Ühepoolse halvatusega patsiendi asendravi ja aktiveerimine

Toimumiskuupäev: 07. juuni 2022
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad
Hind: 70
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 6 (Kokku: 12)

Ühepoolse halvatusega patsiendi asendravi ja aktiveerimine

Koolituse eesmärk on teadmiste ja oskuste täiendamine hemipleegilise patsiendi hoolduses.

Koolitusele on oodatud tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad, kes vajavad erialast täienduskoolitust.

Õppekavarühm: ISCED 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppemeetodid: Demonstratsioon, ülesannete lahendamine ja arutelu, õpitu demonstratsioon rollimängus - situatsioonülesannete lahendamine ja analüüs.

Teemad

Prakiline töö (8 akadeemilist tundi)

Passiivse patsiendi asendite vahetamine ja toestamine
Patsiendi aktiveerimine
Situatsioonülesande lahendamine

Õpiväljundid

oskab teostada hemipleegilise patsiendi asendi vahetamist
oskab toestada ja aktiveerida hemipleegilist patsienti.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel osalemine 100% ulatuses. Hindamismeetodiks on situatsioonülesande lahendamine ja tegevuse analüüs. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkonnaks on ergonoomika praktikaklass, mis võimaldavad õpiväljundite saavutamise.

Koolitaja

Maie Timm, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad: ergonoomika, rahvatervis - terviergonoomika, insuldi asendite vahetamine ja toestamine. Õppejõul on pikaajaline õpetamiskogemus kõikidel Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekavadel ergonoomika valdkonnas.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Maie Timm

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code