Praktikajuhendajate jätkukoolitus

Alguskuupäev: 19. märts 2020
Lõppkuupäev: 26. märts 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Tartu Tervishoiu Kõrgkooli partnerid
Hind: 100
Maht: 52 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Tartu Tervishoiu Kõrgkool korraldab oma partneritele praktikajuhendajate jätkukoolituse, mis on mõeldud tervishoiutöötajatele, kes juhendavad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaste õppepraktikat. Koolitus on suunatud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilasi juhendavatele või juhendama hakkavatele inimestele. Koolitust viivad läbi Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekava õppejõud!

Õppekavarühm: 0031 Isikuareng
Õppemeetodid: loeng, arutelu
Koolitus toimub kaasaegses ja hästi varustatud õppeklassis.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Tagasiside ja hindamise tähtus;
  • Hindamismeetodi valik lähtuvalt väljundist;
  • Hindamiskriteeriumid;
  • Praktikajuhendaja rollid ja vastutus;
  • Juhendaja enesereflektsioon.

Õpiväljundid:

Mõistab õppepraktika tagasisidestamise ja hindamise protsessi ja tähtsust;
Mõistab hindamiseks kasutatavaid kriteeriume ja meetodeid ning juhendaja eneseanalüüsi oskust.

Praktikajuhendajate jätkukoolitus toimub
19.-20.03 ja 26.03.2020

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid
Koolitus loetakse läbinuks, kui on esitatud nõuetele vastav iseseisev töö. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus, mittesaavutanule väljastatakse tõend.

Koolitajast

Anne Vahtramäe - MD, MSc; praktikajuhendajate koolituse materjalide ja õppekava väljatöötamise meeskonna juht. Alates 2006. aastast Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekavadeülese praktikajuhendajate koolituste läbiviija (nii baaskoolitused, jätkukoolitused kui ka multikultuurne teadlikkus). Juhtinud kõrgkoolidele praktikajuhendajate koolitusmaterjalide väljatöötamist projekti Archimedes raames („Praktika kõrgkoolis“ 2011); praktikabaaside auditi väljatöötamise töörühma juht.


Marge Mahla - Tartu Ülikool, arstiteaduskond, õendusteaduse osakond, terviseteaduse magister. Ämmaemanduse eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Anne Vahtramäe

Lektor

Marge Mahla