Tervishoiu Kõrgkool :: Uuringute ülevaade

Uuringute ülevaade

Motiveeriva intervjueerimise koolituse tõhusus kliinilise-, tervise- ja vaimse tervise õenduse erialakoolituse õppekava üliõpilastel. 2016-2018. 

Vastutav uurija: Margit Lenk-Adusoo
Kaasõppejõud: Signe Asi

Kehatüve- ja vaagnapõhjalihaste seisundi hindamine sünnituse järgselt. 2016-2018. 

Vastutav uurija: Reet Linkberg
Kaasõppejõud: Marge Mahla
Üliõpilased: Annika Allik, Karina Talk, Marilin Sillaste, Lisel Lilleste, Maria Mekk
Koostööpartnerid: Kõhukliinik OÜ, Tartu Ülikooli Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut

Kutseliste päästjate (tuletõrjujate) tervisekäitumine ja tervisenäitajad. 2016-2018. 
Vastutav uurija: Ülle Parm
Kaasõppejõud: Anna-Liisa Tamm
Üliõpilased: Georgi Ivanov, Sandra Muraševa, Deivi Nool, Kristina Kägu, Karina Romanova
Koostööpartner: Päästeamet
 
Lõputööd
Ivanov, G. (2016). Päästetöötajate tööülesanded ja kehalise treenituse vajalikkus
Tervisekaitse spetsialisti eriala ja õppekava Euroopas. 2015-2018. 

Vastutav uurija: Ave Kutman
Kaasõppejõud: Inga Ploomipuu, Triin Veber, Marika Külm (2015)
Üliõpilased: Arina Kozatšuk, Keili Horn, Kelly Kald, Janne Nurme
Koostööpartner: International Federation of Environmental Health

Eesti haiglate sünnitusosakondade ämmaemandate kutsetaju, hoiakud, kogemused ja töövõtted seoses normaalse sünnitusega. 2015-2016. 

Vastutav uurija: Siiri Põllumaa
Üliõpilased: Kadri Niin, Triinu Trossmann
Koostööpartner: Eesti Ämmaemandate Ühing

Suulised ettekanded
Põllumaa, S., Niin, K., Trossmann, T. (2016). Eesti haiglate sünnitusosakondade ämmaemandate kutsetaju, hoiakud ja töövõtted seoses normaalse sünnitusega. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teaduskonverents "Terves kehas terve teadmine", 24.11.2016.
 
Lõputöö
Bioanalüütikute õppelaborite metoodika testimine. 2014-2020. 
Vastutav uurija: Mare Remm
Kaasõppejõud: Evi Aotäht, Mai Treial; Anneli-Raave Sepp, Aivar Orav, Eerik Jõgi, Marika Külm, Triin Aasmäe
Üliõpilased: Kaire Moorlat, Anneli Karus, Egle Lepla, Eleri Priks, Erik Selge, Olga Pilitsina, Hannaliis Leping, Tanita Tähe, Anni Tammela, Hanna Sepp, Kätlin Karlson, Anni-Helena-Elisabeth Asso, Reimo Lehtmets, Eret Luik, Olga Mamošina, Carine Platonova, Elis Oja, Kristina Pärnaste, Marina Stepanenkova
Koostööpartnerid: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Patoloogiateenistusest (alates 2016)

Suulised ettekanded:
Raave-Sepp, A., Leple, E., Priks, E. (2014). Bioanalüütikute õppelaborite metoodilised juhendid. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teaduskonverentsil „Terves kehas terve teadmine“ töötuba „Bioanalüütiku ülehomne päev“, 21.11.2014.

Radiograafia üliõpilaste ja radioloogiatehnikute arusaamad professionaalsusest. 2014-2016. 

Vastutav uurija: Valeria Challen
Kaasõppejõud: Tiina Kukkes, Zinaida Läänelaid

Publikatsioonid
Challen, V., Laanelaid, Z., Kukkes. T. (2016). A qualitative study of perceptions of professionalism amongst radiography students. Radiography, XXX: 1-7.
 
Suulised ettekanded
Kukkes, T. (2016). Milles seisneb professionaalsus radioloogiatehniku töös? Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teaduskonverents „Terves kehas terve teadmine“ 24.11.2016
Kukkes, T. (2016). First year radiography students’ perceptions of professionalism. European Congress of Radiology. Viin (Austria), 2.-6.03.2016
Challen, V. Perceptions of professionalism among qualified radiographers and radiography students. Radioloogia Kongressil, Pärnu, 10.-11.10.2014
Autos kasutatava laste turvavarustuse kasutamine Eestis. 2013-2018. 

Vastutav uurija: Inga Ploomipuu
Kaasõppejõud: Kristi Vahur
Üliõpilased: Elen Pabo, Valerija Strelovskaja, Ketlin Sangla, Merit Mägi
Koostööpartner: Maanteeamet

Publikatsioonid
Vahur, K., Ploomipuu, I., Sangla, K. (2015). Lapsevanemate teadlikkus I grupi laste turvatoolide kasutamisest autos. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik IX.
Pabo,E., Strelovskaja, V., Ploomipuu, I., Kuuspalu,K. (2014). 0 Kuni 0+ grupi turvavarustuse kasutamine Eestis. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII.
Vahur, K., Ploomipuu, I. (2015). Ülevaade rakendusuuringust: autos kasutatava laste turvavarustuse kasutamine Eestis. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebiajakiri Tervist!, 6, 15 - 17.

Suulised ettekanded
Ploomipuu, I., Vahur, K. (2016). Laste turvavarustus. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teaduskonverents "Terves kehas terve teadmine", 24.11.2016.
Pabo, E., Strelovskaja, V. (2014). Laste turvavarustuse kasutamine Eestis.  Tartu Tervishoiu Kõrgkooli konverentsil „Terves kehas terve teadmine“ tervisekaitse spetsialisti õppekava töötoas „Terviseohutuse tagamine“
 
Meediakajastus
Ema leidis koolilõputeema lapsele turvahälli valides. Tartu Postimees 05.10.2015.(Aime Jõgi)

Lõputööd
Pabo, E.,  Strelovskaja, V. (2014). 0 Kuni 0+ grupi turvavarustuse kasutamine Eestis.
Sangla, K. (2015). Lapsevanemate teadlikkus I grupi laste turvatoolide kasutamisest autos.

Teaduse populariseerimine
Pabo, E., Strelovskaja, V.  koostöös Maanteeametiga osalemine turvavarustuse teemalistel üritustel lasteaedades kevadel 2014

Õendusüliõpilaste hooliva hoiaku kujunemine, kujundamine ja hindamine. 2013-2016. 

Vastutav uurija: Reet Urban
Üliõpilased: Liis Arbeiter, Elina Müürsepp

Publikatsioonid
Valkonen, L.; Müürsepp, E.; Urban, R. (2014). Tartu Tervishoiu Kõrgkooli neljanda kursuse õe õppekava üliõpilaste arusaam hoolivusest õenduses ja hoolivuse kujunemisest. Eesti Õde, 3, 5 - 6.
Arbeiter, L.; Müürsepp, E.; Urban, R. (2014). Hoolivusest viimase kursuse õendusüliõpilaste pilgu läbi. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebiajakiri "Tervist!", 2, 32 - 32.

Suulised ettekanded
Urban, R. (2016). Hoolivus kui professionaalsuse alus tervishoius. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teaduskonverents ”Terves kehas terve teadmine”, 24.11.2016.
Urban, R. (2016). Caring as a professional value and the core element of nursing education. Klaipeda State University of Applied Sciences International Conference "Education, research and Innovation", April 26th, 2016.
Urban, R. (2014). Caring as a foundational value for nursing. Turku University of Applied Sciences International Week. 31th March - 4th April 2014.

Lõputöö
Arbeiter, L., Müürsepp, E. (2014). Tartu Tervishoiu Kõrgkooli neljanda kursuse õe õppekava üliõpilaste arusaam hoolivusest õenduses ja hoolivuse kujunemisest.

