Soulbus-e-Coach (e-kursus eesti keeles)

2013. aastal liitus Tartu Tervishoiu Kõrgkool rahvusvahelise projektiga, „Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market" (Soulbus), mille raames töötati välja rahvusvaheline veebipõhine kaheosaline koolitusprogramm (A-osa 5 EAP ja B-osa 5 EAP) nii kõrgkooli kui praktikabaasipoolsetele juhendajatele. Projekti tulemus on otseselt seotud rahvusvahelistumisega ja õppekava arendusega,  eeskätt paraneb valmidus erineva kultuuritaustaga välistudengite praktika juhendamiseks ning paraneb koostöö kõrgkooli ja praktikabaaside vahel