Elastse teibi kasutusvõimalused füsioterapeutilises praktikas

Toimumiskuupäev: 21. veebr 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: füsioterapeudid, tegevusterapeudid, taastusarstid, pereõed, massaažiterapeudid
Hind: 80
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Kutsume Teid koolitusele „elastse teibi kasutusvõimalused füsioterapeutilises praktikas“!

Koolituse sihtgrupiks on füsioterapeudid, tegevusterapeudid, taastusarstid, pereõed, massaažiterapeudid, kes oma igapäevatöös tegelevad lihas-skeletisüsteemi, ortopeedilisi, neuroloogilisi ja kognitiivseid  häireid põhjustavate haigusseisunditega.

Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitusel osalemiseks on vajalikud anatoomia, kinesioloogia, biomehhaanika alased teadmised, haiguste algõpetuse alased teadmised, peamiste liikumise valdkonna funktsioonihäirete tundmine, peamiste ülekoormussündroomide, kesknärvisüsteemi kahjustusest põhjustatud motoorika häirete, pediaatrias enam esinevate haigusseisundite tundmine.

Õppekavarühm: 0915 Teraapia ja taastusravi 
Õppemeetodid:
loeng, praktika

Koolitus toimub kaasaegses ja hästi varustatud praktikaklassis.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda tõenduspõhised teadmised lihas-skeletisüsteemi erinevate struktuuride (fastsia, ligament, närv, liiges) mõjutamisest elastse teibiga,  korrigeerivate ning lümfaatiliste tehnikate rakendamisest k-teipimises, erinevate haiguspõhiste funktsioonihäirete (liikumine, asendite säilitamine, käelised tegevused, kõnelemine, krooniline või akuutne valu jne), rasedusaegsete vaevuste,  arenguliste häirete (pediaatrias) käsitlust füsioteraapia osana.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

•tunneb k-teipmise põhimõtteid lähtuvalt motoorse kontrolli häiretest ning haiguspõhistest sümptomitest

•tunneb k-teipimise tehnikate valimise aluseid erinevate haigusseisundite ja häirete korral

•oskab määrata skriiningtestide ja lihastestide alusel aplikatsiooni lokalisatsiooni

• oskab saavutada aplikatsioonide abil efektiivset lihaste,  ligamendi/ kõõluse/ närvi talitluse  ning sidekoe   aktivatsiooni.

• oskab teostada lihaste ja fastsia käsitlustehnikaid, korrigeerivaid ja lümfaatilisi käsitlustehnikaid

•oskab valida asjakohase tehnika vastavalt haiguse kriteeriumitele ning objektiivsetele hindamistulemustele

 

Teemad

Auditoorse töö teemad (3 akadeemilist tundi)

•Elastse teibi kasutamise põhimõtted ja rakendamine käte ja selja ülekoormushaigustest põhjustatud häirete korral

•Elastse teibi kasutamine kehatüve ebastabiilsuse ja kõnnihäirete korral (ortopeedilised, neuroloogilised haigusseisundid)

Praktilise töö teemad (5 akadeemilist tundi)

•Elastse teibi kasutamine asendite korrektsioonil (pediaatrilised, neuroloogilised haigusseisundid, rasedusaegne teipimine)

•Elastse teibi kasutamine TMJ düsfunktsiooni ja teiste oraal-motoorsete häirete korral

•Elastse teibi kasutamine orofatsiaalsete häirete teraapias

•Elastse teibi kasutamine lümfiteraapia osana

•Cross-teibi kasutamine armiravis, valupunktide mõjutajana

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodit ja - kriteeriumid:

Koolituse läbimise eelduseks on praktiliste tööülesannete täitmine koolituse kestel ning juhendamisel antud nõuannete arvestamine läbi praktilise soorituse tagasisidestamise. Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus, kui õpiväljundeid ei saavutata, väljastatakse tõend.

Koolitaja

Hille Maas, FT, MSc töötab  Eesti Töötukassas töövõime hindamise metoodikuna ja osaajaga praktiseerib ELIL rehabilitatsioonikeskuses füsioterapeudi tööd. Teadusmagistri kraadi on H. Maas omandanud Tartu Ülikooli  Spordibioloogia ja Füsioteraapia Instituudis 2000.aastal. H. Maas on töötanud lepingulise õppejõuna Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, M.I. Massaaži - ja Teraapiakoolis. H. Maas on sertifitseeritud  Bobath-NDT  terapeut (1995) ja  International K-Taping Academy instruktor (2008). H. Maas on viimase kümnendi jooksul läbi viinud  paljusid pediaatrilise ja neuroloogilise füsioteraapia, samuti ergonoomika ja abivahendite alaseid koolitusi Eestis, samuti Venemaal, Serbias, Itaalias, Soomes ja Ungaris.

H. Maas on töötanud Eesti Füsioterapeutide Liidu esindajana füsioterapeutide maailmaorganisatsioonis ER-WCPT  2003-2013 ja ER-WCPT töögrupi Professional Issues Working Group liikmena aastatel  2010-2012. H. Maas on esindanud Eesti Füsioterapeutide Liitu Kutsekojas ja kuulub abivahendi spetsialisti kutse andmise kutsekomisjoni.

Hille Maas on Eesti esindaja  AAATE (Association for the Advancment of Assisitve Technology in Europe) organisatsioonis alates 2012.aastastH. Maasi on autasustatud Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu poolt aunimetusega „Aasta Füsioterapeut 2012“.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Hille Maas