 

 

Eesti sünnituseelset ettevalmistust pakkuvate perekoolide õppetöös osalemise mõju rasedate ja nende tugiisikute valmisolekule sünnitusega toimetulekuks, vanemarolliga kohanemisek ning imetamise edendamiseks osalejate ja lektorite pilgu läbi. 2013-2015.  

Vastutav uurija: Marge Mahla
Üliõpilased: Janne Toomel, Kadri Otsalt, Marin Paes, Mari-Ann Umalas
Koostööpartner: Eesti Ämmaemandate Ühing

Publikatsioonid
Kukk, K., Larven, T., Mahla, M. (2015). Isade kaasatus rasedusaegsesse hooldusesse . Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik IX.
Otsalt, K., Toomel, J., Mahla, M. (2015). Perekoolis osalejate ja lektorite nägemus sünnituseks ettevalmistusest.  Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik IX.

Suulised ettekanded
Mahla, M. (2014). Eesti perekoolides osalevate perede ootused ja nende täitumine seoses pakutava ettevalmistusega sünnituseks ja sünnitusjärgseks perioodiks. Eesti Perinatoloogia Konverents. Pärnu. 24.-25.10.2014.
Toomel, J., Mahla, M, Otsalt, K., (2014). Imetamisnõustamissüsteemi arendamine (veebinõustamine, nõustamine statsionaaris ja ambulatoorses vastuvõtus, emade vestlusringid) Eesti Perinatoloogia Konverents. Pärnu, 24.-25.10.2014.
Mahla , M. (2014). Perekoolides osalejate tagasiside. Eesti Perinatoloogia Konverents. Pärnu, 24.-25.10.2014.

Lõputööd
Toomel, J., Otsalt, K. ( 2014). Perekoolides osalevate noorte perede ootused ja nende täitumine seoses pakutava ettevalmistusega sünnituseks ja sünnitusjärgseks perioodiks. 
Paes, M., Umalas, M. (2015). Perekoolide lektorite hinnangud oma valmisolekule rasedate ja nende tugiisikute  ettevalmistuse läbiviimiseks. 

Borrelia burgdorferi sensu lato kandvus ja erinevate genotüüpide esindatus Eesti maakondade puukide hulgas. 2013-2017. 
Vastutav uurija: Eerik Jõgi
Kaasõppejõud: Mare Remm
Üliõpilased: Maarja Ader, Kaitel Kruus, Kristiina Sõsa
 
Publikatsioonid
Kruus, K., Jõgi, E., Remm, M. (2016). Borrelia burgdorferi sensu lato kandvus ja erinevate genotüüpide esindatus Saaremaa ning Läänemaa puukide hulgas. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik X (33-47). Tartu: Paar OÜ.
Ader, M., Jõgi, E. (2014).Puukide asustustihedus, Borrelia burgdorferi sensu lato kandvus ja erinevate genotüüpide esindatus Pärnu – ja Valgamaa puukide seas. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII.
 
Posterettekanded
Jõgi, E., Remm, M., Ader, M., Kruus, K. (2016). Borrelia burgdorferi sensu lato kandvus ja erinevate genotüüpide esindatus Eesti maakondade puukide hulgas. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teaduskonverents "Terves kehas terve teadmine", 24.11 2016.
Ader, M., Jõgi, E. (2014). Ticks density, prevalence of B. burgdorferi sensu lato and different genotypes in ticks collected from Pärnu- and Valga county in Estonia.
 
Meediakajastus
Valge linaga korjatud puuk satub laborisse. Tartu Postimees, 6.05.2016 (Aime Jõgi)
Intervjuu ERR-le (Jane Saluorg, Vikerraadio uudised 08.06 2016).
 
Lõputööd
Sõsa, K. (2017). Borrelia burgdorferi sensu latogenotüübiline jaotumus ja kandlus puukide seas Tartu- ja Võrumaal.
Kruus, K. (2016). Borrelia Burgdorferi sensu lato kanduvus ja erinevate genotüüpide esindatus Saaremaa ning Läänemaa puukide hulgas.
Ader, M. (2014). Puukide asustustihedus, Borrelia burgdorferi sensu lato kandvus ja erinevate genotüüpide esindatus Pärnu- ja Valgamaa puukide seas.
 
Tunnustus
Ettekanne saavutas EPBS üliõpilasfoorumi poterettekannete konkursil Martin Nicholsoni autasu III koha, 2014 Dublin, Iiri Vabariik
Bioanalüütiku (Biomedical Scientist, BMS) eriala perspektiivid Eestis. 2014-2015. 

Vastutav uurija: Mare Remm
Õppejõud: Aivar Orav
Koostööpartnerid: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Ühendlabor, Eesti Bioanalüütikute Ühing

Posterettekanded:
Remm, M., Mee, P., Orav, A. (2014) Vision for Biomedical Scientists in Estonia (2014).
Conference of European Association for Professions in Biomedical Science (EPBS), Dublin, Iirimaa, 15.10.2014

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe õppekava II ja IV kursuse üliõpilaste farmakoloogilised teadmised. 2013-2015. 

Vastutav uurija: Ireen Bruus
Kaasõppejõud: Merilin Kiis, Liina Animägi, Agnes Männik (2013)
Üliõpilased: Jelena Borodina, Kairi Keidong

Publikatsioonid
Bruus, I., Uppin, K. (2014). Ravimitega seotud vigade tekkimist mõjutavad õdede töökeskkonna tegurid. Eesti Õde, 3, 17 - 19.
Bruus, I; Animägi, L; Keidong, K; Borodina, J. (2014). Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe õppekava II kursuse üliõpilaste ravimite alased teadmised ja oskused. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII (24 - 45).

Suulised ettekanded
Bruus, I. (2016). Kui suur on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe eriala üliõpilaste ravimvigade tegemise risk? Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teaduskonverents "Terves kehas terve teadmine", 24.11.2016.
Bruus, I (2015). “The drug-related knowledge and skills of II year nursing students in Tartu Health Care College”, Nordic conference for Nurse educators – Mo I Rana 12-14th of October. http://www.uin.no/no/aktuelt/kalender/Sider/The-third-Nordic-Forum-for-Nurse-Educators.aspx

Lõputöö
Keidong,K., Borodina. J. (2014). Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe õppekava II kursuse üliõpilaste ravimite alased teadmised ja oskused

 

Patsiendi kiirgusdoosi optimeerimiseks vajalike andmete kogumine ja võrdlev analüüs radiograafias. 2013-2016. 

Vastutav uurija: Kalle Kepler
Kaasõppejõud: Janelle Märs
Üliõpilased: Natalia Barausova, Anton Bukatš, Viktor Dedovets, Olga Dmitrieva, Marleen Eelma, Kristi Kais, Rasmus Kariis, Stella Kibena, Lidia Kolessova, Artjom Kotelevski, Vilorika Laursoo, Tiina Lilium, Jekaterina Mihhailova, Kai Mölder, Maria Mürk, Marek Naal, Siim Nael, Kuldar Rahuelu, Eneli Tisler, Merle Torim, Inge-Liis Verst, Natalja Vertjajeva
Koostööpartner: Oulu Rakenduskõrgkool (Oulu University of Applied Sciences)

Publikatsioonid
Kepler, K., Märs, J. (2016). Patsiendi kiirgusdoosi optimeerimiseks vajalike andmete kogumine ja võrdlev analüüs tavaradioloogias. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimsitööde Kogumik X (9-20). Tartu: Paar OÜ
 
Suulised ettekanded:
Kepler, K. Märs, J. (2016). Patsiendi kiirgusdoosi optimeerimiseks vajalike andmete kogumine ja võrdlev analüüs radiograafias. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teaduskonverents "Terves kehas terve teadmine", 24.11.2016.
Kepler, K., Märs, J. (2014). Preliminary results of the implementation of the patient radiation dosimetry guidelines in Estonia.  Balti Radioloogia Kongress, Pärnu, 10.-11. okt. 2014
Kohvi ja taimetoidu mõju vere laborinäitajatele ja luutihedusele. 2013-2016. 

