Diabeetiline jalg ja küüneprobleemid

Toimumiskuupäev: 15. okt 2019
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (nt küünetehnik).
Hind: 80
Maht: 9 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5

Kutsume Teid koolitusele "diabeetiline jalg ja küüneprobleemid"!

Koolitusele ootame tervishoiu valdkonna spetsialiste (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavaid spetsialiste (nt küünetehnik).

Koolituse eesmärk on anda teoreetilised teadmised ja esmased praktilised oskused diabeetilise jala hoolduse tegemiseks ja probleemsete ja/või hüperkeratoossete ja/või sissekasvanud küüntega patsienditele. 

Nõuded õpingute alustamiseks: Vajalikud on varasemad teoreetilised teadmised inimese anatoomiast; diabeedist ning selle tüsistustest.

Õppekavarühm: ISCED 1012 Juuksuritöö ja iluteeninduse õppekavarühm

Õpiväljundid:

 • tunneb küünte ehitust;
 • teab diabeetilise jala etioloogiat ja patofüsioloogiat
 • teab hüperkeratoossete küünte tekkepõhjuseid ning leevendamise meetodeid;
 • oskab sissekasvanud küünt korrigeerida ning soovitada abivahendeid selle leevendamiseks;
 • oskab diabeetilist jalga hinnata, seda hooldada ja ravida.

Koolituse struktuur ja maht:

1. Auditoorse töö teemad (5 akadeemilist tundi):

 • diabeetilise jala etioloogia ja patofüsioloogia;
 • diabeetilise jala küüneprobleemide hindamine;
 • hüperkeratoossete küünte probleemide lahendamine;
 • sissekasvanud küüne ennetus ja ravi;
 • multidistsiplinaarse meeskonnatöö vajalikkus;
 • patsiendi nõustamine, tema koolitamise vajalikkus seoses tema rolliga diabeetilise jala probleemide ennetamisel, hooldusel ja ravil.

2. Praktilise töö teemad (4 akadeemilist tundi):

 • hüperkeratoossete küünte hooldus;
 • sissekasvanud küüne hooldus;
 • abivahendid sissekasvanud küüne ennetuseks, hoolduseks ja raviks.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid ning väljastatavad dokumendid:

Koolitustunnistuse saamise eelduseks on tundides osalemine, praktiliste ülesannete ja iseseisvate tööde korrektne sooritamine. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus, mittesaavutanule väljastatakse tõend.

Koolitaja

Erika Gering,  sotsiaalteaduse magister (MA). Tervishoiu alane kõrgharidus, praktiline töökogemus vastaval erialal, pedagoogiline ettevalmistus.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Erika Gering