Multikultuurne teadlikkus

Alguskuupäev: 02. juuni 2020
Lõppkuupäev: 11. juuni 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Tervishoiutöötajad, sotsiaaltöötajad, politseinikud, (lasteaia) õpetajad
Hind: 135
Maht: 52 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Olete oodatud koolitusele „Multikultuurne teadlikkus“

Koolituse eesmärk on anda õppijale võimalus hinnata oma multikultuurilist teadlikkust ja seda kujundada lähtuvalt kutseala vajadustest

Õppekavarühm: 0031 Isikuareng
Õppemeetodid: seminar, arutelu, rühmatöö

Teemad

Auditoorne töö (21 akadeemilist tundi)

Mis on kultuur?
Religiooni mõju inimese käitumise kujundajana
Multikultuuriline kompetentsus ja selle indikaatorid 
Kultuuriline teadlikkus
Rühmatöö, arutelu multikultuursuse mõju kutsealasele tööle
Tagasiside

Iseseisev töö (31 akadeemilist tund)

Kehaosad ja siseelundid
Üldine tervishoiuterminoloogia
Haigused ja ravimid
Sümptomid

Õpiväljundid

On teadlik enda kultuurilistest hoiakutest ja avatusest teiste kultuuride suhtes
Teadvustab kultuuri rolli inimese käitumise kujundajana
Teadvustab kultuuri mõju oma kutsealale
Oskab end häälestada koostööks teisest kultuuriruumist pärit inimestega

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Osalemine auditoorses õppetöös, iseseisvate tööde teostamine ja osalemine lõpuaruteludes. Õpiväljundid saavutanule väljatatakse tunnistus, mittesaavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kaasaegselt sisustatud õpperuumides, kus on olemas koolituse toimumiseks kõik vajalik  - pabertahvel, markerid, smart-tahvel, arvuti, projektor jms.

Koolitaja

Anne Vahtramäe MD, MSc, õe õppekava lektor, täiskasvanute koolitamise kogemus, 28 aastat õppejõu kogemust, projekti SOULBUS Eesti osa sisutootja, millest antud koolitus välja kasvas.

Kalmer Marimaa MA, õe õppekava assistent, täiskasvanute koolitamise kogemus, sotsiaalteaduste doktorant, õpetab sotsiaalteadusi, eetikat, usundiõpetust. Projektis SOULBUS osaleja.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Anne Vahtramäe

Lektor

Kalmer Marimaa