Ultraheli spetsialisti koolitus IV moodul

Alguskuupäev: 21. märts 2018
Lõppkuupäev: 27. aug 2018
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud radioloogiatehnikud
Hind: 825 €
Maht: 390 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Moodulite info

I moodul (416 tundi) - 880€, toimub 01.09.2016-8.12.2016
II moodul (390 tundi)  - 825€, toimub 21.01.2017-16.06.2017
III moodul (390 tundi) - 825€, toimub 31.07.2017-15.12.2017
IV moodul (364 tundi) - 770€, toimub 15.01.2018-15.06.2018
Kokku 1560 tundi - 3300€.

Koolituskava leiab siit.

Koolituse õppekava koostamise aluseks on radioloogiatehniku kutsestandard (tase 7).
Koolitus toimub nii eesti kui inglise keeles.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud radioloogiatehnikud. Rühma maksimaalne suurus 12 inimest.

Nõuded õpingute alustamiseks: Radioloogiatehniku diplom. Töökogemus radiograafia valdkonnas.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on võimaldada  ultraheli spetsialistina töötamiseks vajalike oskuste omandamine ja hoiakute kujunemine.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • teab ultraheli füüsikalisi omadusi ja põhimõtteid, mõistab ultraheli toimimist kudedes  ning eristab artefakte
 • kasutab tõhusalt ja ohutult kaasaegset ultraheli aparatuuri uuringutel ja salvestamisel valides uuringule vastavaid programme ja andureid
 • hindab kriitiliselt patsiendiga suhtlemise ja õpetamise tulemuslikkust lähtudes patsiendi vajadustest
 • integreerib uuritava organi ultraheli anatoomia-füsioloogia alased teadmised ultraheliuuringu läbiviimisega, ülesvõttel norm- ja patoloogilise leiu hindamisega
 • rakendab kriitilist mõtlemist ultraheliuuringu iseseisval läbiviimisel vastavalt uuringuprotokollile, ülesvõtete salvestamisel erinevate meetoditega ja arhiveerimisel vastavalt standardile
 • annab iseseisvalt asjatundliku ja tulemusliku esmase kirjelduse ultraheliuuringu leiule ja jäädvustab uuringukirjelduse vajadusel võrreldes tulemusi eelnevate uuringu ülesvõtete ja kirjeldustega
 • hindab kriitiliselt uuringut piiravaid asjaolusid ja konsultatsiooni vajadust
 • on motiveeritud ja osaleb eriala arendamisel rakendusliku uurimistöö kaudu

Õppemeetodid: Loeng, tõhustatud loeng, arutelu, rühmatöö,  juhtumianalüüs, rollimäng, praktika

I moodul 416 akadeemilist tundi (16 EAP)

 • Ultraheli füüsika, kujutise teke, aparatuuri kasutamine 91 akadeemilist tundi (3,5 EAP)
 • Patsiendi käsitus ultrahelis, suhtlemine, õpetamine 26 akadeemilist tundi (1 EAP)
 • Ultraheli uuring 52 akadeemilist tundi (2 EAP)
 • Ülakõhu (maksa, sapipõie, sapiteede, põrna, pankrease, aordi) ja pleuraõõnte anatoomia ultraheliuuringul, ultraheliuuringu ülesvõtete normleid 104 akadeemilist tundi (4 EAP)
 • Praktika ülakõhu (maksa, sapipõie, sapiteede, põrna, pankrease, aordi) ja pleuraõõnte ultraheliuuring ja normleid ülesvõtetel 117 akadeemilist tundi (4,5 EAP)
 • Ultrahelialane uurimistöö 26 akadeemilist tundi (1 EAP)

1. Auditoorse töö teemad ja lühikirjeldus (nimetused ja mahud tundides)

 • Ultraheli füüsika, kujutise teke, aparatuuri kasutamine 30 akadeemilist tundi
 • Patsiendi käsitus ultrahelis, suhtlemine, õpetamine 13 akadeemilist tundi
 • Ultraheli uuring 22 akadeemilist tundi
 • Ülakõhu (maksa, sapipõie, sapiteede, põrna, pankrease, aordi) ja pleuraõõnte anatoomia ultraheliuuringul, ultraheliuuringu ülesvõtete normleid  52 akadeemilist tundi
 • Ultrahelialane uurimistöö 8 akadeemilist tundi

