Juhiseid kooliTÖÖ korraldamiseks

 

LOE KINDLASTI KA:

Dokument "Ohutusjuhend nakkuse riskide maandamiseks COVID-19 epideemia üleminekuperioodil Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis"

 

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli juhis COVID-19 leviku tõkestamiseks (uuendatud 20.04.2020)
 

Arvestades viiruse COVID-19 levikuga maailmas ja Eestis, lähtub Tartu Tervishoiu Kõrgkool oma tegevuses järgmistest juhistest:

Vastavalt valitsuskabineti väljakuulutatud eriolukorra otsusega ja seoses COVID-19 haiguse levikuga on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone õppetööks suletud alates 16.03.2020. Auditoorne õppetöö, loengud, seminarid toimuvad distantsõppel kõrgkoolis kuni 2019/2020. õppeaasta lõpuni (28.08.2020). Kui eriolukord muutub, siis alates juunist võivad osakondade juhatajate kooskõlastusel toimuda praktikumid kõrgkoolis, arvestades riigis kehtestatud nõudeid. Täiendav info edastatakse jooksvalt.

 1. Kõrgkooli liikmeskonnal on kohustus jälgida Terviseameti poolt avalikustatud juhiseid seoses viiruse COVID-19 levikuga ning Vabariigi Valitsuse, sh ministrite poolt eriolukorraga seoses välja antud õigusakte.
 2. Kõik töötajad ja õppurid, kes saabuvad välisriigist (välislähetus, puhkusereis vms) alates 12.03.2020 peavad jääma kaheks nädalaks kodusesse karantiini. Välisreisilt saabudes tuleb töötajal võtta esimesel võimalusel ühendust oma vahetu juhiga, kellega lepitakse kokku edasised tegevused. Töötajal on kohustus koheselt informeerida välisriigist saabumisest ja karantiini jäämisest e-posti teel (liisahummal(at)nooruse.ee) kvaliteedi-personalijuhti.
  Õppuril on kohustus koheselt informeerida välisriigist saabumisest ja karantiini jäämisest õppekorralduse osakonna juhatajat (evemuur(at)nooruse.ee), kellega lepitakse kokku edasised tegevused.
 3. Kõrgkool tühistab töötajate välislähetused kuni 28.08.2020. Tööandja esindaja ei kinnita uusi välislähetuste korraldusi kuni uue otsuseni.
 4. Kõrgkooli töötajate siselähetused toimuvad ainult vältimatul vajadusel. Koosolekud ja kohtumised korraldada elektroonsete sidevahenditega.
 5. Kõrgkool ei saada õppureid välispraktikale kuni 28.08.2020 ja edasised otsused tehakse jooksvalt.
 6. Õppurite õppepraktika korraldamisel jälgitakse praktikabaasi juhiseid, vajadusel lükatakse praktika edasi ja see korraldatakse individuaalse õppetöögraafiku alusel.
 7. Kõrgkool jätab ära või lükkab edasi väliskülalistega seotud üritused, õppetöö ja muud tegevused kuni uue otsuseni, va juhul, kui neid on võimalik läbi viia elektroonsete sidevahenditega.
 8. Kõrgkool jätab ära või lükkab edasi kõik rahvakogunemisega seotud üritused (messid, õpitoad, avatud kõrgkooli õppetöö, jms) ja kuni uue otsuseni.
 9. Personali- ja kvaliteedijuht teavitab viivitamatult välislähetuses viibivaid töötajaid käesolevast korraldusest.
 10. Õppekorralduse osakond teavitab õppureid käesolevast käskkirjast õppeinfosüsteemi kaudu. Õppuritel info saamiseks täiendavate küsimuste korral pöörduda õppekorralduse osakonna juhataja poole (evemuur(at)nooruse.ee; 737 0219).
 11. Kõrgkool ei hüvita töötajatele ja õppuritele käesolevas korralduses sätestatud juhiste eiramisel tekkinud kulusid.
 12. Juhiste täitmise eest vastutab kogu kõrgkooli liikmeskond.