Põhiliikumise fasiliteerimine neuroloogias

Toimumiskuupäev: 09. okt 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: füsioterapeudid, tegevusterapeudid
Hind: 80
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Kutsume Teid koolitusele „põhiliikumise fasiliteerimine neuroloogias“!

Koolituse sihtgrupiks on füsioterapeudid, tegevusterapeudid, kes oma igapäevatöös tegelevad neuroloogilisi häireid põhjustavate haigusseisunditega lastel ja täiskasvanutel.

Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitusel osalemiseks on vajalikud kinesioloogia, biomehhaanika, motoorse juhtimise alased teadmised, neuroloogiliste haiguste alased teadmised teoorias ja praktikas, peamiste liikumise valdkonna funktsioonihäirete tundmine, kesknärvisüsteemi kahjustusest põhjustatud motoorika häirete, pediaatrias enam esinevate haigusseisundite tundmine.

Õppekavarühm: 0915 Teraapia ja taastusravi
Õppemeetodid: loeng, praktika
Koolitus toimub kaasaegses ja hästi varustatud praktikaklassis.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda tõenduspõhised teadmised hierarhiliste motoorse kontrolli  ja propriotseptiivse neuromuskulaarse fasiliteerimise kontseptsioonide sisust ning rakendusest kliiniliste haigusseisundite korral, omandada neuroplastilisuse idee kasutamise võtted neuroloogilise patsiendi fasiliteerimise/ inhibeerimise juures, kinnistada funktsionaalsete tegevuste analüüsimise oskus ning vastavate fasiliteerimisvõtete sobitamine tegutsemispiirangutega.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

tunneb põhiliikumise ja põhiasendite motoorseid eeldusi ning komponente ja oskab neid analüüsida patoloogilise/ ebaküpse liikumismustri leidmiseks

• tunneb fasiliteerimise/ inhibeerimise kontseptsiooni põhimõisteid, oskab analüüsida fasiliteerimise hulga, koha ja mahu vajadust

• oskab tunda ära põhiliikumise ja põhiasendite patoloogilised komponendid

• oskab rakendada sobivaid propriotseptiivse ja muu neuroloogilise fasiliteerimise võtteid

• oskab teostada sobivaid fasiliteerimisvõtteid  lokalisatsiooni, suunade ning intensiivsuse alusel

• oskab saavutada fasiliteerimise/ inhibeerimise  abil efektiivseid lihastoonuse ning liigutusmustrite muutusi

• oskab valida asjakohase fasiliteerimise tehnika vastavalt haiguse kriteeriumitele ning objektiivsetele hindamistulemustele

 

Teemad

Auditoorse töö teemad (3 akadeemilist tundi)

Motoorse kontrolli mudelid ja nende rakendamine kliinilises praktikas

Propriotseptiivse neuromuskulaarse fasiliteerimise põhimõtted ja rakendus

Praktilise töö teemad (5 akadeemilist tundi)

Fasiliteerimise/ inhibeerimise olemus ja võtmepunktide valik

Fasiliteerimine/ inhibeerimine  kehatüve ebastabiilsuse ja funktsionaalsete kõnnihäirete korral ning asendite korrektsioonil

Fasiliteerimine/ inhibeerimine üla – ja alajäseme funktsionaalset tegutsemispiirangute korral

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodit ja - kriteeriumid:

Koolituse läbimise eelduseks on praktiliste tööülesannete täitmine koolituse kestel ning juhendamisel antud nõuannete arvestamine läbi praktilise soorituse tagasisidestamise. Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus, kui õpiväljundeid ei saavutata, väljastatakse tõend.

Koolitaja

Hille Maas, FT, MSc töötab  Eesti Töötukassas töövõime hindamise metoodikuna ja osaajaga praktiseerib ELIL rehabilitatsioonikeskuses füsioterapeudi tööd. Teadusmagistri kraadi on H. Maas omandanud Tartu Ülikooli  Spordibioloogia ja Füsioteraapia Instituudis 2000.aastal. H. Maas on töötanud lepingulise õppejõuna Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, M.I. Massaaži - ja Teraapiakoolis. H. Maas on sertifitseeritud  Bobath-NDT  terapeut (1995) ja  International K-Taping Academy instruktor (2008). H. Maas on viimase kümnendi jooksul läbi viinud  paljusid pediaatrilise ja neuroloogilise füsioteraapia, samuti ergonoomika ja abivahendite alaseid koolitusi Eestis, samuti Venemaal, Serbias, Itaalias, Soomes ja Ungaris.

H. Maas on töötanud Eesti Füsioterapeutide Liidu esindajana füsioterapeutide maailmaorganisatsioonis ER-WCPT  2003-2013 ja ER-WCPT töögrupi Professional Issues Working Group liikmena aastatel  2010-2012. H. Maas on esindanud Eesti Füsioterapeutide Liitu Kutsekojas ja kuulub abivahendi spetsialisti kutse andmise kutsekomisjoni.

Hille Maas on Eesti esindaja  AAATE (Association for the Advancment of Assisitve Technology in Europe) organisatsioonis alates 2012.aastastH. Maasi on autasustatud Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu poolt aunimetusega „Aasta Füsioterapeut 2012“.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Hille Maas