Lamatiste kontseptsioon füsioteraapias (jääb ära)

Toimumiskuupäev: 16. okt 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: füsioterapeudid, tegevusterapeudid, taastusarstid, pereõed, massaažiterapeudid
Hind: 80
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Olete oodatud koolitusele „lamatiste kontseptsioon füsioteraapias!

Koolituse eesmärk Koolituse eesmärgiks on anda tõenduspõhised teadmised koduste  patsientidega tegelevatele spetsialistidele  lamatiste ennetamise käsitluseks füsioteraapia osana, lamatiste tekkepõhjustest, nende hindamisest standardiseeritud meetodite ja vaatlusega ning siirdamisviiside riskitegurtest ja nende vältimisest.

Õppekavarühm:
0915 Teraapia ja taastusravi
Õppemeetodid: loeng, praktikum
Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitusel osalemiseks on vajalikud anatoomia, funktsionaalse anatoomia, füsioloogia, kinesioloogia, biomehhaanika alased teadmised, haigusõpetuse alased teadmised, peamiste liikumise valdkonna funktsioonihäirete ning tegutsemispiirangute tundmine asendite säilitamisel ning siirdumistel.

Auditoorse töö teemad ( 3 akadeemilist tund)

Lamatiste tekkepõhjused, astmed, iseloomulikud karakteristikud;
Lamatiste enam levinud standardiseeritud hindamisinstrumentide kasutamine füsioterapeutilises töös;

Praktilise töö teemad (5 akadeemilist tundi)

Lamatise riski ja/ või leviku kaardistamise aruande täitmine (J. Birt, PMAT) tegutsemispiirangute alusel;
ITPM süsteemiga tutvumine ja selle kasutamine lamatiseriski vähendamiseks/ ennetamiseks istuvas asendis;
Lamatisi ennetavad siirdamisviisid ja asendid füsioteraapias ja omastehoolduses;
Lamatiste ennetustöö juhendamaterjalid ja nende kasutus praktikas.

Õpiväljundid

• tunneb lamatise olemust, tekkepõhjusi  (k.a. siirdamistest ja survest põhjustatud)

• tuneb lamatiste standardiseeritud hindamismeetodeid

• tunneb lamatiste ennetusmeetmeid füsioterapeutilises käsitluses (siirdamised, asendid)

• tunneblamatiste riski hindamise aparatuuri Interface Pressure Mapping System (keha surve hindamise süsteem) tööpõhimõtteid

• oskab määrata lamatise kuju ja liigi alusel tekkepõhjuseid

• oskab J. Birt, PMAT instrumendi alusel hinnata „punaseid lippe“ kliendi päevastes tegevustes ja asendites

• oskab anda soovitusi liikumispiirangutega kliendi lamatiseriski vähendamiseks

• oskab hinnata vajadust ja anda soovitusi lamatiseriski vähendavate siirdamise abivahendite osas

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolituse läbimise eelduseks on praktiliste tööülesannete täitmine koolituse kestel ning juhendamisel antud nõuannete arvestamine läbi praktilise soorituse tagasisidestamise. Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistus, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Füüsiline õppekeskkond. Koolitus toimub hästi varustatud praktikaruumides.

Koolitaja

Hille Maas, FT, MSc töötab  Eesti Töötukassas töövõime hindamise metoodikuna ja osaajaga praktiseerib ELIL rehabilitatsioonikeskuses füsioterapeudi tööd. Teadusmagistri kraadi on H. Maas omandanud Tartu Ülikooli  Spordibioloogia ja Füsioteraapia Instituudis 2000.aastal. H. Maas on töötanud lepingulise õppejõuna Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, M.I. Massaaži - ja Teraapiakoolis. H. Maas on sertifitseeritud  Bobath-NDT  terapeut (1995) ja  International K-Taping Academy instruktor (2008). H. Maas on viimase kümnendi jooksul läbi viinud  paljusid pediaatrilise ja neuroloogilise füsioteraapia, samuti ergonoomika ja abivahendite alaseid koolitusi Eestis, samuti Venemaal, Serbias, Itaalias, Soomes ja Ungaris.

H. Maas on töötanud Eesti Füsioterapeutide Liidu esindajana füsioterapeutide maailmaorganisatsioonis ER-WCPT  2003-2013 ja ER-WCPT töögrupi Professional Issues Working Group liikmena aastatel  2010-2012. H. Maas on esindanud Eesti Füsioterapeutide Liitu Kutsekojas ja kuulub abivahendi spetsialisti kutse andmise kutsekomisjoni.

Hille Maas on Eesti esindaja  AAATE (Association for the Advancment of Assisitve Technology in Europe) organisatsioonis alates 2012.aastastH. Maasi on autasustatud Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu poolt aunimetusega „Aasta Füsioterapeut 2012“.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Hille Maas