E-kursus! Vene keel tervishoiutöötajale I (algkursus)

Alguskuupäev: 13. apr 2020
Lõppkuupäev: 30. apr 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Tervishoiutöötajad
Hind: 85
Maht: 26 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Olete oodatud koolitusele „vene keel tervishoiutöötajale“

Koolituse eesmärk on anda tervishoiutöötajale algteadmised ja –oskused vene keelest, et suhelda algtasemel riigikeelt mitte valdavate patsientidega.

Õppekavarühm: 0231 keeleõpe
Õppemeetodid: õppematerjali läbitöötamine, iseseisvate tööde tegemine

Teemad

Meie keha (4 tundi)
Enesetunne (10 tundi)
Haigused ja ravimid (2 tundi)
Anamneesi võtmine (4 tundi)

E-õppe teemad

Kehaosad ja siseelundid
Üldine tervishoiuterminoloogia
Haigused ja ravimid
Sümptomid

Õpiväljundid

oskab vene keeles algtasemel küsitleda ja nõustada patsienti;
saab aru patsiendi muredest, kui patsient räägib aeglaselt (koolitusel õppitud teemade raames) ja oskab kirjeldada patsiendi terviseseisundit haige sugulastele;
oskab lugeda ja mõista lihtsamaid venekeelseid tekste;
oskab kasutada õpitud sõnavara ja grammatikat igapäevastes situatsioonides (tervishoid).

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel peab osalema vähemalt 80% ulatuses. Lõplik arvestus on kirjalik (valikvastustega). Õppija on omandanud läbitud sõnavara ja töö on arvestatud, kui õigeid vastuseid on vähemalt 65%.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub e-kursusena.

Koolituse toimumise ajad:

13.04.2020
15.04.2020
20.04.2020

Koolitaja

Olga Jagintseva, filosoofiadoktor (vene keel)

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Olga Jagintseva