Haigusõpetuse koolitus iluteenindajatele

Toimumiskuupäev: 14. mai 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (juuksur, küünetehnik, kosmeetik, ripsmetehnik, maniküürija-pediküürija, spaateenindaja)
Hind: 85
Maht: 10 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Kutsume Teid koolitusele "haigusõpetus iluteenindajatele"!

Koolitusele on oodatud iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (juuksur, küünetehnik, kosmeetik, ripsmetehnik, maniküürija-pediküürija, spaateenindaja), kes vajavad oma igapäevatöös haigusõpetuse alaseid teadmisi.

Õppekavarühm: 1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppemeetodid: loeng
Koolitus toimub kaasaegses ja hästi varustatud õppeklassis.

Teemad

  • Viirus- ja nakkushaigused (bakterid, viirused; oportunistlikud ja tõelised patogeenid; nakkus- ja infektsioonhaigused; nakkuse ülekande mehhanismid; B- ja C-hepatiit; HIV-infektsioon; olulisemad piisknakkused, MRSA) sh enese ja kliendi kaitse;
  • Nahahaigused (sh põletiku välised tunnused, allergiad, seeninfektsioonid, viiruslikud nahahaigused jm) sh enese ja kliendi kaitse;
  • Silmahaigused, sh vastunäidustused protseduurideks;
  • Farmakoloogia (ravimid, mis võivad tekitada probleeme kindlate teenuste osutamisel: EMLA, NSAID + antikoagulandid, Roaccutane, paiksed akne retseptiravimid; hooldusjärgne informatsioon erinevate protseduuride järgselt);
  • Ohuolukordade märkamine ja abi andmine.

Õpiväljundid

  •          Õppija teab olulisemaid viirus- ja nakkushaigusi, naha- ja silmahaigusi, millega peab iluteenindaja oma töös arvestama kaitstes nii ennast kui ka oma klienti;
  •          Õppija tunneb ravimeid, mille tarvitamine võib kindlate teenuste osutamisel olla kliendile ohtlik;
  •         Õppija oskab märgata teenuse pakkumisel ilmneda võivaid ohumärke ja oskab vajadusel anda esmaabi.

Õppemeetodid: loeng, seminar

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid
Nõutud on 100% osavõtt. Õpiväljundi saavutanule väljastatakse kursuse lõppemisel tunnistus, mittesaavutanule tõend.

Koolitajad

Ülle Parm - Tartu Ülikooli Mikrobioloogia Instituudi doktorant. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lektor.
Taimi Taimalu - Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad: õendustoimingud, hooldustöö, naha-ja suguhaigused. Õppejõul on pikaajaline õpetamiskogemus õendus- ja hooldustoimingutes.
Merilin Kiis - Tartu Ülikool, farmakoloogia (MA). Õenduse eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kristiina-Maria Lorenz - Tartu Tervishoiu Kõrgkool, kirurgia õppejõud

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.