RFK (rahvusvahelise funktsioneerimise klassifikatsiooni)-põhine piirangute hindamine ja teraapia

Toimumiskuupäev: 12. jaan 2018
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: füsioterapeudid, tegevusterapeudid, taastusarstid, abivahendi spetsialistid ja sotsiaaltöötajad
Hind: 75 €
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Kutsume Teid koolitusele "RFK (rahvusvahelise funktsioneerimise klassifikatsiooni)-põhine piirangute hindamine ja teraapia"!

 

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Koolituse sihtgrupiks on füsioterapeudid, tegevusterapeudid, taastusarstid, abivahendi spetsialistid ja sotsiaaltöötajad, kes kasutavad või kel esineb vajadus  kirjeldada igapäevatöös Rahvusvahelise Funktsioneerimise Klassifikatsiooni järgseid piiranguid  terapeutiliste kokkuvõtete, rehabilitatsiooniplaanide või tegevuskavade koostamisel. 

Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitusel osalemiseks on vajalik tunda RFK põhist funktsioonihäirete ning osaluspiirangute hindamist ning määratlemist. Vajalikud on baasteadmised tehniliste abivahendite klassifikatsioonist (ISO 9999: 2011 standard).

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade  RFK struktuurist ja sisust, õpetada kasutama  ning anda praktilisi asjakohaseid soovitusi klassifikatsiooni-põhiste häirete ja piirangute hindamiseks.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • saab aru RFK ideoloogiast ja põhiideest;
 • oskab kasutada elektroonset RFK andmebaasi;
 • oskab hinnata ja kodeerida struktuuri- ja funktsioonihäireid;
 • oskab hinnata ja kodeerida tegutsemise- osaluse piiranguid;
 • oskab dokumenteerida kliendi funktsioonihäireid ja osaluspiiranguid RFK klassifikatsioonist lähtuvalt.

Õppekeskkonna kirjeldus: Füüsiline õppekeskkond auditoorseks tööks vajalike vahenditega.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Osalemine auditoorses ja seminari töös, iseseisva töö sooritamine.

Teemad

Auditoorse töö teemad (4 tundi)

 • RFK aluseks olev puude biopsühhosotsiaalne mudel
 • Funktsioneerimisvõime  jaotustasandid:
 • Organismi funktsioonid ja struktuurid
 • Tegutsemine ja osalus
 • Taustategurite jaotustasandid:
 • Keskkonnategurid
 • Personaalsed tegurid
 • Jaotustasandite kodeerimine
 • RFK kasutus Eestis, tänapäev ja tulevik

Praktilise töö teemad (videoanalüüs ja ette valmistatud seisundite kirjelduste alusel grupitööd) 3 tundi

 • Organismi funktsiooni- ja struktuurihäirete kodeerimine (b- ja s-koodid)
 •  Organismi tegutsemise ja osaluse ning keskkonnategurite piirangute  kodeerimine (d- ja e-koodid)
 • Raskusastmete määramine kliendi seisundi alusel
 • RFK e-instrumendi kasutamine

Koolitaja

Hille Maas töötab  Eesti Töötukassas töövõime hindamise metoodikuna ja osaajaga praktiseerib ELIL rehabilitatsioonikeskuses füsioterapeudi tööd. Teadusmagistri kraadi on H. Maas omandanud Tartu Ülikooli  Spordibioloogia ja Füsioteraapia Instituudis 2000.aastal. H. Maas on töötanud lepingulise õppejõuna Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, M.I. Massaaži - ja Teraapiakoolis. H. Maas on sertifitseeritud  Bobath-NDT  terapeut (1995) ja  International K-Taping Academy instruktor (2008). H. Maas on viimase kümnendi jooksul läbi viinud  paljusid pediaatrilise ja neuroloogilise füsioteraapia, samuti ergonoomika ja abivahendite alaseid koolitusi Eestis, samuti Venemaal, Serbias, Itaalias, Soomes ja Ungaris.

H. Maas on töötanud Eesti Füsioterapeutide Liidu esindajana füsioterapeutide maailmaorganisatsioonis ER-WCPT  2003-2013 ja ER-WCPT töögrupi Professional Issues Working Group liikmena aastatel  2010-2012. H. Maas on esindanud Eesti Füsioterapeutide Liitu Kutsekojas ja kuulub abivahendi spetsialisti kutse andmise kutsekomisjoni.

Hille Maas on Eesti esindaja  AAATE (Association for the Advancment of Assisitve Technology in Europe) organisatsioonis alates 2012.aastastH. Maasi on autasustatud Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu poolt aunimetusega „Aasta Füsioterapeut 2012“.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Hille Maas