2. Praktilise töö teemad ja lühikirjeldus (nimetused ja mahud tundides)

 • Ultraheli füüsika, kujutise teke, aparatuuri kasutamine 16 akadeemilisttundi
 • Praktika ülakõhu (maksa, sapipõie, sapiteede, põrna, pankrease, aordi) ja pleuraõõnte ultraheliuuring ja normleid ülesvõtetel  90 akadeemilist tundi

3. Iseseisva töö teemad ja lühikirjeldus (nimetused ja mahud tundides)

 • Ultraheli füüsika, kujutise teke, aparatuuri kasutamine 45 akadeemilist tundi
 • Patsiendi käsitus ultrahelis, suhtlemine, õpetamine 13 akadeemilist tundi
 • Ultraheli uuring 30 akadeemilist tundi
 • Ülakõhu (maksa, sapipõie, sapiteede, põrna, pankrease, aordi) ja pleuraõõnte anatoomia ultraheliuuringul, ultraheliuuringu ülesvõtete normleid 52 akadeemilist tundi
 • Praktika ülakõhu (maksa, sapipõie, sapiteede, põrna, pankrease, aordi) ja pleuraõõnte ultraheliuuring ja normleid ülesvõtetel  27 akadeemilist tundi
 • Ultrahelialane uurimistöö 18 akadeemilist tundi

Moodul lõppeb arvestustööga. Õppekava lõppeb pädevuseksamiga.

 

II moodul 390 akadeemilist tundi (15 EAP)

 • Ülakõhu (maksa, sapipõie, sapiteede, põrna, pankrease, aordi) patoloogilised muutused ultraheliuuringul 65 akadeemilist tundi (2,5 EAP)
 • Praktika ülakõhu (maksa, sapipõie, sapiteede, põrna, pankrease, aordi) ja pleuraõõnte ultraheliuuring ja normleid ülesvõtetel  78 akadeemilist tundi (3 EAP)
 • Praktika ülakõhu (maksa, sapipõie, sapiteede, põrna, pankrease, aordi) patoloogia ultraheli diagnostika 78 akadeemilist tundi (3 EAP)
 • Kilpnäärme ja lümfisõlmede anatoomia ultraheliuuringul, ultraheliuuringute normleid 26 akadeemilist tundi (1 EAP)
 • Kilpnäärme ja lümfisõlmede patoloogia ultraheliuuringul 13 akadeemilist tundi (0,5 EAP)
 • Praktika kilpnäärme ja lümfisõlmede ultraheliuuring ja ultraheliuuringute normleid 78 akadeemilist tundi (3 EAP)
 • Ultraheliuuringu esmane tõlgendamine 26 akadeemilist tundi (1 EAP)
 • Ultrahelialane uurimistöö 26 akadeemilist tundi (1 EAP)

1. Auditoorse töö teemad ja lühikirjeldus (nimetused ja mahud tundides

 • Ülakõhu (maksa, sapipõie, sapiteede, põrna, pankrease, aordi) patoloogilised muutused ultraheliuuringul 32 akadeemilist tundi
 • Kilpnäärme ja lümfisõlmede anatoomia ultraheliuuringul, ultraheliuuringute normleid 13 akadeemilist tundi
 • Kilpnäärme ja lümfisõlmede patoloogia ultraheliuuringul 7 akadeemilist tundi
 • Ultraheliuuringu esmane tõlgendamine 13 akadeemilist tundi
 • Ultrahelialane uurimistöö 8 akadeemilist tundi

