E-kursus! Vene keel tervishoiutöötajale II (edasijõudnud)

Alguskuupäev: 08. juuni 2020
Lõppkuupäev: 15. juuni 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Tervishoiutöötajad
Hind: 85
Maht: 26 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Olete oodatud koolitusele „vene keel tervishoiutöötajale“!

Koolituse eesmärk on täiendada tervishoiutöötajate teadmised ja –oskused vene keelest, et nad saaksid ladusamalt suhelda riigikeelt mitte valdavate patsientidega.

Õppekavarühm: 0231 keeleõpe
Õppemeetodid: praktilised harjutused, rollimängud, paaris- ja rühmatööd.
Nõuded õpingute alustamiseks: Vene keel A2 tase

Teemad

Auditoorne töö

Meie keha (2 tundi)
Enesetunne (10 tundi)
Haigused ja ravimid (2 tundi)
Vaba teema (6 tundi)

E-õppe teemad

Kehaosad ja siseelundid
Üldine tervishoiuterminoloogia
Haigused ja ravimid
Sümptomid

Õpiväljundid

oskab vene keeles küsitleda ja nõustada patsienti;
saab aru patsiendi muredest (koolitusel õppitud teemade raames) ja oskab kirjeldada patsiendi terviseseisundit haige sugulastele;
oskab rahustada patsienti;
oskab kasutada õpitud sõnavara ja grammatikat igapäevastes situatsioonides (tervishoid).

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel peab osalema vähemalt 80% ulatuses. Lõplik arvestus on suuline (dialoog). Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistus, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kaasaegselt sisustatud õpperuumides, kus on olemas koolituse toimumiseks kõik vajalik  - pabertahvel, markerid, smart-tahvel, arvuti, projektor jms.

Koolituse toimumise ajad:

8.06.2020
10.06.2020
15.06.2020

Koolitaja

Olga Jagintseva, filosoofiadoktor (vene keel)

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Olga Jagintseva