Konverentsi teemad ja ajakava

Olete oodatud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli III teaduskonverentsile "Terves kehas terve teadmine" 2018!

Konverents toimub 22. novembril kl 9.00-17.00 Dorpati Konverentsikeskuse "Struve" saalis ning seal tulevad tutvustamisele rakendusuuringute põnevad tulemused, näiteks kuuleme rinnaga toitmise mõjust lapse vaimsele tervisele; psühhosotsiaalsetest teguritest hüpertensiooni kujunemisel; labori analüüside kvaliteedi tagamisest esmatasandi arstiabis; lapsevanemate vaktsineerimiskäitumisest; dementsusega eakate omastehooldajate võimestamisest ning ka sellest, kuidas õed hindavad oma pädevust.

Osalema on oodatud kõrgkoolide õppejõud ja teadustöötajad, tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusasutustes töötavad tervishoiutöötajad ja ametnikud, terviseedendajad, üliõpilased ning teised teemast huvitatud.

Teaduskonverents on oluline, et algatada erinevate osapoolte vahelist diskussiooni ning jõuda ühise arutelu kaudu uute rakendusuuringute vajadusteni, mille kaudu tõsta tervishoiuteenuste kvaliteeti ja parandada terviseteadlikkust. Lisaks muuta edasine koostöö kõrgkoolide, partnerite ning üliõpilaste vahel intensiivsemaks ja efektiivsemaks.

Konverentsil esinevad ettekannete ja posterettekannetega nii kõrgkooli õppejõud, väliskõrgkoolist õppejõud, tervishoiutöötajad ning erialaühingute esindajad.

Kellaaeg
Teema
Esineja

9.00       

Registreerimine ja hommikukohv
10.00 Konverentsi avasõnad  Rektor Ulla Preeden
10.20

Rinnaga toitmise kestuse mõju lapse vaimsele tervisele

Marge Mahla
10.40

Eesti lastevanemate vaktsineerimiskäitumine ja seda mõjutavad tegurid

Elisa Kender ja Ülle Parm

11.00

Ülekaaluliste poiste luutihedus ja vereparameetrid

Eva Mengel 
11.20

Interdistsiplinaarne koostöö asendushooldusel olevate laste heaks

Margit Lenk-Adusoo ja Janika Pael

11.40

Psühhosotsiaalsed tegurid hüpertensiooni kujunemisel

Sirje Sammul

12.00 Lõuna
13.00

Politsei ja Piirivalveameti välitööd tegevate ametnike (vaimne) tervis

Anna- Liisa Tamm ja Ülle Parm

13.20

Dementsusega lähedaste omastehooldajate võimestamine

Merle Varik

13.40

Pudelivesi

Kristi Vahur

14.00

Labori analüüside kvaliteedi tagamine esmatasandi arstiabis / õendusabis

Aivar Orav
14.20 Biosensorid bakterite tuvastamisel Eerik Jõgi
14.40

Labori metoodilised juhendid ning nende kaasamine labori kvaliteedisüsteemi

Mare Remm

15.00 Kohvipaus  
15.30

Doosiandmete kogumine ja analüüs laste kompuutertomograafias 

Anni Borkvel ja Kalle Kepler

15.50

Radiograafia üliõpilaste arusaamad simulatsioonõppe kasutamisest kutsealaste teadmiste ja oskuste omandamisel

Tiina Kukkes
16.10

Üliõpilase õppimine praktikakeskkonnas

Reet Urban

16.30     Eriõdede ja õdede hinnang oma pädevustele ja nende tööalane rakendus

Eve-Merike Sooväli

16.50 Kokkuvõtete tegemine ja konverentsi lõpetamine