Nõustamistehnikate kasutamine suheldes kliendi/patsiendiga (veebikoolitus)

Toimumiskuupäev: 26. mai 2022
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoiutöötajad
Hind: 65
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Veebikeskkond
Kohti: Registreerumine on lõppenud!

Nõustamistehnikate kasutamine suheldes kliendi/patsiendiga!

Koolituse eesmärk on anda ülevaade erinevatest nõustamistehnikatest, mida saab kasutada igapäevaselt kliendi/patsiendiga suheldes.

Õppekavarühm: 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine
Õppemeetodid: Tõhustatud loeng, juhtumianalüüsid, arutelud, videoanalüüsid, töölehed, küsimustikud, rollimängud, grupitöö, reflektsioon.

Teemad

Auditoorne töö

Nõustamine ja teraapia: erinevused ja sarnasused

Nõustamise vajaduse määratlemine, probleemide sõnastamine

Nõustamise tehnikad ja nende kasutamine

Nõustamistehnikate praktiseerimine  

 

Õpiväljundid

teab erinevaid nõustamistehnikaid
oskab hinnata kliendi/patsiendi nõustamisvajadust
omab valmisolekut kasutada nõustamistehnikaid oma igapäevatöös

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel peab osalema 100% ulatuses. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Koolitaja

Maiken Jaanisk MSc,  Aastast 2000 aktiivne koolitaja meeskonnatöö, suhtlemise-, arengu-  ja kriisipsühholoogia ning kliinilise psühholoogia teemadel. Samast ajast ka aktiivne psühholoog-nõustaja. Aastast 2004 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis psühholoogia õppejõud. Aastast 2015 omab Täiskasvanu koolitaja 6 taset.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Maiken Jaanisk