Küüne muutused ja nende lahendamisvõimalused klambritega

Toimumiskuupäev: 21. juuni 2022
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (kosmeetik, küünetehnik)
Hind: 105
Maht: 9 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 3 (Kokku: 14)

Küüne muutused ja nende lahendamisvõimalused klambritega

Koolituse eesmärk on luua teadmised küüneplaadi muutuste hindamiseks, ära tundmiseks (sh sissekasvanud küüs) ja nende korrigeerimise võtetest, valides võtted vastavalt probleemile. Luua teadmised ja oskused puhastada, lõigata ja töödelda muutustega küüneplaati vastavalt probleemi iseloomule. Õpetada korrigeerima erinevate probleemidega (sh sissekasvanud küüs) küüneplaate, lähtudes küüne olukorrast. Anda teoreetilised ja praktilised teadmised küünevallide haavaravi ja tamponeerimise teostamiseks (sh sissekasvanud küüne puhul) ja abivahendite kasutamiseks erinevate küüneprobleemide ja deformatsioonide leevendamiseks. Anda teoreetilised ja praktilised teadmised ortoneksiast ja küüneplaadile erinevate passiiv- ja tõmbeklambrite paigaldamisest.

Koolitusele on oodatud tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid  (kosmeetik, küünetehnik).

Nõuded õpingute alustamiseks: vajalikud on varasemad teoreetilised teadmised inimese anatoomia ja füsioloogia kohta. Varasemad teadmised ja oskused pediküüriaparaadi kasutamise kohta tulevad kasuks.

Õppekavarühm: ISCED 1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppemeetodid: Loeng, praktika

Teemad

Auditoorne töö (4 akadeemilist tundi)

naha ja küüne etioloogia ja patofüsioloogia;
jalalaba naha ja küüneprobleemide hindamine sh biomehhaanika põhimõtted;
pediküüriaparaadi kasutamise võimalused küüne muutuste lahendamisel;
sissekasvanud ja deformeerunud küüne tekkepõhjused ning leevendamise meetodid;
sissekasvanud küüne puhul rakendatavad haavaravi ja tamponeerimise põhimõtted lähtudes selle tekkepõhjustest;
küünevallide töötlemine ja tamponeerimine vastavalt probleemi iseloomule;
sissekasvanud küüne probleemi ja selle tagajärjel tekkinud tüsistuste leevendamine kasutades abivahendeid;
passiv- ja tõmbeklambritehnikate tutvustus;
kliendi nõustamine, koduse jalahoolduse soovitused.

Praktiline töö (5 akadeemilist tundi)

instrumentide valik ja käsitlemine;
pediküüriaparaadi kasutamine küünemuutuste lahendamisel;
haavaravitoodete valik ja haavahoolduse teostamine;
tamponeerimismaterjalide valik ja nende paigaldamise tehnikad;
sissekasvanud küüne hooldus;
deformeerunud küüne hooldus;
küünevallide töötlus ja hooldus;
passiiv- ja tõmbeklambrite paigaldus;
abivahendite kasutamine.

Õpiväljundid

teab ja tunneb jalalaba, naha ja küünte ehitust, etioloogiat ja patofüsioloogiat;
teab sissekasvanud ja/või deformeerunud küüne tekkepõhjuseid ning leevendamise meetodeid rakendades ortoneksia põhimõtteid;
oskab hinnata ja analüüsida küüneprobleemide tekkepõhjuseid ja leida lahendusi nende leevendamiseks;
oskab töödelda ja tamponeerida küünevalle vastavalt probleemi iseloomule;
oskab leevendada sissekasvanud küüne probleemi ja selle tagajärjel tekkinud tüsistusi kasutades abivahendeid;
oskab leevendada deformeerunud ja/või sissekasvanud küüne probleemi erinevate passiiv- ja tõmbeklambritehnikatega.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel osalemine 100% ulatuses. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkonnaks on jalaraviõppe praktikaklass, mis võimaldavad õpiväljundite saavutamise.

Koolitaja

Erika Gering, sotsiaalteaduse magister (MA). Tervishoiu alane kõrgharidus, praktiline töökogemus Jalaravi kliiniku jalaraviõde-koolitajana. Pedagoogiline ettevalmistus ja podoloogiline väljaõpe Saksamaal.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Erika Gering

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code