Vastutav uurija: Ülle Parm
Kaasõppejõud: Anna-Liisa Tamm (Parm), Aivar Orav
Üliõpilased: Triin Matvejev, Kairit Linnaste, Sigrit Ülper, Sandra Sokman, Kristiina Kärk, Petramarion Vesterinen, Kata Pedamäe, Nele Šott, Kerli Rõžikov, Kadri Jakoobi, Merit Müller, Piret Mihkelson,  Eleinika Jallajas, Anni Sepp
Koostööpartnerid: Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskond

 

Publikatsioonid
Mihkelson, P., Orav, A., Tamm, Parm, Ü., A.-L. (2016). Taimetoidu ja kehakoostise mõju metaboolse sündroomiga seonduvatele vereparameetritele naistel.  Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik X (48-60). Tartu: Paar OÜ.
Parm, Ü., Jürimäe, J., Orav, A., Lätt, E. Sokmann, S., Pedamäe, K., Mihkelson, P., Tamm, A.-L. (2015). Influence of vegetarian diet to the factors associated with metabolic syndrome. Journal of Advanced Nutrition and Human Metabolism, 1(1): 1-8.
Lattik, L., Parm, Ü., Tamm, A.-L. (2015). Kohvi tarbimine ja selle seos vanuse, krooniliste haiguste esinemise ning kehalise aktiivsusega. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik IX. Tartu: Paar OÜ.
Orav, A., Müller, M. (2015). Apoproteiinide A1 ja B seos LDL-, HDL- ja üldkolesterooliga. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik IX. Tartu: Paar OÜ.
Parm, A-L., Orav, A., Jürimäe, J., Lätt, E., Ülper, S., Parm, Ü. (2014). Coffee consumption is not an important risk factor for low femoral neck bone mineral density. International Journal of Community Nutrition; Vol 0, (Supplement): 102.
Ülper, S., Parm, Ü., Tamm, A.-L. (2014). Kohvi tarbimise mõju luutihedusele. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII (138-151). Tartu: Paar OÜ.
Šott, N., Parm, Ü., Tamm, A.-L. (2014). Kohvi tarbimise mõju kehamassiindeksile, rasvaprotsendile, rasvavabale ja rasvamassile sealhulgas krooniliste haiguste esinemisel.Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII (151-165). Tartu: Paar OÜ.
Pedamäe, K., Tamm, A.-L., Parm, Ü. (2014). Taimetoidu mõju kehamassiindeksile, keha rasvaprotsendile, rasva- ja rasvavabale massile.  Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII (166-183). Tartu: Paar OÜ.
Sokmann, S., Parm, Ü., Orav, A. (2014). Taimetoitluse ja kohvi tarbimise mõju metaboolse sündroomi tekkele.  Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII (184-200). Tartu: Paar OÜ.
Matvejev, T., Parm, Ü., Orav, A. (2014). Rauapuudusaneemia ja megaloblastilise aneemia esinemine taimetoitlastel.  Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII (201-215). Tartu: Paar OÜ.

Suulised ettekanded:
Parm, Ü., Tamm, A-L. (2014). Taimetoitluse mõju luutihedusele ja kohvi tarbimisele. Teaduskonverentsil „Terves kehas terve teadmine“ (Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu). 21.11.2014

Posterettekanded:
Parm, Ü., Jakoobi, K., Jürimäe, J., Lätt, E., Orav, A. Tamm, A.-L. (2016). Physical Activity And Bone Mineral Density. The International Congress on Physical Activity and Public Health (Bangkok, Tai). 16.-19.11.2016
Tamm, A.-L., Šott, N., Jürimäe, J., Lätt, E., Orav, A., Parm, Ü. (2015). The impact of coffee consumption to body mass index and body composition. International Conference on Human Nutrition and Food Sciences (Rooma, Itaalia). 17.-18.09.2015
Parm, Ü., Pedamäe, K., Jürimäe, J., Lätt, E., Orav, A., Tamm, A.-L. (2015). The reasons for vegetarianism in Estonia and its effects to body composition. International Conference on human Nutrition and Food Sciences (Rooma, Itaalia). 17.-18.09.2015
Tamm, A-L., Orav, A., Jürimäe, J., Lätt, E., Ülper, S., Parm, Ü. Coffee consumption is not an important risk factor for low femoral neck bone mineral density. III World Congress of Public Health Nutrition. Gran Canaria, Spain.  9.-12.11.2014.
 
Meediakajastused
Parm, Ü., Tamm, A.-L. (2016). Eesti taimetoitlased ei ela tervislikumalt kui lihasööjad. Postimees, 20.10.2016.
Taimetoitlaste luud on ohtlikus seisus. Postimees. 3.12.2014. (Triin Ärm)
Trennitegija võib muretult kohvi juua.  Postimees. 3.12.2014 (Triin Ärm)
Uuring viitab luude kehvale olukorrale. Tartu Postimees. 28.03.2013. (Marju Himma)

Lõputööd
Mihkelson, P. (2016). Taimetoidu ja kehakoostise mõju metaboolse sündroomiga seonduvatele vereparameetritele naistel.
Jallajas, E. (2015). Taimetoitlaste tervisekäitumine.
Sepp, A. (2015). Seerumi raua ja rauasidumisvõime meetodi verifitseerimine analüsaatoril BS-120
Müller, M. (2015). Apoproteiinide A1 ning B seos LDL-, HDL- ja üldkolesterooliga
Jakoobi, K. (2015). Kehalise aktiivsuse ja adipotsütokiinide seos luutihedusega
Matvejev, T. (2014). Rauapuudusaneemia ja megaloblastilise aneemia esinemine taimetoitlastel.
Sokman, S. (2014). Taimetoitluse ja kohvi tarbimise mõju metaboolse sündroomi tekkele.
Vesterinen, P. (2014). Taimetoitluse mõju luutihedusele.
Ülper, S. (2014). Kohvitarbimine ja luutihedus.
Pedamäe, K. (2014). Taimetoidu mõju kehamassiindeksile, keha rasvaprotsendile, rasvamassile ja rasvavabale massile.
Šott, N. (2014). Kohvi tarbimise mõju kehamassiindeksile, rasvaprotsendile, rasvavabale ja rasvamassile sealhulgas krooniliste haiguste esinemisel.
Linnaste, K. (2013). Saunas käimise harjumus ja seos tervisega kahe põlvkonna näitel.
Eesti elanike erinevate vanusegruppide tervisekäitumine. 2012-2014.  

Vastutav uurija: Ülle Parm
Kaasõppejõud: Anna-Liisa Tamm (Parm), Aivar Orav
Üliõpilased: Triin Matvejev, Sandra Sokman, Kari Linnaste, Petramarion Vesterinen, Sigrit Ülper, Kata Pedamäe, Nele Šott, Kristiina Kärk, Kerli Rõžikov, Kadri Jakoobi, Riina Intsar, Merit Müller, Piret Mihkelson, Eleinika Jallajas, Olga Mandela, Liina Lattik, Anni Sepp
Koostööpartnerid: Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskond

Publikatsioonid
Parm, Ü., Parm, A-L., Kärk, K. (2014). Eestlaste kahe põlvkonna vaba aja füüsiline aktiivsus, seda mõjutavad tegurid ja seos krooniliste haigustega. Eesti Arst 4: 199-206
Parm, Ü., Tamm, A.-L., Linnaste, K., Jalak, R. (2014). Eestlaste üldised saunas käimise harjumused sh krooniliste haiguste esinemise korral. Liikumine ja sport nr. 9, 16 - 25.
Linnaste, K. (2013). Saunas käimise harjumus ja seos tervisega kahe põlvkonna näitel. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII.

Suuline ettekanne
Parm, Ü., Tamm, A-L. (2012). The health behavior of two generations in Estonia. 4th International Interdisciplinary Scientific Conference: SOCIETY, HEALTH, WELFARE. Riga, Latvia. 22-23.11.2012.

Posterettekanne
Parm Ü, Parm A-L. Health behavior of two generations in Estonia.  Population Health Congress 2012. 9-12.09.12. Adelaide, Australia.

