Tervishoiu Kõrgkool :: KKK

Korduma kippuvad küsimused

Vastuvõtu testi sisu?

Testis on 17 valikvastustega küsimust. Testi saab sooritada eesti keeles ning selle lahendamiseks on aega kuni 20 minutit.
Testiks eraldi ettevalmistatda ei ole vaja, hinnatakse näiteks emakeelse sõnavara valdamist, oskust kasutada ja mõista tabelites ning joonistel esitatud informatsiooni ja arvutada protsenti.

Kui mul on SAIS-is kõik kandideerimiseks vajalikud tulemused olemas, kas ma pean tooma paberkandjal dokumendid?

Ei pea, koopiad tooge palun siis, kui olete kinnitanud SAIS-is enda õppima asumist.

Kas kohapeal saab teha koopiad ja kui palju see maksab?

Kohapeal saab koopiad teha ja kandideerijale on koopiate tegemine tasuta.

Mida tähendab CV juures: Keeleoskus (Euroopa keeleoskustasemete kirjelduse alusel)?

Oma keeleoskust saad hinnata siin: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10413268/lisad/10413270.

Mis saab siis, kui SAIS-is avaldust tehes ei tule avalduse peale hindeid?

Juhul, kui hinded puuduvad, siis tulge oma dokumentidega kõrgkooli tööpäeviti kell 10.00 - 14.00 või  saatke oma hinnetelehe koopia postiga (vastuvõtt, Nooruse 5, Tartu) või meiliaadressile vastuvott[at]nooruse.ee ja vastuvõtutöötaja lisab hinded teie avaldusele. Lühendatud õppekavaga õe õppesse kandideerivate töötavate õdede sisseastumise aluseks on varasemalt lõpetatud meditsiinikooli tulemused, neid SAIS-is automaatselt ei ole.

Updated: 26.06.2017