Koos töötamine ja koostöö tervishoiuasutuses (veebikoolitus)

Toimumiskuupäev: 22. aug 2022
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoiutöötajad
Hind: 65
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Veebikeskkond zoom
Kohti: 12 (Kokku: 15)

Koos töötamine ja koostöö tervishoiuasutuses!

Koolituse eesmärk on anda ülevaade koostöö põhimõtetest, koostöö ja meeskonnatöö erinevustest ning koos töötamise võimalustest tervishoiuasutustes.

Õppekavarühm: 0031 Isikuareng
Õppemeetodid: Tõhustatud loeng, juhtumianalüüsid, arutelud, videoanalüüsid, töölehed, küsimustikud, projektiivtehnikad ja loovtööd, grupitöö, ajurünnak, reflektsioon.

Teemad

Auditoorne töö

Koostöö vs meeskonnatöö: erinevus ja sarnasus
Koostöö eeldused, efektiivsus ja probleemid
Koos töötamise väljendused: juhendamine, motiveerimine, julgustamine, toetamine, kaasamine, loomine, hoidmine
Võrgustikutöö tervishoius

Õpiväljundid

teab erinevaid koostöö, meeskonnatöö, võrgustikutöö põhimõtteid
oskab analüüsida oma koostööd erinevate erialade esindajatega võrgustikutöös (sh klientide/patsientidega)

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel peab osalema 100% ulatuses. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Auditoorne töö toimub ruumis, kus on arvuti ja projektor, pabertahvel ning on olemas internetiühendus. Toolid ja lauad on vajadusel liigutatavad. Suur osa õppest toimub info jagamise ja sellele järgnevate teemakohaste aruteludena kogu grupis kui ka väikestes rühmades. Enamasti kasutatakse tõhustatud lühiloengu meetodit. Näitlikustamise eesmärgil kasutatakse ka video analüüse, enesekohaseid küsimustikke. Kõik osalised saavad paberil vajalikud õppematerjalid.

Koolitaja

Maiken Jaanisk MSc,  Aastast 2000 aktiivne koolitaja meeskonnatöö, suhtlemise-, arengu-  ja kriisipsühholoogia ning kliinilise psühholoogia teemadel. Samast ajast ka aktiivne psühholoog-nõustaja. Aastast 2004 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis psühholoogia õppejõud. Aastast 2015 omab Täiskasvanu koolitaja 6 taset.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Maiken Jaanisk

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code