Tervishoiu Kõrgkool :: Ühiskondlik tegevus


« Tagasi

Ühiskondlikult aktiivsed

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud ja ka mitteakadeemiline personal on aktiivselt kaasategevad mitmesugustes erialaliitudes ja organisatsioonides. Samuti osaletakse nii juhi, lihtliikme kui ka eksperdina erinevates töörühmades.

Mitmed kõrgkooli töötajatest on erialaorganisatsioonides juhtivatel kohtadel. Näiteks kõrgkooli lektor Aivar Orav on Eesti Bioanalüütikute ühingu juhatuse esimees, õppejõud Helen Udras reumahaigete laste- ja noorte ühingu juhatuse liige, lektor Mare Remm Eesti Tervisekaitse Seltsi juhatuse liige, õppekorralduse koordinaator Ele Hansen ÕISi juhtkomitee liige jne.

2013. aasta seisuga kuulusid kõrgkooli töötajad järgmistesse erialaorganisatsioonidesse: Eesti Füsioterapeutide Liit, Eesti Raamatuhoidjate Ühing, Eesti Õdede Liit, Eesti Bioanalüütikute Ühing, Eesti Lasteõdede Seltsing, MTÜ Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Vilistlaskogu, Eesti Laborimeditsiiniühing, Eesti Võimlemisliit, võimlemistreenerite ühendus Katrek, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, e-Kutsekooli nõukogu, Eesti Kutsehariduse Edendamise Ühing, Eesti Geriaatria ja Gerontoloogia Assotsiatsioon, Eesti Ämmaemandate Ühing, Eesti Tervisekaitse Selts,  Eesti  Psühhiaatriaõdede Seltsing, Eesti Terviseedenduse Ühing, Inglise Keele Õpetajate Ühing, Eesti Seksuaaltervise Liit, Eesti Perinatoloogia Selts, Anestesioloogia-intensiivravi õdede ühing, sünnituse imetamise Eesti tugiühing (SIET), Eesti Anesteesia- ja Intensiivraviõdede Ühing, Eesti Punane Rist, Eesti Radioloogiaõdede Ühing, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Traumatoloogia ja Ortopeedia Selts, Eesti Haiglainfektsiooni Ühing jne. Samuti on kõrgkooli töötajate seas erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide Eesti esindajaid.

Updated: 19.12.2013