Tervishoiu Kõrgkool :: II õpituba

II õpituba: Maksa tervis

Õe õppekava õppejõud ja üliõpilased annavad õpitoas gümnasistidele ülevaate alkoholi tarvitamisega seotud müütidest ja mõjust maksale ning kogu organismile üldiselt. Koos õpilastega analüüsitakse, mis on alkoholiühik, kuidas seda arvutada ning õpitakse kasutama alkoholiühikute kalkulaatorit. Gümnasistid saavad ülevaate, kuidas selgitada välja alkoholi tarvitamise riskipiirid, kasutades selleks audit-testi. Sealjuures kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid. Joobe seisundi tunnetamiseks võetakse appi alkoholiprillid.

Samuti räägivad ämmaemanda õppekava õppejõud ja üliõpilased B-hepatiidi olemusest, riskiteguritest ja vaktsineerimisest. Gümnasistidel on võimalus osaleda riskikäitumiste kaardistamisel ning analüüsida riskikäitumise mõju ennetamaks soovimatuid rasedusi. Lisaks antakse ülevaade sugulisel teel levivate haiguste riskidest ja nende vältimisest.

Tervisekaitse spetsialisti õppekava õppejõud koos üliõpilastega tutvustavad terviseohtusid maksale, mis võivad pärineda fekaalidega saastunud joogiveest. Koos fekaalidega võivad joogivette sattuda erinevad patogeenid, nende seas ka nakkuslikku maksapõletikku tekitav A-hepatiidi viirus (HAV). Viirus on väliskeskkonna tingimustele väga vastupidav, säilides näiteks +25° C juures 3 kuud. Patogeenide võimalikkuse hindamiseks joogivees määratakse indikaatororganisme (Echerichia coli ja enterokokid). Lisaks indikaatormikroobidele viitab fekaalsele reostusele joogivees ka suurenenud lämmastikühendite (nitritid ja nitraadid) sisaldus. Praktilises osas saavad õpilased puhtas plastpudelis kaasa toodud joogivett (vähemalt 500 ml) hinnata, määrates sellest fekaalse reostuse indkaatornäitajad.

Loenguosas tutvustatakse gümnasistidele maksa siirdamisega seotud väljavaateid: kes vajavad maksa siirdamist, milline peab olema organi saaja vanus, kuidas toimib ooteleht, kellelt doonormaksa saadakse, milline maks siirdamiseks üleüldse sobib ja millised on siirdamise järgsed tulemused Eestis ja mujal maailmas.

Radioloogiatehnikud selgitavad gümnasistidele, milline näeb välja maksatsirroos tehniku pilgu läbi ning milliste masinate abil nad arstile „silmadeks" on. Kõik, mida ei näe ega kuule, on salapärane. Samuti on gümnasistidel võimalus radioloogiatehniku õppekava õppejõudude ja üliõpilaste juhendamise toel piiluda piltdiagnostika aparatuuriga värvikirevasse inimkehasse.

Õpituba toimub 3., 4., 10., 11., 24. ja 25. aprillil 2017, igas õpitoas saab osaleda maksimaalselt 12 inimest, osalemiseks on vajalik registreeruda alloleva vormi kaudu. 11., 24. ja 25. aprilli töötuppa enam vabu kohti pole. 3. aprilli töötuppa on veel üheksa vaba kohta, 4. apilli töötoas on ruumi veel kümnele osavõtjale.

Maksa tervise õpitoa ajakava (õpituba toimub kõrgkooli õppehoones, Nooruse 5, Tartu):
10.00–10.10 Vastuvõtt riidehoius, reeglid maja liikumisel õpitoa ruumi liikumine
10.10–11.10 Alkotuba
11.15–11.50 Riskikäitumise mõju maksale
12.00–13.00 Tervisekaitse spetsialistid maksa tervise kaitsel
13.00–13.30 Lõuna
13.30–14.30 Majatuur
14.35–15.15.20 Maks läbi – kas vahetame uue vastu?
15.25–16.10 Kõik, mida ei näe ega kuule, on salapärane (maksa uurimine radioloogiatehnikute õpitoas)
16.10–17.00 Tagasiside, päeva kokkuvõte

Terviseteadlikkuse õpipäevadel on osalema oodatud gümnaasiumiõpilased, õpilasi saab registreerida õpetaja! Kui olete registreerunud ja mingil põhjusel osaleda siiski ei saa, siis palume sellest teada anda esimesel võimalusel meiliaadressil -=+Kc*nx}om451ZYR8]#[|zyBMxT5l_]%#!@b4x.

Üksikosaleja korral palume märkida kommentaari lahtrisse osaleja nimi ja kontaktandmed.

Registreerimisvorm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Updated: 07.03.2017