Meediakajastused
Eestlased joovad saunas ohtlikult vähe vedelikku - kõrgkooli lõpetanud  Kairit Linnaste lõputööst. Eesti Päevaleht LP. 03.08.13. (Merle Must);

Lõputööd
Mandela, O. (2016). Üliõpilaste ja nende vanemate söömisega seotud tavad.
Rõžikov, K. (2016). Üliõpilaste ja nende vanemate alkoholi tarbimine.
Lattik, L. (2015). Kohvi tarbimine ja selle seos vanuse, krooniliste haiguste esinemise ning kehalise aktiivsusega.
Intsar, R. (2015). Kehalise aktiivsuse mõju keha koostisele  (adipotsütokiinid).
Kärk, K. (2014). Kahe põlvkonna kehaline aktiivsus – seda mõjutavad tegurid seoses krooniliste haiguste esinemisega.
Linnaste, K. (2013). Saunas käimise harjumus ja seos tervisega kahe põlvkonna näitel.
Tartumaa avalike supluskohtade veest isoleeritud enterokokkide antibiootikumiresistentsus. 2012-2015.  

Vastutav uurija: Evi Aotäht
Kaasõppejõud: Helen Udras, Mai treial
Üliõpilased: Kaia Kolk, Lilian Kokk

Publikatsioonid
Kokk, L., Aotäht, E., Treial, M. (2015). Tartumaa avalike supluskohtade veest isoleeritud enterokokkide antibiootikumresistentsus. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik IX.
Kolk, K., Udras, H., Aotäht, E. (2013). Tartumaa avalike supluskohtade veest isoleeritud enterokokkide antibiootikumresistentsus. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII.

Suulised ettekanded
Udras, H. (2016). Tartumaa avalike suhtluskohtade veest isoleeritud enterokokkide antibiootikumiresitentsus. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teaduskonverents "Terves kehas terve teadmine", 24.11.2016.

Lõputööd
Kolk, K. (2013). Tartumaa avlike supluskohtade veest isoleeritud enterokokkide antibiootikumresistentsus.
Kokk, L. (2015). Tartumaa avalike supluskohtade veest isoleeritud enterokokkide antibiootikumresistentsus

Toetava teipmisvahendi kolmekuulise mõju hindamine viie- ja kaheksa-aastaste laste genu valgum asendi ja jala pikivõlvide korrigeerimisel. 2012-2018. 

Vastutav uurija: Anna-Liisa Tamm (Parm)
Õppejõud: Reet Linkberg, Ivi Vaher, Arved Vain (Tartu Ülikool)
Üliõpilased: Mari-Liis Luukas, Maaria Pielberg, Laura Laanesaar, Eva Nigulas, Kärt Satsi, Karoliina Pertel
Koostööpartnerid: Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituut, AS Keila Taastusravikeskus, Empatrax OÜ (2011-2013), Tallinna Ülikool (2011-2013), Gadox AS (2011-2013), The Health Clinic (alates 2015-...)  

Publikatsioonid
Nigulas, E., Laanesaar, L., Vain, A., Tamm, A.-L., Linkberg, R., (2015). Survetundlike elastsukomponentidega retuuside kasutusvõimaluse selgitamine mehaanoteraapias eelkooliealiste laste genu valgum asendi korrigeerimisel. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik IX. Tartu: Paar OÜ.
Tamm, A.-L., Linkberg, R. (2015). Raviretuusid korrigeerivad laste jalgu. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebiajakiri Tervist!, 9: 15.        
 
Suulised ettekanded
Nigulas, E (2016). Survetundlike komponentidega retuusid. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teaduskonverents ”Terves kehas terve teadmine” 24.11.2016.

Lõputööd:
Laanesaar, L., Nigulas, E. (2015). Survetundlike elastsukomponentidega retuuside kasutusvõimaluse selgitamine mehaanoteraapias eelkooliealiste laste genu valgum asendi korrigeerimisel.
Luukas, M-L. (2013). Toestavate retuuside kandmise mõju 5-7 aastaste laste alajäsemete genum valgum asendile.
Pielberg, M. (2013). Spetsiifiliselt jaotatud surve- ja elastsuskomponentidega retuuside kandmise mõju lihastele genu valgum asendi korrigeerimisel 5-7 aastastel lastel.

Meediakajastus
Nutikad retuudis x-jalgsusee raviks. Teadus Ettevõttesse: ettevõtete ja teadusasutuste koostöö erileht: (ajalehe Äripäev lisa, 05.10. 2016)
Raviretuusid aitavad iksjalgseid lapsi. Pärnu Linnaleht, 4.12.2015.
Raviretuusidega saab x-jalgsusest jagu mängides. Universitas Tartuensis, 2016 (6) (Merilyn Merisalu) 
Raviretuusid said katsetest läbi. Postimees, 24.09.2015 (Aime Jõgi)
Raviretuusid teevad jalad sirgeks. Postimees, 13.11.2013 (Aine Jõgi)
              
Tunnustus:
Laanesaar, L., Nigulas, E. lõputöö „Survetundlike elastsukomponentidega retuuside kasutusvõimaluse selgitamine mehaanoteraapias eelkooliealiste laste genu valgum asendi korrigeerimisel“ pälvis 19.septembril 2015.a European Network of Physiotherapy in Higher Education aastakonverentsil Belgias teise koha.

Lõputöö lühitutvustus https://www.youtube.com/watch?v=VbaDsl4qRZ8

Patentne leiutis (2014):                                                                                                         Mehhanoteraapiline seade ja mõõtmise meetod. Omanik: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Ülikool; Autorid: Arved Vain, Reet Linkberg, Ivi Vaher, Anna-Liisa Tamm; Prioriteedinumber: 1403692.5

Patsiendi lähiuuringud (point-of-care, POC) Eesti perearstide tööpraktikas (2012-2013) ja haiglate praktikas (2013-2014) ja Kagu-Eesti hooldekodude tööpraktikas (2015-2017). 

Koostööpartner: Eesti Laborimeditsiini Ühing (Ida-Tallinna Keskhaigla Labor ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla Labor)
Vastutav uurija: Mare Remm
Õppejõud: Aivar Orav
Üliõpilased: Kätlin Jädal, Kaia Otsmaa, Terje Lokk, Svetlana Kitajev, Heleen Karjane, Mari-Liis Linno

Publikatsioonid:
Remm, M., Jädal, K., Otsamaa, K., Orav, A. (2013). Patsiendi lähiuuringud Eesti perearstide tööpraktikas. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII.
Orav,A.,  Remm, M. (2014) Patsiendi lähiuuringud – kas laboratoorse diagnostika tulevik? Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebiajakiri Tervist! nov 2014

Suulised ettekanded:
Remm, M., Orav, A. (2014). Patsiendi lähiuuringud tervishoius. Teaduskonverents Terves kehas terve teadmine. Tartu Tervishoiu Kõrgkool. 21.11.2014.
Otsmaa, K. (2014). POCT kasutamise ülevaade Eesti perearsti praksistes. Eesti Bioanalüütikute Ühingu üldkoosolek 08.02.2014, Tartus
Orav, A. (2013). Mida peaks teadma POCT uuringutest. Ettekanne esmatasandi arstide koolitusel. Tartus 23. 11. 2013
Kütt, M. (2012). POCT laborivälises ambulatoorses praktikas. Eesti Laborimeditsiini Ühingu Suvekool Olustveres 30.08. – 01.09.2012

Posterettekanded:
Remm, M., Orav, A., Jädal, K., Otsmaa. K (2014). Point-of Care testing (POCT) in Estonian family medicine centres. Baltimaade Laborimeditsiini Kongressil. Riia,  Läti Vabariik.
Remm, M., Orav, A., Mee, P. (2015). Point-of-care testing (POCT) in Estonian. Konverentsil EPBS conference Point of Care Testing. Patient is the Point. October 8, 2015. Horvaatia.
Karjane, H. (2015). Do newer generation self-testing blood glucose systems qualify for diagnosing diabetes? EPBS aastakoosolekul 9.-10.10. 2015, üliõpilaspostrite konkurss. Horvaatia.

