Toitumisterapeudi baaskoolitus

Alguskuupäev: 15. sept 2017
Lõppkuupäev: 02. veebr 2018
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoiu valdkonna inimesed, kellel on rakenduskõrgharidus
Hind: 1650 €
Maht: 780 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Kutsume Teid toitumisterapeudi baaskoolitusele!

Koolituse eesmärgiks on tervishoiu valdkonna spetsialistidel omandada toitumisterapeut (tase 6) kutsele vastavad kompetentsid.

Nõuded õpingute alustamiseks
Eeltingimuseks on rakenduskõrgharidus tervishoiu valdkonnaga seonduvas erialas (õendus, ämmaemandus, füsioteraapia, tegevusteraapia jt), mis tagab teadmised/oskused järgmistes valdkondades:

 • anatoomia (algtase);
 • füsioloogia (kesktase);
 • biokeemia (kesktase);
 • seedimine ja imendumine;
 • terviseprobleemide individuaalsus, neid mõjutavad toitumuslikud jm eluviisi faktorid.

Õpiväljundid

Koolituse läbides õppija:

 • hindab kliendi individuaalseid toitumusikke vajadusi arvestades tema tervislikku seisundit, ravi, eluviisi (sh kehalise aktiivsuse tase);
 • oskab kasutada toidupäeviku andmeid ja nõustada klienti selle koostamisel;
 • püstitab koostöös kliendiga toitumise ja elustiiliga seotud hinnatavad, realistlikud ja kliendi vajadusest lähtuvad lühi- ja pikaajalised eesmärgid;
 • koostab vastavalt püstitatud eesmärkidele kliendile sobiva toitumis- ja tegevuskava, arvestades tasakaalustatud ja rahvusspetsiifilisi toitumissoovitusi, kehalise aktiivsuse taset ning kliendi individuaalseid ja haiguspuhuseid vajadusi;
 • toetab ja võimestab klienti ja/või tema võrgustiku liikmeid kliendile sobivate terapeutiliste sekkumiste puhul (sh eridieet, lisatoitainete kasutamine, elulaadi sh kehalise aktiivsuse taseme muutused jm);
 • analüüsib sekkumise tulemusi ja teeb kokkuvõtte, arvestades kliendiga koos püstitatud eesmärke, vajadusel korrigeerib toitumis- ja tegevuskava;
 • suhtleb viisakalt tulles toime erinevate (konflikt)situatsioonidega, kasutades sobivat intervjueerimise ning nõustamise tehnikat, suhtlusviisi ja lähtudes eetikakoodeksist ja andmekaitsest;
 • loeb analüüsivalt erialast teaduslikku kirjandust on kursis erialaste tõenduspõhiste teadusuuringute tulemustega.

Teemad

*kt – kontakttund

Tasakaalustatud toitumise alused (5 EAP)

 • Toitumisteaduse alused / teooria (4 kt)
 • Mikro- ja makrotoitained, nende allikad, vajadus ja ainevahetus (12 kt)
 • Tõenduspõhised riiklikud toidu- ja toitumissoovitused (4 kt)
 • Energiabilanss ja energiavajadus (2 kt)
 • Toitumise/toitumuse hindamismeetodid (8 kt)
 • Toitumine erinevates vanusgruppides (sh raseduse korral) (12 kt)
 • Elukutsega seotud toitumine (sh öötöö korral) (2 kt)

Toidulisandid (2 EAP)

 • Toidu lisaained ja toidulisandid (6 kt)
 • Toidulisandid spordis, sh dopinguained (4 kt)

Dietoloogia (10 EAP)

Toitumine enamlevinud haiguslike seisundite korral:

 • Ülekaalulisus, rasvumine ja sellest tingitud haigused (12 kt)
 • Toidutalumatus, toiduallergiad (10 kt)
 • Diabeet (1., 2.tüüp, rasedusaegne) (4 kt)
 • Neerupuudulikkus (2 kt)
 • Kardiovaskulaarsed haigused (4 kt)
 • Maksa- ja sapideede haigused (4 kt)
 • Aneemiad (4 kt)
 • Söömishäired (8 kt)
 • Nahahaigused (4 kt)
 • Liigeshaigused (4 kt)
 • Kopsuhaigused (2 kt)
 • Toitumine kirurgiliste sekkumiste korral (sh bariaatria) (16 kt)
 • Ravimid ja toit  (4 kt)
 • Toitumispäeviku koostamine ja pidamine (2 kt)
 • Menüü analüüsimeetodid (Nutridata) (6 kt)

Nõustamine (4 EAP, 30 kt)

