Digiajastu tehnoloogiate rakendamine õppepraktikal

Toimumiskuupäev: 17. mai 2019
Sihtgrupp: Tervisekaitse spetsialisti üliõpilaste praktikajuhendajad
Hind: -
Maht: 16 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5

Digiajastu tehnoloogiate rakendamine õppepraktikal

Tartu Tervishoiu Kõrgkool korraldab oma koostööpartneritele, kes juhendavad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaste õppepraktikat, praktikajuhendajate koolituse "digiajastu tehnoloogiate rakendamine õppepraktikal"

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond ja toetust vahendab Innove.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on luua õppijale võimalused teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemiseks, et toetada praktika juhendamise ja hindamise protsessis digiajastu tehnoloogiliste võimaluste rakendamist.

Teemad

1. Õppepraktika korraldus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tervisekaitse spetsialisti õppekaval 

  • õppekorralduslikud dokumendid;
  • kuidas toimub praktikabaaside valik ja koostöö praktikabaasidega (lepingud, kokkelepped, suhtlus);
  • kuidas toimub kõrgkoolisiseselt õppepraktika juhendamine, hindamine ja tagasisidestamine.

2. Õppepraktikad ja nende maht Tervisekaitse spetsialisti õppekavas

  • õppepraktikate ülesehitus;
  • õppepraktikate väljundid;
  • ajurünnak, rühmatöö, diskussioon õppepraktikate loogiline järjestus, asetus õppekavas, väljundid ja maht; probleemid juhendamisel (sh teoreetilised teadmised, praktilised oskused, üldpädevus, hilinemised jms).

3. Õppepraktika raamat, selle osad

4. Moodle kasutamine õppepraktikaraamatu täitmisel

 

Õpiväljundid


koolituse läbinu:

-lähtub juhendamise- ja hindamise protsessi kujundamisel kaasaegsetest õpikeskkonda mõjutavatest teguritest;

-kasutab kaasaegseid digiajastu erinevaid tehnoloogilisi võimalusi juhendamise ja hindamise protsessis;

-tagab kliendi turvalisuse juhendamise ja hindamise protsessis järgides andmekaitse ja konfidentsiaalsuse kutseala käitumise häid tavasid.

Registreerimine

Registreerimisel palun panna linnuke väite ette, et soovite arvet. Koolitus on tasuta ja arvet teile ei saadeta, aga see on vajalik registreerimise kinnitamiseks.Peale registreerimist tuleb teile meili peale kinnituskiri registreerumise kohta. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Kristi Vahur

Lektor

Ingla Ploomipuu

Lektor

Anne Rosenberg