Korduma kippuvad küsimused ja vastused neile

Kuidas mõjutab eriolukord vastuvõttu kõrgkooli?
Vastus: Eriolukord ei mõjuta kõrgkooli vastuvõtuperioodi algust: vastuvõtt algab 15. juunil. Vajadusel pikendame vastuvõtuperioodi. Vastuvõtukatsed ja -vestlused toimuvad elektroonselt.

Kui kaua distantsõpe kestab?
Vastus: Auditoorne õppetöö, loengud, seminarid toimuvad distantsõppel kõrgkoolis kuni 2019/2020. õppeaasta lõpuni. Käesoleva õppeaasta viimane kuupäev on 28.08.2020. Kui eriolukord muutub, siis alates juunist võivad osakondade juhatajate kooskõlastusel toimuda praktikumid kõrgkoolis, arvestades riigis kehtestatud nõudeid.

Kas õppehoones on pidevalt olemas keegi, kellele saab pakke üle anda või kelle käest saab vahendeid laenutada vms?
Vastus: Kõrgkooli töötajatele on soovitatud võimalusel töötada kodukontoris. Seetõttu ei ole õppehoones pidevalt kedagi olemas. Raamatukoguga seonduva info saamiseks tasub kirjutada raamatukogu(at)nooruse.ee ning ühiselamu ja õppehoonega seotud küsimustes ermokruuse(at)nooruse.ee

Kas õppehoones võib siiski korraldada kohtumisi, koosolekuid vms?
Vastus: Kohtumised tuleb vastavalt rektoraadi otsusele korraldada elektroonilisi sidevahendeid kasutades. 

Kuidas toimub õppetöö? Kas see on edasi lükatud?
Vastus: Õppetöö EI OLE edasi lükatud. See toimub eriolukorras 100% e-õppes. Üldjuhul viiakse õppetöö läbi Moodle`i keskkonnas, kuid igal õppejõul on võimalus kasutada ka täiendavaid tehnoloogilisi lahendusi loengute või veebiseminaride läbiviimiseks. Nii õppejõul kui ka õppijal tuleb kohaneda uue olukorraga. Soovitused täiskasvanud õppijale on, et igaüks vastutab oma ajakasutuse eest ja juhib oma protsessi õppijana ise, on koostöövalmis õppejõu ja kaasõppijatega. Sotsiaalne suhtlemine ja kuuluvus õpikogukonda toetab uues olukorras toimetulekut.

Millal me õppima hakkame?
Vastus: Õppetöö kestab ka praegu, oleme distantsõppel. Lisainfo saamiseks pöördu oma õppetöö spetsialsiti poole.

Kuna nüüd on distanstõpe, kas võin praktikaga alustada varem?
Vastus: Ei või ja ei tohi. Õppepraktikatele suunatakse üliõpilased vastavalt õppetöögraafikule.

Kas minu praktika üldse toimub?
Vastus: Kõrgkool suunab üliõpilased praktikale, kui praktikabaas on valmis üliõpilasi vastu võtma. Olukord muutub pidevalt ja kiirelt. Palun võtke ühendust õppetöö spetsialistiga, kes tegeleb õppepraktikatega.

Kas mul on võimalik õppepraktikal õpiväljundid saavutada?
Vastus: Arvestades eriolukorda riigis, toimub õppepraktikate korraldus praktikabaasides vastavalt praktikabaasi vajadustele ja võimalustele. Kõrgkool on teadlik olukorrast, et praktikbaasid ei saa tagada planeeritud õpiväljundite saavutamist. Oleme paindlikud ja vaatame kõiki praktikaid üliõpilaste puhul juhtumipõhiselt.

Mis saab siis, kui praktika jääb tegemata või pooleli?
Vastus: Kui praktika jääb pooleli või planeeritud ajal tegemata, siis tuleneb see sellest, et praktikabaas on otsustanud käimasolevad praktikad katkestada ja uusi praktikante mitte võtta. Olukorra muutudes saab praktikad järgi teha. Võta kontakti oma õppetöö spetsialistiga, kes sinu õppekaval praktikaid korraldab, kui soovid lisainfot mõne konkreetse praktika kohta. Kui olukord muutub, siis anname sellest teada kõrgkooli kodulehel. 

Kas ma pean minema praktikale, kui hooldan kodus kedagi, kes on riskirühmas?
Vastus: Kui õppur on saadetud praktikale ja ei saa hetkel praktikat sooritada, palume sellest koheselt kindlasti informeerida praktikakorraldusega tegelevat õppetöö spetsialisti meilitsi. Võimalus on õppepraktika edasi lükata ja seejärel vormistatakse üliõpilase avalduse alusel individuaalne õppetöögraafik. Kõigi praktikat puudutavate küsimuste osas võtke koheselt ühendust õppetöö spetsialistiga:

  • õenduse ja ämmaemanduse osakond Liisi Rääk (liisiraak(at)nooruse.ee)
  • füsioteraapia ja tervisekaitse osakond Ave Pärand (aveparand(at)nooruse.ee)
  • bioanalüütika ja radioloogia osakond Riina Rešetova (riinaresetova(at)nooruse.ee)
  • kutseõpe Airi Kerikmäe (airikerikmae(at)nooruse.ee)