Diabeetiline jalg ja küüneprobleemid

Toimumiskuupäev: 01. sept 2022
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavaid spetsialiste (nt küünetehnik).
Hind: 80
Maht: 9 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 0 (Kokku: 12)

Diabeetiline jalg ja küüneprobleemid

Koolituse eesmärk on anda teoreetilised teadmised ja esmased praktilised oskused diabeetilise jala hoolduse tegemiseks ja probleemsete ja/või hüperkeratoossete ja/või sissekasvanud küüntega patsienditele.

Koolitusele ootame tervishoiu valdkonna spetsialiste (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavaid spetsialiste (nt küünetehnik).

Õppekavarühm: ISCED 1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppemeetodid: Loeng, praktika

Teemad

Auditoorne töö (5 akadeemilist tundi)

diabeetilise jala etioloogia ja patofüsioloogia;
diabeetilise jala küüneprobleemide hindamine;
hüperkeratoossete küünte probleemide lahendamine;
sissekasvanud küüne ennetus ja ravi;
multidistsiplinaarse meeskonnatöö vajalikkus;
patsiendi nõustamine, tema koolitamise vajalikkus seoses tema rolliga diabeetilise jala probleemide ennetamisel, hooldusel ja ravil.

Praktiline töö (4 akadeemilist tundi)

hüperkeratoossete küünte hooldus;
sissekasvanud küüne hooldus;
abivahendid sissekasvanud küüne ennetuseks, hoolduseks ja raviks.

Õpiväljundid

tunneb küünte ehitust;
teab diabeetilise jala etioloogiat ja patofüsioloogiat
teab hüperkeratoossete küünte tekkepõhjuseid ning leevendamise meetodeid;
oskab sissekasvanud küünt korrigeerida ning soovitada abivahendeid selle leevendamiseks;
oskab diabeetilist jalga hinnata, seda hooldada ja ravida.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel osalemine 100% ulatuses. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkonnaks on jalaraviõppe praktikaklass, mis võimaldavad õpiväljundite saavutamise.

Koolitaja

Erika Gering,  sotsiaalteaduse magister (MA). Tervishoiu alane kõrgharidus, praktiline töökogemus vastaval erialal, pedagoogiline ettevalmistus.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Erika Gering

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code