Lõputööd:
Jädal, K. (2013). Point-of-care uuringute kvaliteedi tagamine Eesti perearstipraksistes
Otsmaa, K. (2013). Point-of-care (POC) uuringud perearstipraksises ja uuringutele rakendatav kvaliteedikontroll.
Kitajeva, S. (2014). Patsiendi lähiuuringud ja nende kvaliteedi tagamine Põhja-Eesti regionaalhaiglas.

Akadeemilise õpikeskkonna mõju üliõpilase õppimisele Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe ja radioloogiatehniku õppekava näitel. 2012-2015. 
Vastutav uurija: Reet Urban
Kaasõppejõud: Tiina Kukkes, Liina Animägi

Publikatsioonid
Urban, R. (2016). Akadeemiline õpikeskkond kui üliõpilase õpihoiaku kujundaja. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik X (103-113). Tartu: Paar OÜ.

Suulised ettekanded
Kukkes, T. (2014).  Academic learning environment and student approach to learning. 18th ISRRT World Congress, 12-15 Juny, Helsinki.
Urban, R. (2012). Academic learning environment and student’s approach to learning. FINE with the RCN International Conference 2012 Nurse Education – developing the art and facing the challenges. 3-5 Oct, Cardiff.
Enterobiaasi esinemine Jõgevamaa lasteaialastel (2012-2013). Enterobiaasi esinemine Viljandimaa ja Tartumaa lasteaialastel (2013-2014), Raplamaa lasteaialastel (2015-2016), Harjumaa lasteaialastel (2015-2017). 

Koostööpartnerid: 8 lasteaeda
Vastutav uurija: Mare Remm
Üliõpilane: Helin Sinimets

Meediakajastused:
Remm, M., Remm, K. Studies on enterobiasis, toxoplasmosis and toxocariasis in Estonia. (2014). In Geography and Health. A Nordic Outlook. Edited by Schærström, A., Jørgensen, S., Kistemann, T., Sivertun, Å. 182-195
Remm, M., Sinimets, H. (2013). Enterobiaasi esinemine Jõgevamaa lasteaedades ja vanemate teadlikkus enterobiaasist. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII.
Remm, M. (2015). Tüütu nakkus, millest on raske vabaneda. Raplamaa Sõnumid. 29. Juuli 2015
Remm, M. (2013). Naaskelsabad – lasteaialaste tavalised parasiidid. Vooremaa.06.08.13
Remm, M. (2013). Bionalüütikute parasitoloogiaalased uuringud. Tervist! nr 1, nov. 2013
Remm, M., Sinimets, H. (2013). Enterobiaasi esinemine Jõgevamaa lasteaedades ja vanemate teadlikkus enterobiaasist. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII.
Remm, M. (2014). Naaskelsabad ei ole kuhugi kadunud. Sakala 13.02.2014
Naaskelsabad on lasteaedadele suur nuhtlus. Meditsiini Uudised 13.02.14

Suulised ettekanded:
Sinimets, H. Enterobiaasi esinemine Jõgevamaa lasteaedades EBÜ aastakoosolek 2013, Tallinn, 26.01.2013
Kukner, M, Matvere, M. Enterobiaasi esinemine Tartu linna lasteaedades. EBÜ aastakoosolek 2014, Tartus, 08.02.2014
Remm, M. Enterobiaasi esinemine Viljandimaa lasteaedades. EBÜ aastakoosolek 2014, Tartus, 08.02.2014

Lõputööd:
Sinimets, H. (2012). Enterobiaasi esinemine Jõgevamaa lasteaedades ja vanemate teadlikkus enterobiaasist.
Rattasepp, P (2013). Naaskelsabade uuring Viljandimaa lasteaedades.
Kukner, M, Matvere, M (2013) Naaskelsabade esinemine Tartu ja Tartumaa lasteaedades.

Juhendamine ja selle tähendus õppejõu jaoks. 2014 

Vastutav uurija: Reet Urban
Õppejõud: Eve-Merike Sooväli, Kersti Viitkar

Publikatsioon:
Urban, R., Sooväli, E-M., Viitkar, K. (2014). Juhendamine ja selle tähtsus õppejõu jaoks. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik VIII (121-137).

Ettekanded:
Urban, R.; Sooväli, E.-M.; Viitkar, K. (2014). Supervising a student - what does it mean for the teacher? . 10th European Federation of Nurse Educators' International Conference "Nursing Education and Nursing Care - Which Future", 24-26 September 2014, Nancy, France.
Urban, R.; Sooväli, E-M.; Viitkar, K. (2015).  Teacher’s emotions and feelings in the process of supervising. In: 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action: 8th International Scientific Conference health care Professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action , 11th – 12th June 2015, Bled, Slovenia.

Kutsealased pädevused viimase kursuse õe põhiõppe üliõpilaste ja õdede hinnangul. 2013-2014. 

Vastutav uurija: Reet Urban
Õppejõud: Liina Animägi
Üliõpilased: Lemme-Liis Aruväli

Posterettekanne:
Urban, R., Animägi, L. (2014). Competence of newly graduated nurses.  10th European Federation of Nurse Educators' International Conference "Nursing Education and Nursing Care - Which Future", 24-26 Sept, Nancy, France.

Publikatsioonid:
Urban, R., Animägi, L., Aruväli, L.-L. (2014). Kutsealased pädevused viimase kursuse õe põhiõppe üliõpilaste ja õdede hinnangul. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik VIII (103-120). Urban, R.; Aruväli, L.-L. (2014). Õe õppekava lõpetajate pädevused ja nende rakendamist mõjutavad tegurid kui üks õppekava arendamise lähtekoht. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebiajakiri "Tervist!", 3, 16 - 17.

Lõputöö:
Aruväli, L.-L. (2014). Algajate õdede valmisolek ja pädevused tööle asumisel ning kutsealast iseseisvumist mõjutavad tegurid.

Meediakajastused:
Urban, R.; Aruväli, L.-L. (2014). Õe õppekava lõpetajate pädevused ja nende rakendamist mõjutavad tegurid kui üks õppekava arendamise lähtekoht. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebiajakiri "Tervist!", 3, 16 - 17.

Täiskasvanud kõrgvererõhktõve patsientide teadlikkus vererõhu riskiteguritest, ohjamisest, tüsistustest ja nende ennetamisest. 2013-2014. 

Koostööpartner: Eesti Haigekassa
Vastutav uurija: Eve-Merike Sooväli
Õppejõud: Piret Simm
Üliõpilased: Raino Kaja, Eveliis Annusver, Railika Toim, Riti Saag

Suulised ettekanded:

Sooväli, E-M.; Simm, P., Animägi, L. (2015). Awareness of risk factors management, complications and prevention among Estonian adult patients with recently diagnosed hypertension. In: 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action:  11th – 12th June 2015, Bled, Slovenia
Sooväli, E-M., Simm, P. Täiskasvanud kõrgvererõhktõve patsientide teadlikkus vererõhu riskiteguritest, ohjamisest, tüsistustest ja nende ennetamisest. Teaduskonverentsil „Terves kehas terve teadmine“ Tartu Tervishoiu Kõrgkool. 21.11.2014

Publikatsioonid:

Sooväli, E-M.; Simm, P., Animägi, L. (2015). Awareness of risk factors management, complications and prevention among Estonian adult patients with recently diagnosed hypertension. In: 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action:  11th – 12th June 2015, Bled, Slovenia. (Eds.)izr. prof. dr. Brigita Skela Savič doc. dr. Simona Hvalič Touzery. Slovenia: CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor, 56 - 62.

Lõputööd:

Annusver, E. (2014). Kõrgvererõhktõvega patsientide teadlikkus vererõhku tõstvatest riskiteguritest, võimalikest tüsistustest ning ravisoostumisest
Saage, R. (2014). Kõrgvererõhktõve patsientide teadlikkus oma vererõhu väärtustest, ülekaalu ja vähese kehalise aktiivsuse mõjust vererõhule
Toim, R. (2014). Täiskasvanud hüpertensiooni diagnoosiga patsientide teadlikkus kõrgvererõhktõve põhjustest, tähendusest ja haigustunnustest.e

 

Puukborrelioosi tekitaja vastaste antikehade esinemine Eesti erinevate piirkondade jahimeeste vereseerumis ja nende teadlikkus puukborrelioosist. 2012-2013. 

