Eespöid ja sellega seonduvad probleemid (veebikoolitus)

Toimumiskuupäev: 26. aug 2022
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (kosmeetik, küünetehnik).
Hind: 70
Maht: 3 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Veebikeskkond zoom
Kohti: 11 (Kokku: 15)

Eespöid ja sellega seonduvad probleemid

Koolituse eesmärk on luua teadmised eespöia anatoomiast, füsioloogiast ja biomehhaanikast. Õpetada ära tundma jalalaba ja eespöiaga seotud probleeme lähtudes jalalaba olukorrast ja biomehhaanika põhimõtetest. Anda teoreetilised ja praktilised teadmised abivahendite kasutamiseks eespöiaga seotud jalaprobleemide leevendamiseks.

Koolitusele on oodatud tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid  (kosmeetik, küünetehnik).
Nõuded õpingute alustamiseks: varasemad teoreetlised teadmised inimese anatoomia ja füsioloogia kohta.

Õppekavarühm: ISCED 1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppemeetodid: Loeng

Teemad

Auditoorne töö (3 akadeemilist tundi)

jalalaba ja eespöia etioloogia ja patofüsioloogia;
jalalaba probleemide hindamine;
eespöiaga seotud jalalaba probleemid ja nende leevendamise meetodid lähtudes nende tekkepõhjustest;
abivahendite kasutamine eespöiaga seotud probleemide leevendamiseks;
kliendi nõustamine, koduse jalahoolduse ja abivahendite soovitused.

Õpiväljundid

tunneb jalalaba ja eespöia ehitust;
teab jalalaba etioloogiat ja patofüsioloogiat;
teab eespöiaga seotud jalalaba probleeme ja nende leevendamise meetodeid lähtudes nende tekkepõhjustest;
oskab kasutada abivahendeid leevendamaks eespöiaga seotud probleeme.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel osalemine 100% ulatuses. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Veebikeskkond zoom.

Koolitaja

Erika Gering, sotsiaalteaduse magister (MA). Tervishoiu alane kõrgharidus, praktiline töökogemus Jalaravi kliiniku jalaraviõde-koolitajana. Pedagoogiline ettevalmistus ja podoloogiline väljaõpe Saksamaal.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Erika Gering

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code