 • Nõustamise protsess ja eripärad erinevate klientide puhul, perenõustamine 
 • Probleemse kliendi nõustamine 
 • Enesekehtestamine 
 • Nõustamis- ja intervjueerimistehnikad 
 • Muutuste vajalikkus ja muutuste juhtimine 
 • Faktorid, mis mõjutavad tulemuste saavutamist 
 • Kliendi võimestamine / jõustamine, motiveerimine

Toiduohutus (4 EAP)

 • Mikrobioloogia (4 kt)
 • Toidutoksikoloogia (4 kt)
 • Joogivesi (4 kt)
 • Toiduhügieen (keemiline, bioloogiline ja füüsikaline ohutus) (4 kt)
 • Toidu valmistamise alused ja toidutehnoloogia (8 kt)
 • Toidu märgistus pakenditel (4 kt)
 • Kvaliteedinõuded ja kontroll (4 kt)
 • Toiduohutusega seotud õigusaktid (4 kt)

Tervisespordi alused (4 EAP)

Optimaalse ja liigse kehalise koormuse mõju organismi erinevatele elundsüsteemidele (12 kt):

 • Mõju südame-veresoonkonnale, muutused veres regulaarse koormuse tingimustes;
 • Mõju hingamissüsteemile;
 • Mõju tugiliikumisaparaadile;
 • Mõju erinevatele energiatootmissüsteemidele ja ainevahetusele;
 • Mõju seegeelundkonnale ja närvisüsteemile;
 • Mõju kogu organismile tervikuna.

Treeningu ja liikumissoovitused erinevatel eluetappide (laps, täiskasvanu, eakas), terviseseisundite (ülekaalulisus, metaboolne sündroom, diabeet jt) ja raseduse korral (12 kt):

 • Kehalised võimed ja nende arendamine;
 • Erinevate kehaliste võimete (vastupidavus, kiirus, jõud, koordinatsioon, painduvus) sihipärane arendamine ja testimine;
 • Seosed erinevate kehaliste võimete vahel;
 •  Kuidas valida õige treeningkoormus;
 • Enese treeningute monitoorimine ja jälgimine (aktiivsusmonitorid jms);
 • Taastumine.

Normaalne söömine vastavalt kehalisele aktiivsusele (10 kt):

 •  Normaalne söömine ja kehaline koormus;
 • Kehakaalu langetamine kombineerides normaalse söömise ja optimaalse kehalise koormuse;
 • Kehakaalu tõstmine normaalse söömise ja optimaalse kehalise koormusega;
 • Normaalne söömine ja kehaline koormus;
 • Taastumist kiirendavad ja saavutusvõimet parandavad toidulisandid;
 • Toitumine ja treening lihasmassi suurendamiseks.

Nn erilised toitumisviisid (1 EAP)

 • Paleo (2 kt)
 • Taimetoitlus (2 kt)
 • Toortoitlus (2 kt)

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid ning väljastatavad dokumendid:

Nõutav on osavõtt õppetööst vähemalt 75% ulatuses. Situatsioonülesannete lahendamine. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus, mittesaavutanule tõend.

Õppematerjalid

 • Õppejõudude poolt jagatud konspektid;
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogus leiduv erialane kirjandus.

Koolitajad

 • Siret Saarsalu – toitumisterapeut, koolitaja ettevõttes Nutrilligent OÜ
 • Liine Põldsam – kliiniline psühholoog, Ambromed Grupp OÜ
 • Katrin Laikoja – toiduhügieeni osakonna lektor, Eesti Maaülikool
 • Kristjan Port – liikumis-, tervise- ja sporditeaduste suunajuht, Tallinna Ülikool,
 • Heikki Mägi – treener ja toitumisnõustaja, Fitlap OÜ
 • Hanna-Liis Lepp – kliinilise toitumise spetsialist, arst, Ida-Tallinna Keskhaigla
 • Agnes Anton – diabeediõde, Tartu Ülikooli Kliinikum
 • Mari Reinik – labori juhataja, Terviseamet
 • Ivi Vaher – füsioteraapia eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 • Ester Jaansoo – tervisekaitse spetsialisti eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 • Kristi Vahur – tervisekaitse spetsialisti eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 • Helen Udras – tervisekaitse spetsialisti eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 • Inga Ploomipuu – tervisekaitse spetsialisti eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 • Sirje Sammul – õe eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 • Janika Pael – õenduse eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 • Merilin Kiis – õenduse eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 • Marge Mahla– ämmaemanduse eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 • Maiken Jaanisk – kvaliteedijuht, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 • Anna-Liisa Tamm – füsioterapaudi ja tervisekaitse spetsialisti õppekavade juht, Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.