Tervishoiu Kõrgkool :: Uudised

Jaanika Niinepuu

kommunikatsioonijuht

737 0260

_P#%?w*$/t~pVsLaq43UBTQ0Y]]#[J.gp!cfos^mVGiBx`~}H4H39?C

Vastuvõtt kõrgkooli

Vastuvõtuperiood Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kestab 26. juunist 9. juulini. Kandideerida saab õe, õe erialakoolituse, ämmaemanda, radioloogiatehniku, bioanalüütiku, füsioterapeudi ja tervisekaitse spetsialisti rakenduskõrghariduse õppekavadele ning erakorralise meditsiini tehniku, lapsehoidja ja hooldustöötaja kutseõppekavadele.

 

Uudistevoog Facebookis:

Õpi eriõeks!

(07. juuli 2017)

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis saab 30. juulini kandideerida eriõe õppesse, kus varasema kutsealase kõrghariduse olemasolu ja töökogemuse arvestamisega läbitakse üheaastane erialamoodul. Võimalus on kandideerida kliinilise õenduse, vaimse tervise õenduse ja terviseõenduse spetsialiseerumissuunale, igale spetsialiseerumissuunale võetakse vastu 15 üliõpilast.

Kandideerimisel arvestatakse: vastuvõtukatset (osakaal 60% punktisummast, vastuvõtukatse toimub 31.07.2017) ja varasemat kutse- või erialast õpet tõendava tunnistuse hinnete keskmist (osakaal 40% punktisummast).

Kõrgkool otsib laboranti

(07. juuli 2017)

Tartu Tervishoiu Kõrgkool kuulutab välja konkursi laborandi leidmiseks. Dokumentide esitamise tähtaeg 30. juuli.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli radiograafia magistriõppe ühisõppekava sai Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurilt heakskiidu. Kõrgkool plaanib  koostöös Klaipeda Ülikooliga avada esmakordselt ingliskeelse radiograafia magistriõppe ühiskava. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektori kohusetäitja, õppeprorektor Kersti Viitkar i selgitusel on õppekava eesmärgiks koolitada rahvusvaheliselt tunnustatud spetsiifiliste erialaste teadmistega praktikuid, samuti ka radioloogiatehniku õppekava õppejõude ja juhtivatel kohtadel töötavaid radioloogiatehnikuid.  Õppe kestus on 2 aastat, õppima oodatakse bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppekava läbinud radioloogiatehnikuid.

„Kindlasti on radiograafia magistriõppe üheks oluliseks eesmärgiks süvendada teadus- ja uurimistööalased oskusi kutseala arendamiseks,“ tõdes Viitkar ja lisas, et nii Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil kui ka Klaipeda Ülikoolil on selles vallas head sidemed ja eeldused nii riigisiseselt kui rahvusvaheliselt.

Magistriõppekava hindamiskomisjoni kuulusid Liis Rooväli (Tartu Ülikool), Kent Fridell (Karolinska Instituut) ja Genny Sandon (Birminghami Ülikool) ning Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu toetas üksmeelselt õppekava avamist.

Suvise lõpuaktuse pildid

(26. juuni 2017)

22. juuni lõpuaktuse pilte saab vaadata galeriis.

Täna, 26. juunil algab vastuvõtt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üheteistkümnele õppekavale. Sisseastumisdokumente on võimalik esitada õe, ämmaemanda, bioanalüütiku, radioloogiatehniku, füsioterapeudi ja tervisekaitse spetsialisti rakenduskõrghariduse õppekavadel ning hooldustöötaja, lapsehoidja ja erakorralise meditsiini tehniku kutseõppe erialadel õppimiseks. Sealjuures alustab sügisest bioanalüütikute õpe Tallinnas ning hooldustöötajaid asub kõrgkool koolitama Jõgeva haigla juures.

Samuti saab õppida õpipoisina töökohapõhises õppes kas lapsehoidjaks või tegevusjuhendajaks.

Lisaks avab Tartu Tervishoiu Kõrgkool sügisest spetsialistiõppe kõikides valdkondades, kus Eestis õdede erialakoolitus lubatud on: intensiivõenduses, kliinilises õenduses, terviseõenduses ja vaimse tervise õenduses. Õdede erialakoolitus on mõeldud juba töötavatele, rakenduskõrgharidusega õdedele.

Rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideerimisel tuleb läbida vastuvõtukatse. „Testi abil loodame välja sõeluda just kõige motiveeritumad ja kutseteadlikumad üliõpilased,“ selgitas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekorralduse osakonna juhataja Ele Hansen.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool võtab suvisel vastuvõtul uueks õppeaastaks vastu kokku 394 uut õppurit. Dokumentide vastuvõtt toimub 26. juunist 9. juulini elektroonilise sisseastumiskeskkonna SAIS kaudu ning ka tööpäeviti kell 10-14 kõrgkoolis kohapeal (Nooruse 5, Tartu).

Updated: 15.05.2017