Tervishoiu Kõrgkool :: Vastuvõtt

Vastuvõtt 2017/18. õppeaastaks

Vastuvõttu on pikendatud kuni 30. juulini järgnevatel õppekavadel:

Lapsehoidja - ja tegevusjuhendaja töökohapõhine õpe.

Õe erialakoolitus spetsialiseerumisega: kliiniline-, vaimne- ja terviseõendus. Vastuvõtukatse toimub 31.07.2017.

Kandideerida saad esitades avalduse sais.ee keskkonnas.

Kui oled avalduse esitanud, ära unusta ennast registreerimast vastuvõtukatsele (ainult õe erialakoolituse kandidaadid). Registreeruda saad siin.

Eksternõppesse saab esitada avaldusi alates 10.08.2017, avalduse tuleb esitada õppeprorektori nimele ja saata Qn637b~z8}^xK#&.BPra]#[HP*'-Yno-=Mh7xy|~YXG. Avalduse esitanutega võetakse ühendust alates 28.08.2017.


Kutseõppe tunniplaanid:

Erakorralise meditsiinitehniku tunniplaan
Hooldustöötaja Jõgeva tunniplaan
Lapsehoidja tunniplaan
Lapsehoidja töökohapõhise õppe tunniplaan
Tegevusjuhendaja õppe tunniplaan  aktus ja infotund, 1 nädal, 2 nädal

2017/2018 õ.a õppekohad:

 • Bioanalüütik. Õppeaeg 3,5 aastat. 26 õppekohta. NB! Õpe avatakse 2017. aasta sügisest Tallinnas!
 • Õe põhiõpe. Õppeaeg 3,5 aastat. 104 õppekohta.
 • Õe erialakoolitus. Nominaalne õppeaeg 4,5 aastat, varasema kutsealase kõrghariduse olemasolu ja töökogemuse arvestamisega läbitakse üheaastane erialamoodul. Igal spetsialiseerumissuunal 15 õppekohta: intensiivõendus, kliiniline õendus, vaimse tervise õendus, terviseõendus.
 • Ämmaemand. Õppeaeg 4,5 aastat. 30 õppekohta.
 • Füsioterapeut. Õppeaeg 3 aastat. 30 õppekohta.
 • Tervisekaitse spetsialist. Õppeaeg 3 aastat. 14 õppekohta.
 • Radioloogiatehnik. Õppeaeg 3,5 aastat. 20 õppekohta.

Vastuvõtt kutseõppe õppekavadele:

 • Erakorralise meditsiini tehnik. Õppeaeg 1 aasta. 24 õppekohta.
 • Lapsehoidja. Õppeaeg 1 aasta. 20 õppekohta + 24 õppekohta töökohapõhises õppes
 • Hooldustöötaja. Õppeaeg 2 aastat. 18 õppekohta. NB! Õpe toimub Jõgeval!
 • Tegevusjuhendaja. Õppeaeg 1 aasta. 24 õppekohta. Tõõkohapõhine õpe.

Küsimuste korral kirjuta: 0NayB*4?-p=@HJsOCq3]]#[%+Un4{~0|-&+49iC!zsC. Tutvu kindlasti ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtueeskirjaga.


Talvine vastuvõtt

Perioodil 04.12.2017–08.01.2018 toimub vastuvõtt järgmistele õppekavadele.

Rakenduskõrghariduse õppekaval:

 • Õe põhiõpe tsükliõppena. Õppeaeg 3,5 aastat. 78 õppekohta.

Kutseõppe õppekavadel:

 • Hooldustöötaja. Õppeaeg 2 aastat. 18 õppekohta. NB! Õpe toimub Võrus!
 • Massöör. Õppeaeg 2 aastat, tasuline õpe. 16 õppekohta.

 

 

Updated: 25.08.2017

Arle Puidak

õppekorralduse spetsialist

737 0200

0NayB*4?-p=@HJsOCq3]U]#[lAN_/zxzi\U#46fE3W@C7

Suvise vastuvõtu ajakava

 • Dokumentide vastuvõtt 26.06–09.07.2017.
 • Vastuvõtukatse 10.07–13.07.2017. Õdede erialakoolitusele on vastuvõtukatse 13.07 ja 14.07.
 • Vastuvõtukatse tulemused sisestatud ja vastuvõetavate isikute nimekirjad infosüsteemis SAIS 19.07.2017.
 • Õppekohal õppimise kinnitamine hiljemalt 21.07.2017.
 • Vastuvõetute nimekirjad infosüsteemis SAIS 31.07.2017.

Vastuvõtutingimused

Rakenduskõrghariduse õppekavadele (v.a õe erialakoolitus) kandideerijatel arvestatakse:

 • vastuvõtukatset (osakaal 40% punktisummast);
 • füüsika, keemia ja matemaatika keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist (osakaal 40% punktisummast);
 • bioloogia keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet (osakaal 20% punktisummast).

Õe erialakoolituse õppekavale kandideerijatel arvestatakse: vastuvõtukatset (osakaal 60% punktisummast) ja varasemat kutse- või erialast õpet tõendava tunnistuse hinnete keskmine (osakaal 40% punktisummast).

Kutseõppe õppekavadele (v.a. erakorralise meditsiini tehniku eriala) kandideerijatel arvestatakse keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse hinnete keskmist.

Erakorralise meditsiini tehniku erialale kandideerimisel arvestatakse: lõputunnistuse hinnete keskmist (osakaal 50% punktisummast) ja motivatsioonikirja (osakaal 50% punktisummast).