Otsing

Otsing

juuni 30, 2016

Bioanalüütiku õpe laboritöötajatele

Jaga:

decalBackTop

Laborites töötavad erialase kõrghariduseta inimesed on oodatud õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli bioanalüütiku õppekavale.

Et soodustada töökoha kõrvalt erialase kõrghariduse omandamist, on kõrgkool loonud 10 tsükliõppekohta bioanalüütiku õppekaval. Kandideerimise eelduseks on keskharidus, erialane töökogemus laboris. Vastuvõtul arvestatakse füüsika, keema ja matemaatika aastahinnete keskmist ning bioloogia aastahinnet keskkooli lõputunnistusel. Samuti tuleb läbida vastuvõtukatse, mille eesmärgiks on üliõpilaskandidaadi õpimotivatsiooni ja võimekuse väljaselgitamine. Test sisaldab valikvastustega küsimusi gümnaasiumi bioloogia, inimeseõpetuse, keemia, matemaatika ja füüsika riiklike õppekavade põhjal. Kandideerida saab 10. juulini.

Sisseastumisel ei arvestata VÕTA-t, kuid õppima pääsenud saavad kohe esitada VÕTA taotluse ja neile koostatakse personaalne õppeplaan. Võimalik on ka õppe läbiviimine väljaspool Tartut, kui tudengid on pärit mujalt (näiteks Tallinnast).

Tsükliõppe nädalad 2016/17. õppeaasta I semestril: 39., 43., 48. ja 3. kalendrinädal. Lisainformatsioon: siinalaanelaid@nooruse.ee, tel 737 0227.

Previous news