Juhised Koolitöö korralduseks eriolukorra ajal

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli juhis COVID-19 leviku tõkestamiseks (uuendatud 13.03.2020)
 

Arvestades viiruse COVID-19 levikuga maailmas ja Eestis, lähtub Tartu Tervishoiu Kõrgkool oma tegevuses järgmistest juhistest:
 

 1. Vastavalt valitsuskabineti väljakuulutatud eriolukorra otsusega ja seoses COVID-19 haiguse levikuga suletakse Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone õppetööks alates esmaspäevast, 16. märtsist ning õpe korraldatakse distantsõppena. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.
 2. Kõrgkooli liikmeskonnal on kohustus jälgida Terviseameti poolt avalikustatud juhiseid seoses viiruse COVID-19 levikuga.
 3. Kõik töötajad ja õppurid, kes saabuvad välisriigist  (välislähetus, puhkusereis vms) alates 12.03.2020 peavad jääma kaheks nädalaks kodusesse karantiini. Välisreisilt saabudes tuleb töötajal võtta esimesel võimalusel ühendust oma vahetu juhiga, kellega lepitakse kokku edasised tegevused.
  Töötajal on kohustus koheselt informeerida välisriigist saabumisest ja karantiini jäämisest e-posti teel (liisahummal(at)nooruse.ee) kvaliteedi-personalijuhti.
  Õppuril on kohustus koheselt informeerida välisriigist saabumisest ja karantiini jäämisest õppekorralduse osakonna juhatajat (evemuur(at)nooruse.ee), kellega lepitakse kokku edasised tegevused.
 4. Kõrgkool tühistab töötajate välislähetused kuni 30.04.2020. Tööandja esindaja ei kinnita uusi välislähetuste korraldusi kuni uue otsuseni.
 5. Kõrgkooli töötajate siselähetused toimuvad ainult vältimatul vajadusel. Koosolekud ja kohtumised korraldada elektroonsete sidevahenditega.
 6. Kõrgkool ei saada õppureid välispraktikale kuni 31.05.2020 ja edasised otsused tehakse jooksvalt.
 7. Õppurite õpperpaktika korraldamisel jälgitakse praktikabaasi juhiseid, vajadusel lükatakse praktika edasi ja see korraldatakse individuaalse õppetöögraafiku alusel.
 8. Kõrgkool  jätab ära või lükkab edasi väliskülalistega seotud üritused, õppetöö ja muud tegevused kuni uue otsuseni, va juhul, kui neid on võimalik läbi viia elektroonsete sidevahenditega.
 9. Kõrgkool jätab ära või lükkab edasi kõik rahvakogunemisega seotud üritused (messid, õpitoad, avatud kõrgkooli õppetöö, jms) ja kuni uue otsuseni.
 10. Personali- ja kvaliteedijuht  teavitab  viivitamatult  välislähetuses  viibivaid  töötajaid käesolevast korraldusest.
 11. Õppekorralduse osakond teavitab õppureid käesolevast korrast õppeinfosüsteemi kaudu. Õppuritel info täiendavate küsimuste korral pöörduda õppekorralduse osakonna juhataja poole (evemuur(at)nooruse.ee; 737 0219).
 12. Kõrgkool ei hüvita töötajatele ja õppuritele käesolevas korralduses sätestatud juhiste eiramisel tekkinud kulusid.
 13. Juhiste täitmise eest vastutab kogu kõrgkooli liikmeskond.