(Grupp on täis) Praktikajuhendajate koolitus - õppepraktika tulemuslik juhendamine

Toimumiskuupäev: 29. nov 2021
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Praktikajuhendajad
Hind: -
Maht: 12 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Veebikeskkond
Kohti: Registreerumine on lõppenud!

Praktikajuhendajate koolitus - õppepraktika tulemuslik juhendamine

Koolitusele ootame praktikajuhendajaid kõrgkoolist ja erinevatest praktikabaasidest, kes on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lepingulised partnerid.

Koolituse eesmärk on anda õppijale töövahendid õppepraktika edukaks planeerimiseks.

Õppemeetodid: Tõhustatud loeng e-toega – koolitus viiakse läbi kas auditoorselt või veebipõhiselt vastavalt vajadusele. Toimub arutelu, praktilised tegevused, grupitöö ja iseseisev töö.
Õppekavarühm: Isikuareng

Õpiväljundid:
koolituse läbinu:

oskab praktika alguses õppepraktikat sisse juhatada;
oskab küsida olulisi küsimusi ja planeerida praktikat koos juhendatavaga;
oskab praktika alguses planeerida hindamist ja tagasiside andmist – selle aega, meetodeid ja antava tagasiside sisu;
oskab tagab parema ajakasutuse;
oskab integreerida praktika juhendamist igapäeva töösse.

Teemad:

1. Sissejuhatav iseseisev töö – enne koolitusele tulemist (3 akadeemilist tund)
Missugune on minu kogemus praktika juhendamiseks vajaliku info saamise/jagamisega

2. Auditoorse töö teemad ja lühikirjeldus  (9 akadeemilist tundi)
Praktikandi vastuvõtt praktikabaasis – 3 akadeemilist tundi
Koostöö planeerimine koos praktikandiga lähtuvalt õpiväljunditest - 3 akadeemilist tundi
Tagasisidestamise planeerimine ja meetodite valik - 3 akadeemilist tundi

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid  

Mitteeristav hindamine, individuaalse töö ja rühmatööde esitlus, arutelu, analüüs. Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus, kui õpiväljundeid ei saavutata, väljastatakse tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub veebipõhiselt. Koolituseks valmistatakse ette slaidid, situatsiooni kirjeldavad õppevideod, soovitatava kirjanduse allikaloend.

Registreerimine
Kindlasti on vajalik registreerimine kodulehel. Palun pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule", arvet teile ei saadeta aga see on vajalik, et registreerumine õnnestuks. Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest. Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Lektor

Anne vahtramäe

Lektor

Siret Läänelaid

Lektor

Marge Mahla