Otsing

Otsing

mai 06, 2020

Akrediteering seitsmeks aastaks

Jaga:

decalBackTop

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu võttis 27. aprillil 2020 vastu otsuse akrediteerida Tartu Tervishoiu Kõrgkool seitsmeks aastaks kõrvaltingimusega.

Nõukogu tunnustab Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tegevuste eest terviseedendaja ja tervisliku käitumise eestvedajana ühiskonnas ning oma õppijate kaasamise eest erinevat laadi kogukondlikesse tegevustesse. Samuti on kõrgkoolil juhtiv roll tervishoiu valdkonna uute õppekavade ja kutsestandardite väljatöötamisel. Rakendatakse individuaalset lähenemist igale õppijale. Sidusrühmade rahulolu kõrgkooli tegevustega on kõrge, mis peegeldub ka pühendunud õppejõudude ja administratiivtöötajate tegevustes. Kõrgkool on ka hästi läbi mõelnud oma erialade tutvustamise.

Samas on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil mõningaid vajakajäämisi, mis kajastuvad neljas standardis: strateegiline juhtimine, ressursid, kvaliteedikultuur ja teadus-, arendus ja/või muu loometegevus.

Previous news