Tervishoiu Kõrgkool :: Ruumide rentimise vorm

Ruumide rentimise vorm

 
 
 
 
 
 

:
:
:
 
CAPTCHA kood


Palun sisestage ülal olevasse välja tähed ja numbrid. Uue turvakoodi saamiseks vajutage pildile.
 

Kinnitan, et käesoleva taotluse rahuldamise korral:

  1. kohustun tasuma konverentsi/seminari korraldamise ja vara (tehnika) kasutamise eest vastavalt kõrgkoolis kehtestatud hinnakirjale;
  2. vastutan ruumi ja selles paikneva vara eest ning võtan vastutuse kahju tekitamise (sh hävimine, kaotsiminek, tulekahju jms) korral;
  3. tagan tuleohutusnõuete järgimise õigusaktides kehtestatud tingimustel ning korras.

Updated: 03.11.2017