Otsing

Otsing

märts 03, 2022

10. märtsini saab registreerida kevadisele akadeemilisele testile

Share:

decalBackTop

10. märtsini saab registreerida end Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ühisele akadeemilisele testile, mille tegemine on eelduseks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rakenduskõrghariduse õppekavadele (õde, ämmaemand, tervisekaitse spetsialist, radioloogiatehnik, bioanalüütik, füsioterapeut) kandideerimiseks. Kevadel toimub akadeemiline test kahel laupäeval – 19. märtsil ja 2. aprillil.

Lisaks on võimalik akadeemilist testi teha suvel, 4. juulil. Siis toimub testile registreerimine sisseastumisdokumentide esitamisega koos SAIS keskkonnas 13.juunist kuni 29. juunini.

Akadeemilist testi ei saa teha kaks korda. Üliõpilaskandidaadid, kes soovivad kandideerida nii Tartu Ülikooli kui ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli saavad akadeemilist testi sooritada ühe korra kas kevadel või suvel ning selle tulemus kehtib kõrgkooli astumiseks ainult 2022. aastal. 

Akadeemilise testi eesmärk on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loogiliste seoste loomine ning oskused ja valmisolek etteantud informatsiooni kasutada. Akadeemilise testi ülesanded on probleemülesanded, see tähendab, et etteantud informatsiooni alusel tuleb vastata püstitatud küsimusele. Ülesanded võivad hõlmata diagrammidelt, tabelitest, kaartidelt info leidmist, seaduspärasuste mõistmist ruumilistes ja tasapinnalistes kujundites, teksti mõistmist ja sõnavara tundmist ning matemaatiliste probleemide lahendamist. Testis tuleb lahendada 35-45 valikvastusega ülesannet, testi lahendamiseks on aega 60 minutit. Kõigil soovijatel on võimalik tutvuda testi näidisülesannetega SIIN.

Akadeemiline test toimub elektroonselt ja testi saab lahendada eesti või vene keeles. Test toimub kuues linnas ülikooli valitud arvutiklassides. Tartus, Tallinnas, Narvas, Pärnus ja Viljandis toimub test nii 19. märtsil kui ka 2. aprillil, Kuressaares saab testi lahendada ainult 19. märtsil. Akadeemilisel testil osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda. Seda saab teha 10. märtsini SAIS.ee

Täpsemat infot akadeemilise testi kohta saab ka Tartu Ülikooli veebilehelt ut.ee/akadeemiline-test.

Vastuvõtt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli toimub 13.-29. juunil, lisainformatsioon vastuvõtu kodulehel.

Previous news