2. Praktilise töö teemad ja lühikirjeldus (nimetused ja mahud tundides)

 • Praktika ülakõhu (maksa, sapipõie, sapiteede, põrna, pankrease, aordi) ja pleuraõõnte ultraheliuuring ja normleid ülesvõtetel  60 akadeemilist tundi
 • Praktika ülakõhu (maksa, sapipõie, sapiteede, põrna, pankrease, aordi) patoloogia ultraheli diagnostika 60 akadeemilist tundi
 • Praktika kilpnäärme ja lümfisõlmede ultraheliuuring ja ultraheliuuringute normleid 60 akadeemilist tundi

3. Iseseisva töö teemad ja lühikirjeldus (nimetused ja mahud tundides)

 • Ülakõhu (maksa, sapipõie, sapiteede, põrna, pankrease, aordi) patoloogilised muutused ultraheliuuringul 33 akadeemilist tundi
 • Praktika ülakõhu (maksa, sapipõie, sapiteede, põrna, pankrease, aordi) ja pleuraõõnte ultraheliuuring ja normleid ülesvõtetel  18 akadeemilist tundi
 • Praktika ülakõhu (maksa, sapipõie, sapiteede, põrna, pankrease, aordi) patoloogia ultraheli diagnostika 18 akadeemilist tundi
 • Kilpnäärme ja lümfisõlmede anatoomia ultraheliuuringul, ultraheliuuringute normleid 13 akadeemilist tundi
 • Kilpnäärme ja lümfisõlmede patoloogia ultraheliuuringul 6 akadeemilist tundi
 • Praktika kilpnäärme ja lümfisõlmede ultraheliuuring ja ultraheliuuringute normleid 18 akadeemilist tundi
 • Ultraheliuuringu esmane tõlgendamine 13 akadeemilist tundi
 • Ultrahelialane uurimistöö 18 akadeemilist tundi

III moodul 390 akadeemilist tundi (15 EAP)

 • Retroperitoneaalruumi (neerud, neerupealised, kusepõis) organite anatoomia ultrahelis, ultraheliuuringu ülesvõtte normleid 65 akadeemilist tundi (2,5 EAP)
 • Praktika retroperitoneaalruumi (neerud, neerupealised, kusepõis) organite ultraheliuuring ja normleid ülesvõtetel 156 akadeemilsit tundi (6 EAP)
 • Praktika kilpnäärme ja lümfisõlmede patoloogia ultraheliuuringul 39 akadeemilist tundi (1,5 EAP)
 • Vaagnaõõne organite anatoomia ultrahelis ja normleid ülesvõtetel 39 akadeemilist tundi (1,5 EAP)
 • Praktika vaagnaõõne organite ultraheliuuring ja normleid 39 akadeemilist tundi (1,5 EAP)
 • Ultraheliuuringu esmane tõlgendamine 26 akadeemilist tundi (1 EAP)
 • Ultrahelialane uurimistöö 26 akadeemilist tundi (1 EAP)

1. Auditoorse töö teemad ja lühikirjeldus (nimetused ja mahud tundides

 • Retroperitoneaalruumi (neerud, neerupealised, kusepõis) organite anatoomia ultrahelis, ultraheliuuringu ülesvõtte normleid 32 akadeemilist tundi
 • Vaagnaõõne organite anatoomia ultrahelis ja normleid ülesvõtetel 20 akadeemilist tundi
 • Ultraheliuuringu esmane tõlgendamine 13 akadeemilist tundi
 • Ultrahelialane uurimistöö 8 akadeemilist tundi 

2. Praktilise töö teemad ja lühikirjeldus (nimetused ja mahud tundides)

 • Praktika retroperitoneaalruumi (neerud, neerupealised, kusepõis) organite ultraheliuuring ja normleid ülesvõtete 120 akadeemilist tundi
 • Praktika kilpnäärme ja lümfisõlmede patoloogia ultraheliuuringul 30 akadeemilist tundi
 • Praktika vaagnaõõne organite ultraheliuuring ja normleid 30 akadeemilist tundi

