Tervishoiu Kõrgkool :: Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Rakenduskõrghariduse õppekavad
1. Rakenduskõrghariduse õppekavadele (v.a õe erialakoolitus) kandideerijatel arvestatakse:
1.1. vastuvõtukatse (osakaal 40% punktisummast);
1.2. füüsika, keemia ja matemaatika keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmine (osakaal 40% punktisummast);
1.3. bioloogia keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmine hinne (osakaal 20% punktisummast).
2. Õe erialakoolituse õppekavale kandideerijatel arvestatakse:
2.1. vastuvõtukatse (osakaal 60% punktisummast);
2.2. varasemat kutse- või erialast õpet tõendava tunnistuse hinnete keskmine (osakaal 40% punktisummast).

Kutseõppe õppekavad
3. Kutseõppe õppekavadele, sh töökohapõhisesse õppesse kandideerijatel arvestatakse keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse hinnete keskmist.
4. Erakorralise meditsiinitehniku erialale kandideerimisel arvestatakse:
4.1. lõputunnistuse hinnete keskmist (osakaal 50% punktisummast);
4.2. motivatsioonikirja (osakaal 50% punktisummast).

 

Loe täpsemalt kõrgkooli vastuvõtueeskirjast.

Updated: 25.04.2017