Töökeskkonnavolinike ja nõukogu liikmete väljaõppe koolitus

Alguskuupäev: 08. mai 2019
Lõppkuupäev: 10. mai 2019
Sihtgrupp: töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonnaspetsialistid
Hind: 150
Maht: 24 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5

Kutsume Teid koolitusele "töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppe koolitus"!

Koolitusele on oodatud töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonnaspetsialistid, keskastme juhid ning tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes. Lisaks ka tervisekaitse spetsialisti eriala üliõpilased.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • mõistab õppijatöökeskkonnast tulenevaid ohte, töökeskkonnakorraldust riigi ja ettevõtte tasandil;
 • teab töökeskkonna riskide vältimise ja vähendamise meetmeid tulenevalt seadusandlusest.

Teemad

Auditoorse töö teemad

 • tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine ja väljaõpe, ergonoomia ja töökohtade kohandamine;
 • tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine;
 • töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;
 • töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas;
 • töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded;
 • esmaabi korraldus;
 • tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral;
 • tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine;
 • töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.

Koolituse toimumise ajad:

8.05.2019 kell 10.00-17.00
9.05.2019 kell 10.00-17.00
10.05.2019 kell 10.00-17.00

Koolitajad

Riskianalüüs OÜ poolt kaasatud koolitajad omavad kõrgemat erialast haridust või on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist töökogemust.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.