Immuniseerimisalane baaskoolitus

Alguskuupäev: 12. mai 2020
Lõppkuupäev: 13. mai 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: töötavad õed
Hind: 130
Maht: 32 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Kutsume teid immuniseerimisalasele baaskoolitusele!

Teemad

 • Sissejuhatus Immuniseerimise mõiste. Immuunsuse liigid ja immuunsuse kujunemine.Vaktsiinide liigid.
 • Vaktsineerimise põhimõtted lastel, täiskasvanutel ja vanemaealistele inimestele (vaktsiinide manustamise tehnika, ajastamine, intervallid, vastunäidustused, kõrvaltoimed). Anafülaktiline reaktsioon ja selle ravi.
 • Immuniseerimiskava ja vaktsineerimine immuniseerimiskavas vaktsiin-välditavate nakkushaiguste vastu. Immuniseerimiskava rakendusjuhis.
 • Vaktsiinvälditavad nakkushaigused (hetkeolukord, esinemistrendid, vaktsineerimisega hõlmatus).
 • Vaktsineerimisalane õiguskord Eestis (vaktsineerimise läbiviimine, registreerimine, aruandlus, järelvalve) Külmahela nõuded, kasutamiskõlbmatute immuunpreparaatide hävitamine.
 • Immuniseerimiskava välised vaktsineerimised. Reisivaktsineerimine.
 • Kommunikatsioonialased nõuanded vaktsineerijale. Vaktsineerimisvastased liikumised Eestis ja mujal maailmas. Vaktsineerimistest keeldumine.

Õpiväljundid

 • teab vaktsiin-välditavaid nakkushaiguste hetkeolukorda, esinemist ning vaktsineerimisega hõlmatust, erinevaid vaktsiinide liike ning mõistab immuunsuse kujunemise mehhanismi;
 • mõistab vaktsineerimisalast õiguskorda Eestis, teab vaktsineerimise põhimõtteid, tunneb immuniseerimiskava ning oskab leida infot immuniseerimiskava rakendusjuhisest;
 • omab ülevaadet immuniseerimiskava välistest vaktsiinidest, reisivaktsiinidest ning riskirühmadesse kuuluvate isikute vaktsineerimistest;
 • on teadlik kommunikatsioonialastest nõuannetest ning omab asjakohast teavet ja oskusi patsiendi nõustamiseks immuniseerimise osas.

Kursuse positiivse soorituse korral saab osaleja tunnistuse, mis on heaks kiidetud Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi immuunprofülaktika ekspertkomisjoni poolt ning vastab immuniseerimisalase baaskursuse nõuetele.

Õppemeetodid: loeng, seminar, iseseisev töö.
Õppekavarühm: 0913 õendus ja ämmaemandus
Koolitus toimub kaasaegses ja hästi varustatud õppeklassis.

Koolituse toimumisajad

12.05.2020
13.05.2020

Koolituse maht: 32 tundi, millest on 16 kontakttundi ja 16 iseseisvat tööd.

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodit ja - kriteeriumid:

Koolitus loetakse läbinuks, kui osaleja on esitanud nõuete kohase iseseisva töö. Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus, kui õpiväljundeid ei saavutata, väljastatakse tõend.

Koolitajast

Sirje Sammul, RN, MSc, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud-lektor.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Sirje Sammul