Early detection of breast cancer for health professionals (e-kursus inglise keeles)

Projekti „Education and training in early detection of breast cancer for health care professionals (e-Breast)“ raames töötati välja 3 multimeedia õppemoodulist koosnev e-kursus, mis puudutab rinnavähi varajaseks avastamiseks vajalikke kaasaegseid teadmisi, oskusi ja pädevusi nii õdede kui ka radioloogiatehnikute ja bioanalüütikute kutsealal. Uuendusliku aspektina kasutati õppemoodulite väljatöötamisel interprofessionaalset lähenemisviisi, st erinevate tervishoiualade esindajate õppimine üheskoos, mis tagab hiljem sujuvama koostöö kliinilises keskkonnas.