Koostööpartnerid: Saarte Jahimeeste Selts; Kuressaare Haigla AS
Vastutav uurija: Evi Aotäht
Õppejõud: Mai Teial
Üliõpilane: Egle Niitväg

Suuline ettekanne:

Niitvägi, E. Puukborrelioosi tekitaja vastaste antikehade esinemine Saaremaa jahimeeste vereseerumis ja nende teadlikkus puukborrelioosist. Eesti Bioanalüütikute Ühingu aastakoosolek. Tallinn. (26.01.13)

Publikatsioonid:

Parm, Ü., Niitvagi, E., Beljaev, K., Aro, T., Aotäht, E.,  Raska, K., Epštein, J., Oona, M., Lutsar, I. (2015). Lyme borreliosis in Estonian Saaremaa Island. . ECCMID; European Congress on Clinical Microbiology and Infectious Diseases; Copenhagen, Denmark; April 25-28, 2015. Konverentsi teatmik.
Parm,Ü., Niitvägi,E., Beljaev,K., Aro,T., Aotäht,E., Raska,K., Epštein,J., Oona,M., Lutsar,I. (2015).  Puukborrelioos Saaremaal. Eesti Arst; 94(4) 203-210. Tallinn 2015.
Niitvägi, E., Aotäht, E., Treial, M. (2013). Puukborrelioosi tekitaja vastaste antikehade esinemine Saaremaa jahimeeste vereseerumis ja nende teadlikkus puukborrelioosist. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII.

Lõputööd:

Niitvägi, E (2012). Puukborrelioosi tekitaja vastaste antikehade esinemine Saaremaa jahimeeste vereseerumis ja nende teadlikkus puukborrelioosist.

Meediakajastus:

Lember, A.  Saaremaa jahimehi kutsutakse osalema puugihaiguste uuringus. Saare Hääl (04.06.2012)
Intervjuu Egle Niitvägi’ga rakendusuuringust. Kadi Raadio (27.06.12)
Raisma, M. Jahimehed said teada ehmatava puugitõe. Saare Hääl. (07.07.2012)
Eesti uudised. Jahimehed said teada ehmatava puugitõe.  Postimees (08.07.2012)
Aktuaalne Kaamera. ERR. Eesti TV (02.juuli 2012) uudis uuringutulemustest.
Aktuaalne Kaamera. ERR. Eesti TV (25.juuli 2012) uudis uuringutulemustest
DELFI Jahimehed said teada ehmatava puugitõe. Egle Niitvägi rakendusuuringu tulemustest.(07.07.2012)i

 

Soolenakkuste leviku võimalus lasteaedades. 2012-2013. 

Vastutav uurija: Evi Aotäht
Kaasuurija: Helen Udras
Üliõpilane: Kairi Lillemets

Meediakajastus:
Aotäht, E., Lillemets, K. (2014). Soolenakkuste leviku võimalus lasteaedade pindadelt ja mänguasjadelt. Tervist! (nr 2, veebruar 2014)

Lõputöö:
Lillemets, K. (2012). Soolenakkuste leviku võimalus lasteaedade pindadelt ja mänguasjadelt.

Intubeeritud vastsündinute endotrahheaalne aspireerimine lasteintensiivravi osakonnas. 2012-2013. 

Vastutav uurija: Siret Läänelaid
Üliõpilased: Annely Sareall, Raili Somme

Suuline ettekanne:

Läänelaid, S. Endotracheal   suction   of  ventilated child. The 2nd Pediatric Nurses conference of the Baltic States. Tartu. (24.10.2014)

Posterettekanne:
Läänelaid, S.; Sommer, R.; Saareal, A. (2013). Newborns open-system endotraheal suctioning methods applications in Estonian children intensive care units. 24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Rotterdam, Netherlands, 12--15 June 2013.

Lõputöö:
Sommer, R., Saareall, A. (2012). Avatud meetodil endotrahheaalne aspireerimine vastsündinutel lasteintensiivravi osakondades Eestis.r

 

Õdede haiglainfektsioone ennetavad mikrobioloogilised uuringud. 2012-2013. 

Vastutav uurija:Helen Udras
Üliõpilased: Siret Piigli, Tuuli Suur

Lõputööd:
Piigli, S. (2012). Mikrobioloogilise kätehügieeni kontrolliks kasutatava kindameetodi võrdlus Rakvere Haiglas kasutusel oleva meetodiga.
Suur, T. (2012). haiglas töötamise ja muude riskifaktorite mõju hindamine Staphylococcus  aureus´e kandlusele Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitel ja kahe haigla õdedel.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli/Tartu Meditsiinikooli vilistlaste uuring. 2011-(2012)2013. 

Vastutav uurija:  Inga Ploomipuu
Õppejõud: Eve-Merike Sooväli

Posterettekanne:
Ploomipuu, I., Sooväli, E-M. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli/Tartu Meditsiinikooli vilistlaste uuring. Esitletud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 201. sünnipäevasündmuste raames (22.11.2012).

Publikatsioon:
Ploomipuu, I., Sooväli, E-M. (2013). Tartu Tervishoiu Kõrgkooli/Tartu Meditsiinikooli 2000-2012 aastal lõpetanud vilistlaste uuring. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII.

Bioanalüütiku koht ja roll Eesti laborites. 2010-2013. 

Vastutav uurija: Mare Remm
Uurijad: Tiina Teder, Laura Punak, Roman Suvorov, Riin Viksi, Mirjan Venski, Reelika Värva

Publikatsioon:
Remm, M., Punak, L., Teder, T., Veski, M., Viksi, R. (2012). Bioanalüütikute roll Eesti meditsiini laborites. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumikus VI.

Konverentsid/ettekanded:
Ettekanne: Remm, M.,  Punak, L., Teder, T.,  Suvorov,  R.  Roles of Bioanalysts in Laboratories of Microbiology, Pathology and Clinical Chemistry in Estonia. The 10th Baltic Congress in Laboratory Medicine, (16.09.10.)
Ettekanne: Teder, T. Remm, M. Bioanalüütiku roll ja ülesanded Eesti mikrobioloogia laborites. Bioanalüütikute Ühingu konverentsil-koolitusel Tartus (16.04.11)
Ettekanne:  Remm,   M. Ploomipuu I. Roles of Bioanalysts in Laboratories of Microbiology, Pathology and Clinical Chemistry in Estonia.  Bio-Nord Conference, Oslo (26. 05.11)
Ettekanne: Remm,M., Punak,L., Teder,T., Suvorov,R., Viksi,R., Värva,R. Roles of Biomedical Scientist in Medical Laborotories of Estonia. 30th Word Congress of Medical Laboratory Science. Berlin (18-22.08.12)

Lõputööd:
Teder, T.(2011). Bioanalüütiku roll ja ülesanded Eesti mikrobioloogia laborites.
Punak, L. (2011).  Bioanalüütiku kvalifikatsioon ja tööülesnded patoloogia laboris.
Suvorov, R. (2011). Bioanalüütiku roll ja ülesanded Eesti kliinilise keemia laborites.
Viksi, R.(2011).   Bioanalüütiku roll kliinilise keemia laborites.
Venski, M. (2011).   Bioanalüütiku koht ja roll Eesti immunoloogia laborites.
Värva, R (2011). Bioanalüütiku roll hematoloogia laboris.

Filagriini mutatsioonide C.2282del4 ja P.R501X ning histamiin N-metüültransferaasi mutatsiooni C314t esinemissagedus allergikute ja mitteallergikute seas ning allergiate väljendumise seos elukeskkonnaga. 2010-2012. 