3. Iseseisva töö teemad ja lühikirjeldus (nimetused ja mahud tundides)

 • Retroperitoneaalruumi (neerud, neerupealised, kusepõis) organite anatoomia ultrahelis, ultraheliuuringu ülesvõtte normleid 33 akadeemilist tundi
 • Praktika retroperitoneaalruumi (neerud, neerupealised, kusepõis) organite ultraheliuuring ja normleid ülesvõtetel 36 akadeemilist tundi
 • Praktika kilpnäärme ja lümfisõlmede patoloogia ultraheliuuringul 9 akadeemilist tundi
 • Vaagnaõõne organite anatoomia ultrahelis ja normleid ülesvõtetel 19 akadeemilist tundi
 • Praktika vaagnaõõne organite ultraheliuuring ja normleid 9 akadeemilist tundi
 • Ultraheliuuringu esmane tõlgendamine 13 akadeemilist tundi
 • Ultrahelialane uurimistöö 18 akadeemilist tundi

 

IV moodul 364 akadeemilist tundi (14 EAP)

Retroperitoneaalruumi (neerud, neerupealised, kusepõis) organite patoloogilised muutused ultraheliuuringul 52 akadeemilist tundi (2 EAP)
Praktika retroperitoneaalruumi (neerud, neerupealised, kusepõis) organite patoloogia ultraheliuuringul 78 akadeemilist tundi (3 EAP)
Vaagnaõõne organite patoloogilised muutused ultraheliuuringul 26 akadeemilist tundi (1 EAP)
Praktika vaagnaõõne organite patoloogia ultraheliuuringul 78 akadeemilist tundi (3 EAP)
Ultrahelialane uurimistöö 39 akadeemilist tundi (1,5 EAP)
Ultraheliuuringu ja uuringukirjelduse salvestamise ja arhiveerimise meetodid 26 akadeemilist tundi (1 EAP)
Praktika ultraheliuuringu kirjelduse salvestamise meetodid 39 akadeemilist tundi (1,5 EAP)
Pädevuseksam 26 akadeemilist tundi (1 EAP)

1. Auditoorse töö teemad ja lühikirjeldus

Retroperitoneaalruumi (neerud, neerupealised, kusepõis) organite patoloogilised muutused ultraheliuuringul 24 akadeemilist tundi
Vaagnaõõne organite patoloogilised muutused ultraheliuuringul 13 akadeemilist tundi
Ultraheliuuringu ja uuringukirjelduse salvestamise ja arhiveerimise meetodid 13 akadeemilist tundi
Ultrahelialane uurimistöö 12 akadeemilist tundi

2. Praktilise töö teemad ja lühikirjeldus

Praktika retroperitoneaalruumi (neerud, neerupealised, kusepõis) organite patoloogia ultraheliuuringul 60 akadeemilist tundi
Praktika vaagnaõõne organite patoloogia ultraheliuuringul 60 akadeemilist tundi
Praktika ultraheliuuringu kirjelduse salvestamise meetodid 30 akadeemilist tundi
Pädevuseksam 8 akadeemilist tundi

3. Iseseisva töö teemad ja lühikirjeldus

Retroperitoneaalruumi (neerud, neerupealised, kusepõis) organite patoloogilised muutused ultraheliuuringul 28 akadeemilist tundi
Praktika retroperitoneaalruumi (neerud, neerupealised, kusepõis) organite patoloogia ultraheliuuringul 18 akadeemilist tundi
Vaagnaõõne organite patoloogilised muutused ultraheliuuringul 13 akadeemilist tundi
Praktika vaagnaõõne organite patoloogia ultraheliuuringul 18 akadeemilist tundi
Ultrahelialane uurimistöö 27 akadeemilist tundi
Ultraheliuuringu ja uuringukirjelduse salvestamise ja arhiveerimise meetodid 13 akadeemilist tundi
Praktika ultraheliuuringu kirjelduse salvestamise meetodid 9 akadeemilist tundi
Pädevuseksam 18 akadeemilist tundi

IV mooduli kuupäevad:

21.-23. märts 2018
18.-20. aprill
2018
23.-25. mai 2018

Registreerimine

Koolitusele registreerida kahjuks enam ei saa, sest grupp on täis.