auditoorne töö (2 akadeemilist tundi)

Klassikalise massaaži toimemehhanismid, näidustused ja vastunäidustused
Hügieeni- ja ohutusnõuded (sh massööri asendid jm)
Masseeritava hindamine
Massaaživõtete iseloomustus ning toime

Praktiline töö (28 akadeemilist tundi)

Anatoomia praktiline osa – lihaste anatoomia, palpatsioon. Teooria seostamine praktikaga

Massaažilaua ettevalmistus – vajalikud vahendid laua ettevalmistamiseks. Kliendi asend massaažilaual – võimalikud kliendi asendid, nende kohandamine

Klassikalise massaaži võtete praktiseerimine (võteterühmade kaupa)

Tuhara-, selja- ja kaelamassaaži praktiseerimine

Ülajäseme massaaži praktiseerimine

Alajäseme massaaži praktiseerimine

Üldmassaaži praktiseerimine

Iseseisev töö (22 akadeemilist tundi)

Koolituse materjali iseseisev läbitöötamine, sh lihaste anatoomia

Õpiväljundid

Mõistab klassikalise massaaži olemust, toimemehhanisme, mõju ning vastunäidustusi;
Tunneb ning jälgib massaaži läbiviimiseks vajalikke hügieeni ning ohutusnõudeid;
Valdab enamkasutatavaid klassikalise massaaži võtteid, mõistab nende toimet ning kasutab neid eesmärgipäraselt keha erinevate segmentide masseerimise (selg, tuhar, kael, üla-ning alajäse).

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

60-80 minutilise klassikalise massaaži teostamine ning heal tasemel teoreetilistele küsimustele vastamine. Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistus, mitte saavutanule tõend.
 

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kaasaegselt sisustatud praktikaruumis.

Koolituse toimumise ajad:

4.02.2020
5.02.2020
6.02.2020
11.02.2020
12.02.2020

Koolitaja

Aleksandra Vähi, Lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekava 2011. aastal ning 2013. aastal omandanud terviseteaduse magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli massööri õppekava juhtiv-õpetaja (õpetatavad teemad: anatoomia, lapse motoorne areng, klassikaline massaaži, ravimassaaž, ravimassaaž toetavad meetodid, lastemassaaž)

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Aleksandra Vähi