Vastutav uurija: Helen Udras                               
Üliõpilased: Kairi Kukk, Astrid Oras

Publikatsioonid:
Kukk, K., Udras, H. (2012). Filagriini mutatsiooni C.2282DEL4 sagedus täiskasvanute seas Eestis ning tubakasuitsu mõju allergiahaiguste avaldumisele. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik VI.
Oras, A., Udras, H. (2012). Histamiin N-metüültransferaasi kodeeriva geeni polümorfismi C314T sagedus täiskasvanud allergikute ja mitteallergikute hulgas Eestis ja keskkonnategurite mõju allergiahaigustele. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik VI

Suulised ettekanded:
Ettekanne: Kukk, K. Filagriini mutatsiooni C.2282DEL4 sagedus täiskasvanute seas Eestis ning tubakasuitsu mõju allergiahaiguste avaldumisele. Talveakadeemia üliõpilaste teaduskonverents. Tallinn. 05.02.2013.
Ettekanne: Oras, A. Histamiin N-metüültransferaasi kodeeriva geeni polümorfismi C314T sagedus täiskasvanud allergikute ja kontrollgrupi hulgas Eestis ja keskkonnategurite mõju allergiahaigustele. Talveakadeemia üliõpilaste teaduskonverents, . Tallinn. 05.02.2013

Lõputööd:
Kukk, K.  (2013). Filagriini mutatsiooni C.2282DEL4 sagedus täiskasvanute seas Eestis ning tubakasuitsu mõju allergiahaiguste avaldumisele.
Oras, A., Udras, H. (2013). Histamiin N-metüültransferaasi kodeeriva geeni polümorfismi C314T sagedus täiskasvanud allergikute ja mitteallergikute hulgas Eestis ja keskkonnategurite mõju allergiahaigustele.

Tunnustused:
Oras A. Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu stipendiaat 2013

Projekt lõppenud 30. juuni 2012.

Gastroenteroviiruste esinemissagedus Eestis. 2010-2012. 

Koostööpartner: Isis Medical OÜ
Vastutav uurija: Mare Remm
Õppejõud: Evi Aotäht
Üliõpilased: Katre Nurk, Jekaterina Solovjova, Kristi Paks, Doris Sarapuu

Publikatsioonid:
Remm, M., Aotäht, E., Nurk, K., Solovjova, J., Uusmaa, K., Sarapuu, D. (2011).  Gastroenteroviiruste esinemine gastroenteriidi kahtlusega uuringule saadetud proovides. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kogumik V

Konverentsid/ettekanded:
ettekanne: Remm, M. Aotäht, E. Gastroenteriidid.  ISIS MEDICAL koolitus arstidele: Kuressaares (17.11.10) ja Tallinnas (01.12.10)
Loeng: Remm, M. Aotäht, E. Gastroenteriidid ja parasiidid. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 200 juubeli ürituste raames sarjas kõrgkoolilt kogukonnale (02. 03. 11 ja 16.03. 11)
Ettekanne Remm, M. Aotäht. E. Gastroenteriidid. Bioanalüütikute Ühingu konverents (16.04.11)
poster: Remm, M., Aotäht, E., Nurk, K., Solovjova, J., Uusmaa, K., Sarapuu, D. Prevalence of the Gastroenteroviruses in the Samples Sent for the Study of Gastroenteritis. Baltimaade 11. Laborimeditsiini Kongress. Leedu (10-12.05.12)

Lõputööd:
Nurk, K. (2010). Astroviiruse esinemine gastroenteriidi põhjustajana Eestis
Jekaterina Solovjova (2010): Rotaviiruse esinemissagedus gastroenteriidi põhjustajana.
Usmaa, Kristi (2010). Noroviiruse esinemine gastroenteriidi põhjustajana Eestis.
Sarapuu, D. (2010). Adenoviiruse esinemissagedus gastroenteriidi põhjustajana Eestis.

Lisainfo: http://kalleremm.ee
Projekt lõppenud 15.05.2012.

Õppimist mõjutavad õpikeskkonnast tulenevad tegurid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe ja radioloogiatehniku õppekava näitel. 2010-2011. 

Vastutav uurija: Reet Urban
Õppejõud: Tiina Kukkes

Projekti läbiviimist toetas ESF programm PRIMUS

Publikatsioon:
R. Urban, T. Kukkes, K. Solom. (2011). Õppimist mõjutavad tegurid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli näitel. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik V

Suuline ettekanne:
Ettekanne: Kukkes, T., Solom, K., Urban, R. Academic Learning Environment and Student's Approach to Learning. European Federation of Nurse Educators with the RCN Education Forum International Conference 2012. (03-05.10.2012). Wales.UK

Projekt lõppenud detsember 2011.

Infektsiooni levikuvõimalused tervishoiutöötajate igapäevatöös kasutatavate esemete vahendusel. 2010-2011. 

Vastutav uurija:  Ülle Parm
Õppejõud: Kadri Paal
Üliõpilased: Kerli Poren, Liilia Roomet

Publikatsioon:
Poren, K. Parm, Ü.  Paal., K. (2011). Oportunistlike patogeenide esinemine tervishoiutöötajate kitlitel ja igapäeva töös kasutusel olevatel esemetel.Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik V.

Konverentsid/ettekanded:
Suuline e-poster ettekanne: Parm, Ü. Paal, K. Poren,  K. "Contamination of gowns and devices that hospital staff uses  52-nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research; Newcastle, United Kingdom; (14-17.10.11).
Poster presentation: Parm, Ü. "Association between microbial flora on nurses' gown and cell-phone with hygenic aspects" The 4th International Interdisciplinary Scientific Conference: Society, Health and Welfare". Riia, Latvia (22-23.11.2012)

Lõputööd:
Poren, K. (2011) Oportunistlike patogeenide esinemine tervishoiutöötajate kitlitel ja igapäevatöös kasutusel olevatel esemetel.
Sobchenko, K. (2011) Õdede kitlite ja mobiiltelefonide kasutamise, hooldamise tavad ning seosed nende ja mikrobioloogilise kontaminatsiooni vahel.


Projekt lõppenud veebruar 2011.

Kassi- ja koerapidamisega seotud parasitoloogilised ohud. 2010. 

Vastutav uurija: Mare Remm
Uurijad: Triinu Rinne, Maarja Kolga, Joko Virtmann  

Publikatsioon:
Virtmann, J. Remm, M. (2011). Harjumaa mitteametlike randade helmintoloogiline ohtlikkus, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik V

Lõputööd:
Rinne, T. (2010). Kassipidamisega seotud parasitoloogilised ohud.
Kolga,M.(2010).  Koerapidamise parasitoloogilised ohud.
Virtmann, J.(2010). Harjumaa mitteametlike randade helmintoloogiline ohtlikkus.

Projekt lõppenud 2011. aastal.

Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaste terviskäitumine. 2010. 

Vastutav uurija: Eve-Merike Sooväli
Õppejõud: Piret Simm
Üliõpilased: Maris Tooming ja Ilona Kivisikk

Lõputöö:
Tooming, M.  Kivisikk, I.(2010). Tartu ja Tallinna tervishoiu kõrgkooli üliõpilaste terviskäitumine

Projekt lõppenud 2011. aastal.

Lülisamba funktsionaalsed ja biomehhaanilised näitajad tervetel ning erinevate lülisamba haigusseisundite ja deformatsioonide korral. 2009-2013. 

Vastutav uurija: Reet Linkberg
Kaasatud õppejõud: T. Kums (Tartu Ülikool)
Üliõpilased: M. Mehine, R Rikas, R. Rehkli, A.Valk, J. Relli

Publikatsioonid:

Mehine, M., Linkberg, R., Kums,  T. (2009). Võistlustantsu mõju lülisamba funktsionaalsele seisundile. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik III
Rehkli, R., Linkberg, R., Kums,  T. (2010). Balletitantsijate lülisamba funktsionaalne seisund ja selle seos ülekoormusvigastustega. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik IV
Rikas, R., Linkberg, R., Vain, A. (2010). Lülisamba funktsionaalsed näitajad idiopaatilise skolioosiga naistel. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik IV,
Linkberg, R.,  Valk, A., Kums, T. (2011). Hinnang lülisamba vetruvusele ja sagitaalprofiilile raseduse kolmandal trimestril ja sünnitusjärgsel perioodil. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde  kogumik V (elektrooniline väljaanne)
Rikas, R. (2011). Lülisamba funktsionaalsed näitajad idiopaatilise skolioosiga naistel.
TalveAkadeemia 2011 teaduslikud lühiartiklid. Tartu Ülikooli Kirjastus
Linkberg, R., Valk, A., Kums, T. (2012). Hinnang lülisamba vetruvusele ja sagitaalprofiilile raseduse kolmandal trimestril ja sünnitusjärgsel perioodil. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik VI.

