Otsing

Otsing

nov. 16, 2020

Algab vastuvõtt paindliku korraldusega tervishoiuõppekavadele

Jaga:

decalBackTop

16.-29. novembril kestab vastuvõtt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe ja hooldustöötaja tsükliõppesse, lisaks on võimalus osakoormusega õpinguid alustada Tallinnas füsioterapeudi õppekaval. 

 „Tsükliõppe korraldus on kindlasti sobivam perega või töötavatele inimestele,“ nentis Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkar. „Teisalt eeldab see õppurilt head ajaplaneerimist ja enesejuhtimist: tegemist on ikkagi täiskoormusega õppega, kus kontaktõpe on planeeritud tihedalt lühemale perioodile ning iseseisvate tööde jaoks on kavandatud rohkem aega.“

Kõrgkool võtab õe rakenduskõrghariduse tsükliõpesse vastu 78 üliõpilast ning 24 õppurit hooldustöötaja kutseõppesse, kus õpe toimub samuti tsüklitena. Õed ja hooldustöötajad hakkavad õppima Tartus.

Tallinnas alustab füsioterapeudi rakenduskõrghariduse osakoormusega õppekava 20 üliõpilasega. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi ja tervisekaitse osakonna juhataja Anna-Liisa Tamm selgitas, et osakoormusega õppe vastu on korduvalt huvi tuntud, kuna on palju neid, kellel eelnevalt olemas näiteks massööri kutse ja soov end täiendada, et saada füsioterapeudi kõrgharidus. „Töö kõrvalt on aga täiskoormusel õppida väga keeruline, seda enam, et täiskoormusega füsioterapeudi õpe on tavapäraselt olnud Tartus. Tööandjad vajavad füsioterapeute ka Põhja-Eestis, seega on õppe pakkumine Tallinnas igati põhjendatud,“ sõnas Tamm.

Kersti Viitkar lisas, et Tartu Tervishoiu Kõrgkooli jaoks on regionaalsete vajadustega arvestamine üks lähtekohti ning järjest enam on laiendatud ka paindlikku õppetöö korraldust ja mitmekülgsete õppevõimaluste pakkumist.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on Eestis ja rahvusvaheliselt hinnatud kõrgkool ning kompetentsikeskus tervise ja heaolu valdkonnas. Kõrgkoolis on võimalik õppida rakenduskõrghariduse, magistri- ja kutseõppe õppekavadel. Rohkem infot talvise vastuvõtu kohta: nooruse.ee/vastuvott. 

Previous news