Keele- ja kultuurikursus enne välisõpinguid

Projekt READY STUDY GO AROUND EUROPE! ehk Linguistic and Cultural Coaching in Initial Vocational Education (RSGAE) raames loodi keeleõppepaketid viies sektoris erinevates Euroopa keeltes. Valminud moodulid on suunatud välispraktika hõlbustamiseks nii kutseõppe õpilastele kui ka õpetajatele, praktikajuhendajatele ja tööandjatele. Nii saab arendada keeleoskust ja kultuurilist kompententsust kutsehariduses ja tööelus. Iga teemablokk sisaldab baassõnavara, lihtsat grammatikat, harjutusi ja audiomaterjali, mille on sisse lugenud inimesed, kes räägivad neid keeli emakeelena. Eelkõige on võimalus õppida eaka hooldusega ja lastehoiuga seotud esmast suhtluskeelt.

Keeleõppekeskonda saab siseneda siin.

rsgae.jpg