Suulised ettekanded:
Talveakadeemia üliõpilastööde konverentsil 2010.a: Mehine, M. Võistlustantsu mõju lülisamba funktsionaalsele seisundile.
Talveakadeemia üliõpilastööde konverentsil 2011.a.  Rikas,  R.  Lülisamba funktsionaalsed näitajad idiopaatilise skolioosiga naistel.


Lõputööd:
Mehine,  M. (2009)..Võistlustantsu mõju lülisamba seisundile.
Rikas,  R. (2010). Lülisamba biomehaaniline jäikus ja liikuvus erinevate lülisamba haigusseisundite ja deformatsioonide korral, Füsioteraapia õppekava parim lõputöö.
Rehkli,  R. (2010).Vanemuise teatri balletitantsijate lülisamba funktsionaalse seisundi analüüs ja selle seos vigastustega.
Rello, J. (2011). Löögilise iseloomuga koormuse mõju erinevas vanuses batuudihüppajate lülisamba funktsionaalse seisundile.
Valk, A. (2011). Hinnang lülisamba jäikusele ja sagitaalprofiilile raseduse kolmandal trimestril ja sünnituse järgselt  esimesel kahel kuul.

Tunnustused:
Artikkel Mehine, M. (2009). Võistlustantsu mõju lülisamba funktsionaalsele seisundile. pälvis talveakadeemia üliõpilastööde konkursil 2010 teise koha, terviseuuringute konkurentsis esimese koha.
Artikkel Rikas,  R. (2010) Lülisamba biomehaaniline jäikus ja liikuvus erinevate lülisamba haigusseisundite ja deformatsioonide korral pälvis talveakadeemia üliõpilastööde konkursil 2011 teise koha.
AS Archimedes üliõpilastööde konkursile esitati üliõpilase Rehkli, R. lõputöö: Vanemuise teatri balletitantsijate lülisamba funktsionaalse seisundi analüüs ja selle seos vigastustega.i

 

Bayley skaala kasutamine kahe- ja kolmeaastaste laste arengutaseme hindamisel. 2009-2013. 

Vastutav uurija: Tiiu Urva (2009-2012); Reet Linkberg
Üliõpilased: Kersti Kalind, Merit Pülse

Publikatsioon:
R. Linkberg, K. Kalind. (2011). HIV-positiivsete emade imikute psühho-motoorse arengu hindamine Bayley testi abil. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik V.

Lõputööd:
Kalind, K. (2011). HIV-positiivsete emade imikute psühhomotoorse arengu hindamine Bayley skaala abil.
Pülse, M. (2013). Prenataalperioodis alkoholiga kokkupuutunud kuni kolmeaastaste laste psühhomotoorse arengu hindamine toetudes Bayley II ja III skaaladega mõõdetud tulemustele

Toxoplasma gondii, Toxocara sp nakkusoht keskkonnas, riskitegurid ja antikehade esinemine Eesti inimpopulatsioonis. 2009-2010. 

Vastutav uurija:  Mare Remm
Üliõpilased: Pille Paats, Annika Kriisa, Leila Luik

Avaldamisel artikkel:
Remm, M., Remm, K. Studies on enterobiasis, toxoplasmosis and toxocariasis in Estonia. In: Health-related geography from a Northern European perspective.

Publikatsioon:
Paats, P. Remm, M. (2010). Parasiidi toxocara sp. nakkuse esinemine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Eesti Maaülikooli üliõpilastel ja töötajatel. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kogumik IV.

Konverentsid/ettekanded:
Ettekanne: Paats, P. Kriisa, A. Luik,  L.. Toxocara canis ja Toxoplasma gondii  esinemine Eesti elanike hulgas uurimistöö kokkuvõte. Bioanalüütikute Ühingu konverentsil (28.11.09)

Lõputööd:
Kriisa, A. (2010). Parasiidi Toxoplasma gondii vastaste antikehade esinemine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastel ja õppejõududel.
Luik, L. ( 2010). Parasiidi Toxoplasma gondii vastaste antikehade esinemine Eesti Maaülikooli üliõpilastel ja õppejõududel.
Paats, P. (2010). Parasiidi Toxocara sp. levik Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Eesti Maaülikooli  üliõpilastel ja töötajatel.

Projekt lõppenud veebruar 2010.

Eesti õdede tervisekäitumine. 2009-2010. 

Koostööpartner: Eesti Õdede Liit
Vastutav uurija: Eve-Merike Sooväli
Üliõpilased: Mari-Leen Varendi, Katrin Puurmaa

Meediakajastus:
Sooväli, E-M. (2010).  Eesti õdede terviskäitumine teistele eeskujuks. Ajakiri Eesti Õde vol 1.

Publikatsioon:
Puurmaa,  K. Varendi, M-L. Sooväli,   E-M. (2010). Eesti õdede tervisekäitumine. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik IV

Suulised ettekanded:
Ettekanne: Sooväli E-M., Raid, U. Eesti õdede tervisekäitumine. Eesti Õdede Liidu  konverents, Paide (19.11.09)

Lõputööd:
Puurmaa,  K. (2010) Eesti õdede terviskäitumine. Tervis- ja toitumiskäitumine ja liikumisaktiivsus.
Varendi,  M-L. (2010) Eesti õdede terviskäitumine. Riskikäitumine

Projekt lõppenud 2010. aastal.

Rahvusvaheline ühisuuring Ghenti Ülikooli (Belgia) ja Notthingami Ülikooliga (Ühendkuningriik). Üliõpilaste arvamused õeks õppimisest tänapäevases Euroopa ühiskonnas, rahvusvahelistumisega seonduvad kogemused ja valmisolekud rahvusvaheliseks karjääriplaneerimiseks. Understanding Student Perceptions of Becoming a Nurse in Contemporary European Society A qualitative exploration of pre-registration nursing student experiences and career intentions in relation to internationalization across three EU countries. 2007-2008. 

Vastutav uurija:  Hall, C
Õppejõud: Tiina Kukkes; Reet Urban

Publikatsioon:

Kukkes, T. (2010). Õendusüliõpilaste arusaamad rahvusvahelistumisest: kvalitatiivne uurimus kolmes Euroopa riigis. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kogumik IV.
Kukkes, T.; Urban, R.; Dhaeze, M.; DeWandel, D.; Hall, C.; Mallik, M.; Avis, M. (2008). Understanding Student Perceptions of  Becoming a Nurse in Contemporary European Society – A qualitative exploration of pre-registration nursing student experiences and career intentions in relation to internationalization across three  EU countries.  In: FINE Abstacts Book: 7th European Conference of Nurse Educators Plovdiv 09-10.10.2008. (Toim.) Krasteva, N.; Karamitreva, P.. "Letera" EOOD-Plovdiv, 2008, 36.

Ettekanne:

Kukkes, T. Understanding Student Perceptions of Becoming a Nurse in Contemporary European Society A qualitative exploration of pre-registration nursing student experiences and career intentions in relation to internationalization across three EU countries RCN Joint Education Forums 2nd International Conference and Exhibition. Glasgow, Scotland. (11.-13.06.09).
Kukkes, T. (2009). Understanding Student Perceptions of Becoming a Nurse in Contemporary European Society A qualitative exploration of pre-registration nursing student experiences and career intentions in relation to internationalization across three EU countries. 7th European Conference of Nurse Educators. Plovdiv (09-10.10.08)

 

Updated: 11.01.2017